Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Junaliikenteen turvallisuuskehitys vakaata − pysy valppaana tasoristeyksissä

Suomen rautatieturvallisuuden tilanne on edelleen hyvä ja erityisesti matkustajaturvallisuus on erinomaisella tasolla. Tämä selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rautateiden turvallisuuden vuosikatsauksesta, jossa tarkastellaan rautatieturvallisuuden tilaa vuonna 2020. Traficom varmistaa osaltaan turvallisen liikkumisen raiteilla ja haluaa muistuttaa tienkäyttäjiä erityisestä valppaudesta tasoristeyksissä.

”Osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen eteen on rautatiealalla tehty pitkäjänteisesti työtä. Kiitos siitä! Ponnisteluja turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen. Hyvä turvallisuuskulttuuri edesauttaa turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuutta käytännön työssä, mikä luonnollisesti parantaa koko alan turvallisuutta”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Koronapandemia vähensi selvästi matkustajaliikennettä vuonna 2020, mikä näkyi myös positiivisesti junaliikenteen turvallisuudessa. Pitkällä aikavälillä junaliikenteen turvallisuus on parantunut selvästi ja vakavat onnettomuudet ovat hyvin harvinaisia. Viime vuonna junaliikenteessä tapahtui yksi merkittävä suistumisonnettomuus ja törmäysonnettomuuksilta vältyttiin kokonaan. Junaliikenteessä oli yksi merkittävä tulipalo vuonna 2020. Onnettomuuksien pienestä määrästä huolimatta junaliikenteessä tapahtuu kuitenkin vuosittain vakavia vaaratilanteita, kuten kulkutien turvaamisvirheitä ja Seis-opasteen ohituksia.

Valppaana tasoristeyksissä − juna ei voi väistää


Valtaosa rautateillä tapahtuvista henkilövahingoista aiheutuu allejäänneistä. Allejääntien vuosittaisessa määrässä ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa. Allejäänneissä menehtyy vuosittain tyypillisesti 50−60 henkilöä. Valtaosa alle jäämisistä on tahallisia.

Toinen vuosittain useita ihmishengen menetyksiä aiheuttava onnettomuustyyppi on tasoristeysonnettomuudet. Vuonna 2020 tapahtui yhteensä 20 tasoristeysonnettomuutta, joista 5 luokiteltiin merkittäviksi onnettomuuksiksi. Sekä onnettomuuksien että onnettomuuksissa kuolleiden määrät ovat hieman viime vuosien keskiarvon alapuolella.

”Ole erityisen valppaana, kun lähestyt tasoristeystä. Junan ei ole mahdollista väistää, joten väistämisvelvollisuus on aina tienkäyttäjällä. Huomio täytyy pitää liikenteessä, eikä esimerkiksi puhelimessa. Vaikka reitti olisi tuttu, varovaisuutta ei saa unohtaa. Kaikkien tielläliikkujien tulee toimia turvallisesti tasoristeyksissä, myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden”, muistuttaa johtava asiantuntija Kirsi Pajunen.

Vaihto- ja ratatöiden turvallisuudessa parannettavaa

Vaihtotöiden turvallisuutta on saatu Suomessa parannettua selvästi 2010-luvulla, mutta edelleen vaihtotöissä tapahtuu paljon onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Vuonna 2020 vaihtotyössä tapahtui kaksi merkittävää onnettomuutta, eikä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä juuri muuttunut edellisestä vuodesta.

Ratatöiden tyypilliset poikkeamat, kuten ratatyöalueen ylitykset, luvattomat ratatyöt ja raiteen liikennöitävyyden varmistamisen epäonnistumiset, aiheuttavat riskejä sekä junaliikenteen että ratatyöntekijöiden turvallisuudelle. Työtä turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan edelleen, vaikka ratatöiden turvallisuustilanteessa on havaittavissa pientä paranemista.

Tutustu Traficomin rautateiden turvallisuuden vuosikatsaukseen 2020

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi