Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Huoltovarmuuskeskus vastaa globaaleihin haasteisiin Logistiikka 2030 -ohjelmalla

HVK on käynnistänyt mittavan Logistiikka 2030 -ohjelman. Monivuotinen ohjelma vahvistaa logistiikkaa ja kuljetuksia vakavissa häiriötilanteissa sekä tukee alan ammattilaisten varautumista.

Nykyiset tuotanto- ja toimitusketjut ovat globaaleja, monipolvisia ja pitkiä. Kaupalle ja teollisuudelle tärkeiden kuljetusreittien toimivuus takaa Suomen huoltovarmuuden.

– Logistiikka ja kuljetukset maalla, merellä ja ilmassa muodostavat Suomen verisuoniston, jonka toimivuus on elintärkeää yhteiskunnalle. Suonisto on myös globaali. Kansainvälinen toimintaympäristö, uudet uhkat ja riskit edellyttävät reagointia ja ohjelmalla voimme vastata muuttuvaan tilanteeseen, kertoo HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen

Ohjelmalla HVK rahoittaa logistista huoltovarmuutta parantavia projekteja yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 saakka. Toimenpiteillä vahvistetaan kriittistä logistista infrastruktuuria sekä logistiikkapalveluiden toimintakykyä ja -edellytyksiä.

– Logistiikkatoimijoiden muodostaman verkoston varautumista ja toimintakykyä vakavissa häiriöissä parannetaan merkittävästi. Ohjelmassa syntyneet ja hyväksi havaitut toiminnot menevät huoltovarmuudelle kriittisten toimijoiden hyödyksi ja käytettäviksi, sanoo HVK:n infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.

Kehittämisen kärjessä satamat ja Kehä III

Toimintaympäristöä ravistelevat muutokset Suomessa ja maailmalla. Nyt ja tulevaisuudessa ilmastonmuutos vaikuttaa globaaleihin logistiikan, kaupan ja teollisuuden tuotantoketjuihin. Muutospaineita kohdistuu muun muassa rahtilaivojen käyttövoima- ja polttoainevalintoihin sekä jopa niiden moottoriratkaisuihin.

– Suomelle elintärkeää ulkomaakauppaa koskettaa erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset merenkulkuun Itämerellä. Vaikka yleisesti jäätalvet ehkä helpottavatkin, tulee eteen vielä tilanteita, joissa kyky kulkea jäissä on tarpeen, muistuttaa Savisalo.

Kuljetuslogistiikka on muuttunut tiiviiksi osaksi globaalia tuotanto- ja toimitusketjua ja verkkokaupan kiihtyvä kasvu on muutoksesta hyvä esimerkki. Ulkomaankaupan kuljetukset ja satamien toiminta kuuluvatkin ohjelman ensimmäisiin kehityskohteisiin. Kärkipään kohteena on myös Kehä kolmonen, joka on merkittävä logistinen keskittymä pääkaupunkiseudulla. Tarkastelun kohteena ovat alueen mobiiliverkot, sähkön ja veden saannin turvaaminen sekä liikenneverkkojen toiminnan varmistaminen häiriötilanteessa.

Logistiikka 2030 -ohjelma kytkeytyy HVK:n uuteen strategiaan ja ohjelmakokonaisuuteen, johon kuuluvat lisäksi kolme muuta ohjelmaa: Energia 2030, Digitaalinen turvallisuus 2030 ja Alue 2030. Ohjelmista päivittyy tietoa HVK:n verkkosivuille: www.huoltovarmuuskeskus.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi