Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Autojen kierrätys rikkoi keväällä kaikki ennätyksensä

Autojen kierrätys on jatkunut koko kevään ennätysvilkkaana. Henkilöautojen romutustodistuksia kirjoitettiin toukokuussa 89 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. ”Koko alkuvuoden aikana on kiertoon mennyt yli 15 000 autoa enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Tämä on todella merkittävä lisäys”, toteaa Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali. Tammi-toukokuussa on kierrätetty jo 40 505 henkilöautoa. Aikaisempi tammi-toukokuun ennätyslukema on vuodelta 2018, jolloin kierrätykseen palautui romutuspalkkion siivittämänä lähes 30 000 henkilöautoa.

Suomen Autokierrätyksen ennusteessa autoja päätyy kiertoon tänä vuonna ennätysmäärä. Alkuvuoden perusteella, jos markkinatilanne pysyy samana, autoja päätyisi tällä tahdilla kiertoon yli 90 000 kappaletta.

Syynä kasvuun ovat metallien maailmanmarkkinahintojen poikkeuksellisen suuren kasvun lisäksi tietoisuuden lisääntyminen esimerkiksi romutuspalkkion myötä. Kuluttajille suunnataan informaatiota kierrätyksestä niin sosiaalisen median kanavien kuin perinteisen digi- ja paperimediankin kautta.  

Autokantaa pitää uudistaa kahdesta suunnasta

Autokannan uudistumisen näkökulmasta suunta on oikea. Pelkkä kierrätys ei kuitenkaan yksin riitä.

Autokannan uudistumisessa on kaksi tärkeää asiaa. Kantaa pitää uudistaa kahdesta suunnasta. Uusia autoja pitää saada markkinoille ja kuluttajien käyttöön enemmän ja vanhoja käyttöikänsä loppupäässä olevia täytyy saada kierrätykseen entistä varhemmin. Autojen keskimääräinen romutusikä on yli 21 vuotta. Jos uusien autojen myynti kasvaa ja autokannan kierto nopeutuu, myös kiertoon ja romutukseen päätyvien autojen määrä kasvaa. Markkinoille tulevista autoista uusien osuus pitäisi olla nykyistä huomattavasti suurempi. Tällä hetkellä Suomen autokannan keski-ikä kasvaa koko ajan. ”Vuosittain se tarkoittaa lisäystä 2–3 kuukautta, mikä on voimakkaasti ristiriidassa erityisesti päästötavoitteiden kanssa”, sanoo Kenraali.

Ympäristö kiittää ja kiertotalous toimii konkreettisesti

Suomen Autokierrätyksen kierrätysverkosto muodostaa aidon kiertotalousekosysteemin, jossa 95 prosenttia auton materiaaleista päätyy eri tavoin hyödynnettäväksi. Auton osia voidaan uudelleenkäyttää alkuperäisessä tarkoituksessa ja muun muassa autosta kertyvä metalli saadaan talteen ja voidaan käyttää uusioraaka-aineena metalliteollisuuden tarpeisiin. Näin säästetään ja vältetään esimerkiksi uusiutumattomien neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Tämä on vahvasti yleisten ympäristötavoitteiden mukaista ja konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta.

Virallisen vastaanottopaikan löydät Autokierrätyksen verkkosivuilta. Näin varmistut, että saat romutustodistuksen ja kierrätys menee oikein.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi