Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Fintrafficin vuosi 2020: isoja askelia kohti entistä kestävämpää liikennejärjestelmää

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on julkaissut vuosikatsauksensa vuodelta 2020. Sen mukaan yhtiö eteni strategiansa toteuttamisessa määrätietoisesti ja edisti entistä turvallisemman, sujuvamman ja ympäristöystävällisemmän liikennejärjestelmän rakentamista Suomeen.

Vuosikatsaus sisältää vastuullisuusraportin, hallituksen toimintakertomuksen sekä hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen.

Panostuksia liikenteen digitalisaatioon ja ekosysteemiin

Visiomme on rakentaa Suomeen maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä. Tähän tähtää myös Fintrafficin strategia, jonka päivitimme syksyllä.

Keskitymme kärkihankkeissamme nostamaan maamme liikennejärjestelmän digitalisaatioastetta ja rakentamaan Suomeen toimivaa liikenteen ekosysteemiä, jossa tieto kulkee tehokkaasti eri liikennemuotojen, väylien, palveluntuottajien ja loppuasiakkaiden välillä. Tiedon kulkua kehittämällä eri toimijoiden mahdollisuudet tuottaa entistä parempia palveluita matka- ja logistiikkaketjussa paranevat.

Kehitimme nykyisiä digipalveluitamme Digitrafficia, Liikennetilanne-palvelua ja Palauteväylää eteenpäin. Drone-lennättäjille tarkoitettu verkkopalvelu avattiin vuoden 2021 alussa.

Turvallisuus hyvällä tolalla, tietoturvallisuuden merkitys korostui

Fintraffic hoiti ydintehtäväänsä meri-, tie-, rautatie- ja lentoliikenteen ohjauksessa ja niihin liittyvän liikennetiedon tarjonnassa mallikkaasti vuonna 2020.

Liikenteenohjauksemme maalla, merellä ja ilmassa tarjosi lähes häiriötöntä palvelua läpi vuoden. Palvelujen tehokkuus parani esimerkiksi prosessien kehittämisen, tietojärjestelmä- ja teknologiainvestointien sekä ostojen kilpailuttamisen ansiosta.

Liikenteen turvallisuus, joka on toiminnassamme etusijalla, oli hyvällä tasolla. Meriliikenteenohjauksessa estimme yhdeksän karilleajoa.

Tieto- ja kyberturvallisuuden merkitys kasvoi entisestään, ja panostimme siihen vuoden aikana voimakkaasti.

Vastuullisuustyöllä iso välillinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön

Fintrafficin vuoden 2020 keskeisenä vastuullisuustavoitteena oli tunnistaa liiketoiminnalle ja yritysvastuulle olennaiset asiat. Työstimme olennaisuusanalyysin varmistaaksemme vastuullisuuden kannalta olennaiset teemat sekä tiekartan, joka kertoo, miten tulemme asteittain etenemään kohti tavoitetilaa.

Ne kertovat, että Fintrafficin palveluilla on merkittävä välitön ja välillinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön.  Esimerkiksi Euroopan huippua olevien lennonvarmistuspalveluiden ansiosta Suomen ilmatila on tehokas, mikä alentaa tuntuvasti lentoliikenteen päästöjä.

Liikenteen digitalisaatioastetta nostamalla voimme edistää tavaralogistiikan ketjun tehostumista. Jo yhden prosentin tehostuminen alentaisi kuljetusten päästöjä jopa 44 000 CO2-tonnilla vuodessa, jolloin yritysten logistiikkakulut alenisivat jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Junaliikenteessä kulunvalvontajärjestelmän digitalisointi nostaisi olemassa olevien raiteiden kapasiteettia jopa kolmanneksella.

Vastuullisuuteen panostamalla voimme auttaa asiakkaita, sidosryhmiämme ja koko Suomea entistä kestävämmän liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Fintraffic raportoi vastuullisuudestaan ensimmäistä kertaa kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisesti.

Fintrafficin vuosikatsaus, vastuullisuusraportti ja tilinpäätös kokonaisuudessaan on nyt julkaistu ja luettavissa verkkosivuiltamme.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi