Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Linja-autoliitto selvittää ELY-keskusten joukkoliikenteen kehittämistä

Joukkoliikenteen edistämisen tavoitteen mukaisesti Linja-autoliitto selvittää ELY-keskusten tilaaman joukkoliikenteen kehittämistä, erityisesti kestävän ja toimivan linja-autoliikenteen turvaamiseksi kaupunkiseutujen ulkopuolella ja kaupunkikeskusten välillä.

Linja-autoliikenne on yksi voimakkaimmin epidemiatilanteestä kärsineistä toimialoista. Jo ennen epidemiaa ELY-keskusten järjestämässä joukkoliikenteessä kysyntä on ollut hiipumassa. Samaan aikaan politiikkatavoitteiden mukaisesti joukkoliikenne on keskeinen osa ympäristö- ja erityisesti ilmastopolitiikkaa, mikä näkyy muun ohella valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluesityksissä.

Toimeksianto kattaa ELY-keskusten tilaaman joukkoliikenteen arvioinnin ja tässä liikenteessä myös muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten (opetustoimen koululaiskuljetusten) organisoinnin, tilaamisen ja yhteensovittamisen kysymykset. Tarkoituksena on turvata kilpailukykyiset julkiset liikennepalvelut haja-asutusalueella ja kaupunkikeskusten välillä.

Toimeksiantona on:

1. Selvittää ja arvioida ELY-keskusten nykytilanne, hankinnat, osaaminen, muutoksen johtaminen ja määrärahojen käytön tehokkuus (ml. muu julkinen rahoitus)

2. Arvioida ja esittää eri vaihtoehtoja sille, miten julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoitusta ja hankintoja voitaisiin uudistaa niin, että

a) julkisten liikennepalvelujen palvelutasoa ja sen laatua parannettaisiin erityisesti asiakkaan näkökulmasta (kilpailukykyisyys)

b) yhteistoimintaa palvelutarjoajien (linja-autoyritysten) kanssa lisättäisiin ja edistettäisiin tervettä ja toimivaa kilpailua hankinnoissa sekä yhteensovittamista markkinaehtoisen liikenteen kanssa

c) määriteltäisiin epidemiatilanteen jälkeiseen palvelutarjontaan kestävämpi rahoituspohja

3. Vaihtoehtojen perusteella laatia esitys siitä, millä toimenpiteillä ja millä aikataululla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa (ml. lainsäädännön muutostarpeet ja Liikenne- ja viestintäviraston sekä ELY-keskuksen tulosohjauksessa asettavat tavoitteet ja aikataulut).

Ulkopuolisen selvityksen tekijäksi on kutsuttu ja suostunut Mirja Vehkaperä. Hän toimii tällä hetkellä Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän on entinen europarlamentaarikko, kansanedustaja sekä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi