Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kansainvälisissä kuljetuksissa yhteistyökumppanilla on merkittävä vaikutus

Kun valitsee kansainvälisissä kuljetuksissa kumppaninsa huolellisesti, pääsee monessa asiassa helpommalla eivätkä takkuilevat globaalit toimitusketjut pääse häiritsemään liiketoimintaa.

Oma kattava kalusto on auttanut FREJA paikkaamaan merikonttikuljetusten vaikeaa tilannetta, kun tavaravirtojen määrät ovat suunnanneet enemmän Keski-Eurooppaan.

– Asiantunteva huolitsija pystyy huolellisella suunnittelulla ennakoimaan kansainvälisten kuljetusten kipukohtia ja huolehtii lähetyksen perille ilman viivästyksiä, FREJA Transport & Logisticsin oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

Covid-19-pandemian vaikutukset huolinta- ja kuljetusalaan ovat olleet aika maltillisia, ja maantieliikenteessä pandemian vaikutukset ovat olleet suhteellisen vähäisiä.

– Kuljettajille kuuluu iso kiitos, että tavarat liikkuvat näinkin sujuvasti varsinkin Euroopan unionin sisämarkkinassa, Urmas sanoo. 

Tavaraliikenne on kasvanut 

Globaaleissa toimitusketjuissa syyt ja seuraukset ovat monimutkaisia. Tällä hetkellä merikuljetusten konttipulan lisäksi tavaravalmistajien bisnestä häiritsee raaka-ainepula ja tietenkin kysynnän ylittäessä tarjonnan myös hinnan nousu. Hintojen nousu koskettaa sekä raaka-aineita, puolijohteita että kansainvälisiä kuljetuksia.

Ennakoimattomuutta edelleen aiheuttavan covid-19-pandemian seuraukset ovat moninaiset. Tavaraliikenteessä pandemian vaikutus on näkynyt lisääntyneinä kuljetusmäärinä, eikä kasvu ole hetkeen taittumassa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton (SHLL) mukaan. Liiton tuoreen toimialakatsauksen mukaan tavaraliikenteen arvon kasvu on jatkunut vuonna 2021. 

Pandemian yksi iso vaikutus on ollut, että talouden aktiviteetti siirtyi palveluista tavaroihin, jonka seurauksena kansainvälinen tavarakauppaa kiihtyi. Myös mittavilla elvytystoimilla on ollut merkitystä kysynnän kasvamiseen.

Suomen tavaraviennin määrä on kasvanut 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla viisi prosenttia. Kuitenkin ensi vuoden puolella tavaraviennin kasvun odotetaan jo hidastuvan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etlan ennusteen mukaan Suomen tavaravienti kasvaa ensi vuonna 4,9 prosenttia ja vuonna 2023 kasvua on 2,2 prosenttia. 

Maailman tavarakaupan volyymi kasvaa Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ennusteen mukaan tänä vuonna 11 prosenttia ja vuonna 2022 noin seitsemän prosenttia. 

Moderni ja kattava kuljetuskalusto 

Suomessa FREJA on kuljetusmuototarjoamaltaan ja kapasiteetiltaan suuri toimija kansainvälisissä kuljetuksissa, mutta yrityskulttuuriltaan FREJA on läheinen ja ketterä palveluyritys. 

Moderni ja innovatiivinen kalusto yhdistettynä koko Euroopan kattavaan partneriverkostoon tekee kuljettamisesta kustannustehokasta ja reagoinnista nopeaa. Vuoden 2021 keväästä lähtien FREJA on tarjonnut maantiekuljetusten, lento- ja merirahdin sekä vaativien projektikuljetusten lisäksi lämpötilasäädeltyjä maantiekuljetuksia.

Luotettavuus korostuu poikkeusaikana

Korona-ajan suurin vaikutus Suomessa Turussa pääkonttoriaan pitävälle huolinta- ja kuljetusyritykselle, FREJAlle on ollut, että kuljetuskaluston käyttöaste on ollut korkea. Oma kattava kalusto on auttanut paikkaamaan merikonttikuljetusten vaikeaa tilannetta, kun tavaravirtojen määrät ovat suunnanneet enemmän Keski-Eurooppaan.

Kattavat kuljetuspalvelut ovat myös yksi syy, miksi FREJAn liiketoiminnan positiivinen kehitys on jatkunut koko koronakriisin ajan.

– Vahvuutenamme on osaava henkilökunta sekä se, että korkealuokkainen palvelumme toimii. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja uusista asiakkaista tulee usein pysyviä, Urmas kiittelee henkilökuntansa suorituksia.

Luotettavuus on nimittäin asiakkaille tärkein asia kansainvälisissä kuljetuksissa. Tavarat pitää saada ajallaan ja ehjänä määränpäähän.

www.freja.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi