Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Autoalan tiedotuskeskus: Autokannan vanheneminen kiihtyy

koronatilanne on leikannut uusien autojen rekisteröintejä ja tuonut liikennekäyttöön aiempaa vanhempia autoja.

Henkilöautojen ensirekisteröinnit jäivät tammikuussa 13 prosenttia viime vuotta alemmas

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin tammikuussa yhteensä 9 373, joka on 13,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 tammikuussa. Koronatilanne söi viime vuonna uusien autojen tilauskantaa, mikä näkyy ensirekisteröinneissä vielä pitkään.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli tammikuussa viime vuotta hiljaisempaa. Käytettyjä henkilöautoja myytiin tammikuussa 46 089, joka on 8,6 prosenttia viime vuoden tammikuuta vähemmän.

Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna noin 14 prosenttiin. Lataushybridien rekisteröintien kasvu jatkui tammikuussa: noin 19 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia hybridejä. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli tammikuussa 3,8 prosenttia, joka on hieman viime vuoden keskiarvoa (4,4 prosenttia) alempi. Muiden hybridien, eli ns. itselataavien täys- ja kevythybridien osuus kasvoi tammikuussa jo hieman yli 30 prosenttiin.

Pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä kasvussa

Pakettiautoja ensirekisteröitiin tammikuussa yhteensä 1 303, joka on noin 2,3 prosenttia viime vuoden tammikuuta enemmän. Pieniä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 83, joka on 6,4 prosenttia viime vuoden tammikuuta suurempi lukema. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 27, joka on 12,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen kysyntä on toipunut koronatilanteesta henkilöautoja ja raskaita kuorma-autoja nopeammin.

Raskaiden kuorma-autojen ja linja-autojen kysyntä vielä selvästi pakkasella viime vuoteen nähden

Yli 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 235, joka jää 10,6 prosenttia vuoden 2020 tammikuun määrästä. Raskaimpien kuorma-autojen kysyntää on laskenut kuljetusten kokonaismäärän aleneminen viime vuoden aikana. Väyläviraston liikennemäärätilastojen mukaan raskaan liikenteen liikennemäärä oli päätieverkolla viime vuonna lähes 5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin tammikuussa yhteensä 345, joka on 5,5 prosenttia viime vuoden tammikuuta vähemmän.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin tammikuussa vain 12, joka on 65 prosenttia viime vuoden tammikuuta vähemmän. Koronatilanne on syönyt eniten uusien linja-autojen kysyntää, joka jäi viime vuonna noin puolet pienemmäksi kuin vuonna 2019.

Autokanta vanhenee nyt poikkeuksellisen nopeasti

Uusien autojen kysyntä on jäämässä koronatilanteen takia myös lähikuukausina pitkän aikavälin keskimääräisiä lukemia vaisummaksi. Ensirekisteröintien väheneminen näkyy autokannan iän nopeana kasvuna. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä kasvoi viime vuonna jo 12,5 vuoteen. Keski-ikä kasvoi noin 3,1 kuukaudella vuodesta 2019. Autokannan ns. suuret ikäluokat ovat vuosina 2005–2008 käyttöönotetut autot. Joka viides autokannassa oleva henkilöauto on otettu käyttöön näinä vuosina. Yli 15-vuotiaiden henkilöautojen määrä autokannassa kasvoi viime vuonna noin 60 000 autolla. Liikennekäytössä oli vuoden päättyessä noin 920 000 vähintään 15 vuotta vanhaa autoa.

Autokannan keski-ikä on kasvanut 2010-luvulla lähes kahdella vuodella, sillä ensirekisteröintien määrä on koko vuosikymmenen aikana jäänyt edellisiä vuosikymmeniä pienemmäksi. Vuonna 2020 Suomessa ensirekisteröitiin vain 96 416 uutta henkilöautoa – tämä vastaa noin 3,5 prosenttia autokannasta.

”Autokannan keski-iän kasvun pysähtyminen edellyttäisi, että noin 5 prosenttia autokannasta vaihtuisi vuosittain uuteen. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 henkilöauton vuosittaista ensirekisteröintimäärää ja nykyistä suurempaa kierrätettävien autojen määrää. 2010-luvulla ensirekisteröintien määrä ei kertaakaan kasvanut näin korkeaksi, vaan parhaimmillaan päästiin 126 000 henkilöautoon vuonna 2011”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Suomeen tuotiin käytettyjä henkilöautoja viime vuonna lähes yhtä paljon kuin ennätysvuonna 2020. Käytettynä maahantuotujen autojen määrä oli noin 44 000 henkilöautoa, kun edellisenä vuonna tuonnin määrä oli 46 000. Käytettynä maahantuodut autot olivat keskimäärin 6,8-vuotiaita.

”Autokannan ikääntymiskehitys osoittaa selvästi, että käytettyjen autojen maahantuonti ei nuorenna autokantaa samalla tavalla kuin uusien autojen ensirekisteröinti. Käytettynä tuodut autot ovat usein suurikokoisia ja niiden käyttöikä keskimääräistä on pidempi sekä kilometrisuorite suuri. Kotimaisen uusien autojen kysynnän vauhdittamiseksi hankinnan verotusta tulisi määrätietoisesti keventää ”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Henkilöautokannan ikääntyminen näkyy myös romutustilastoissa. Viime vuonna kierrätykseen palautuvan auton keski-ikä kasvoi 21,3 vuoteen, kun se edellisenä vuonna oli 21,0 vuotta. Koronavuoden aikana liikennekäyttöön on otettu yhä vanhempia autoja. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä kasvoi viime vuonna noin 28 000 autolla noin 2,75 miljoonaan, eli noin yhdellä prosentilla.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi