Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Volvo Trucks esittelee raskaat sähkökäyttöiset konseptiautot maansiirto- ja aluekuljetuskäyttöön

Kuinka raskaan tavaraliikenteen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia voidaan pienentää, kun kuljetuspalveluiden kysyntä jatkuvasti kasvaa? Kaupunkikuljetuksiin tarkoitettujen sähkökuorma-autojen myynnin hiljattain aloittanut Volvo Trucks uskoo, että sähköistymisestä voi tulla kilpailukykyinen vaihtoehto myös raskaammissa kuorma-autoissa.

Volvo Trucks on kehittänyt kaksi maansiirto- ja aluejakelutehtäviin tarkoitettua eurooppalaista sähkökäyttöistä konseptiautoa tarkoituksenaan tutkia ja esitellä sähköistymisen mahdollisuuksia.

– Katsomme, että raskaissa sähkökuorma-autoissa on valtavasti pitkän aikavälin potentiaalia aluekuljetus- ja maansiirtokäytössä. Konseptiautojen avulla pyrimme tutkimaan ja esittelemään erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen käyttömahdollisuuksia sekä kartoittamaan markkinoiden ja yhteiskunnan kiinnostusta. Latausinfrastruktuuria on laajennettava nopeasti, jotta sähkökuorma-autojen kysyntä saadaan kasvuun. Ympäristö- ja ilmastojalanjäljeltään kevyempiä uusia ajoneuvoja valitsevat kuljetusyritykset on myös palkittava edelläkävijyydestä nykyistä tuntuvammilla taloudellisilla kannustimilla, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Roger Alm.  

Raskaat sähkökuorma-autot voivat parantaa kuljettajien ja rakennusalan työntekijöiden työympäristöä, sillä käytön aikana pakokaasuja ei synny ja melutaso on alhainen. Ensin mainittu vaikuttaa merkittävästi etenkin sellaisten kaupunkien ilmanlaatuun, joissa rakennushankkeita on meneillään useita. Ja koska meluhaittaa ei synny, vuorokauteen saadaan myös mahtumaan enemmän kuljetusajotunteja. Tämä puolestaan mahdollistaa toimintojen tehostamisen esimerkiksi kaupunki- ja taajama-alueiden suurissa rakennushankkeissa ja kuljetuksissa.

Kuljetusalan kokonaisilmastovaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä raskaita sähköajoneuvoja aluejakelussa. Valtaosa EU-alueen kuorma-autolla ajettavista tavarakuljetuksista on nimenomaan aluekuljetuksia.

– Euroopassa on valtava määrä aluejakeluun käytettäviä kuorma-autoja, joilla ajetaan keskimäärin 80 000 km vuodessa. Sähköajoneuvojen käytön kasvu aluejakelussa toisi merkittäviä ilmastohyötyjä, jos sähkö itsessään tuotetaan fossiilittomasti, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson.
Volvo Trucksin raskaita sähkökäyttöisiä maansiirto- ja aluejakeluautoja koskevat suunnitelmat alkavat siitä, että valikoitu joukko eurooppalaisia asiakkaita ottaa pienen määrän sähköajoneuvoja pilottikäyttöön. Laajempi kaupallistaminen on luvassa myöhemmin.

– Monet tekijät vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti sähköistyminen tapahtuu. Yhtäältä latausinfrastruktuuria on kasvatettava merkittävästi, ja toisaalta on huolehdittava siitä, että alueellisten sähköverkkojen siirtokapasiteetti riittää pitkällä aikavälillä. Taloudellisia kannustimia tarvitaan, jotta kuljetusyritykset lähtevät nykyistä sankemmin joukoin investoimaan sähköajoneuvoihin. Kuljetuspalveluiden ostajat voivat myös kantaa kortensa kekoon tarjoamalla pidempiä sopimuksia ja olemalla valmiita myös maksamaan kestävistä kuljetuksista. Monilla kuljetusyrityksillä katteet ovat hyvin pieniä, joten kaikkien uusien investointien on oltava kannattavia, Mårtensson kertoo.  

Kuljetusalan kasvavan sähköistymisen rinnalla myös polttomoottoreiden tehokkuuden parantamisella on keskeinen rooli kuorma-autoilla ajettavissa kaukokuljetuksissa pitkälle tulevaisuuteen.

– Nykypäivän kuorma-autojen moottorit osaavat muuntaa monenlaisia energiamuotoja tehokkaasti käyttövoimaksi, sillä niissä voidaan käyttää dieseliä tai monia uusiutuvia polttoaineita, kuten nesteytettyä biokaasua tai HVO:ta. Teknologiassa on myös paljon jatkokehityspotentiaalia, Mårtensson kertoo.

Volvo kuorma-autot vaihtoehtoisilla polttoaineilla/voimansiirtoratkaisuilla

  • Volvo FL Electric ja Volvo FE Electric. Molemmat kuorma-autot ovat täysin sähkökäyttöisiä, ja ne on tarkoitettu esimerkiksi kaupunkiympäristössä tapahtuvaan paikallisjakeluun ja jätehuoltoon.
  • Volvo FH LNG ja Volvo FM LNG. Raskaisiin kaukokuljetuksiin tarkoitettu Volvo FH ja raskaisiin aluekuljetuksiin tarkoitettu Volvo FM käyvät nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla.
  • Volvo FE CNG. Paineistetulla maakaasulla tai biokaasulla käyvä Volvo FE on tarkoitettu paikallisjakelu- ja jätehuoltotehtäviin.
FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi