Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vuonna 2019 sattui 104 000 työpaikkatapaturmaa ja 24 000 työmatkatapaturmaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 palkansaajille sattui yhteensä noin 104 000 työpaikkatapaturmaa sekä noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työpaikkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa työturvallisuuden kehittymisen lisäksi muun muassa tehdyn työn määrän vaihtelu.

Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttavat muun muassa sääilmiöt ja keliolosuhteet. Esimerkiksi liukkaat kelit näkyvät herkästi työmatkatapaturmien lukumäärän nousuna.

Taajuus pysyi edellisvuoden tasolla

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli 29 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Päätoimialoittain taajuudet pysyivät edellisvuoden tasolla teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, sekä hallinto- ja tukipalvelutoimialalla. Ennakkoarvion mukaan taajuus nousi hieman kuntasektorilla, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

Taulukko: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla (työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia)

TOIMIALA2016201720182019E
C Teollisuus30323131
F Rakentaminen62616060
G Tukku- ja vähittäiskauppa28282829
H Kuljetus ja varastointi40403939
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta50525454
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut32323335
Z Kuntasektori24252425
Kaikki toimialat yhteensä28292929

Ennakkoarvio työtapaturmien lukumääristä on laskettu vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin Tapaturmavakuutuskeskukselle toimittamista tiedoista. Ennakkoarvio osoittaa kehityksen suunnan ja arvioidun lukumääräisen tason. Tarkemmat luvut vuonna 2018 sattuneista työtapaturmista Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojulkaisusta:

https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tilastot/tyotapaturmatilastot/

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi