Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Raahen satama ottaa kaiken irti digitalisaatiosta

Teksti: Merja Maansalo
Kuvat: Raahen satama, VRT Finland Oy

Raahen satama käynnisti viime vuoden puolella digitointiprojektin yhteistyössä VRT Finlandin kanssa. Projektin aikana kaikki satama-alueen omaisuutta ja toimintaa koskeva tieto kerätään samaan GISGRO-verkkopalveluun. Uutta digijärjestelmää pääsevät hyödyntämään sataman oman henkilökunnan lisäksi myös asiakkaat ja sidosryhmät.

Edelläkävijä

Ainutlaatuinen GISGRO-järjestelmä on VRT:n kehittämä. Sen avulla voidaan luoda 3D digitaalisia kaksosia rakenteista. Asiakkaalta palvelun käyttö ei vaadi erillisiä ohjelmistoasennuksia, sillä se toimii suoraan verkkoselaimella. Lisäksi GISGRO on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. − GISGRO sai alkunsa, kun VRT lähti vuonna 2018 yhteistyössä Hamina−Kotka -sataman kanssa rakentamaan mallia verkkokäyttöiselle alustalle, jolla satamien omaisuutta olisi helppo hallita ja rakenteita ylläpitää, VRT:n myyntijohtaja Karri Koistinen selvittää.

Tieto talteen

Raahen sataman projektin VRT toteuttaa osissa. Ensimmäisessä vaiheessa mitattiin vesirakenteet monikeilainkaikuluotaimella sekä laserilla ja kuvattiin maanpäälliset alueet dronella.

− Raahessa GISGRO on jo käytössä. Projektin seuraavassa vaiheessa digijärjestelmään ajetaan sisään lisää sataman jokapäiväiseen toimintaan liittyviä asiakokonaisuuksia ja uusia yksityiskohtaisia tietotasoja.

−Jatkoaskeleet tullaan toteuttamaan yhdessä asiakkaan kanssa, mikä mahdollistaa parhaiten toimivan kokonaisuuden sataman asiakkaiden, sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta, Koistinen kertoo.

Ajantasaisesti

GISGRO:sta löytyy jo muun muassa Raahen sataman väyliin, satama-alueen vedenalaiseen infraan, kiinteistöihin sekä sähkö- ja viemärijärjestelmiin liittyvää dataa.

− Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kattava järjestelmä, joka pitää sisällään digitaalisessa muodossa myös niin sanottua hiljaista ammattitietoa. Osa satamaan liittyvistä arvokkaista tiedoista on vaarassa hävitä, kun henkilökunta eläköityy.

Koistisen mukaan GISGRO:n avulla sataman on mahdollista toteuttaa tehokkaammin omaisuudenhallintaa, kunnossapitoa, hankkeiden suunnittelua ja kommunikointia sidosryhmien kanssa.

− Ajantasainen tieto on aina helposti saatavilla sitä tarvitseville.

Moniosaaja

VRT on toiminut vasta 10 vuotta. Yritys on kuitenkin kasvanut nopeasti. Satamat ovat yksi VRT:n kohderyhmä. Yritys tarjoaa palvelujaan myös esimerkiksi öljyterminaaleille, energiasektorille ja siltoja hallinnoiville organisaatioille. Satamapuolen referensseistä löytyy digiprojekteja niin Hampurin ja Amsterdamin suursatamista keskisuuriin ja pieniin satamiin. Koistinen kertoo, että Suomessa GISGRO on käytössä viidessä satamassa. Luvussa on mukana Raahe.

− Tänä vuonna suomalaisten satama- asiakkaidemme määrä tuplaantuu, Koistinen sanoo.

Hän pitää yrityksensä etuna sitä, että heillä on satamiin liittyvää erityisosaamista.

− Kykenemme auttamaan satamia luomaan sellaisia kokonaisuuksia, joissa tieto eri toimijoiden välillä saadaan liikkumaan nopeasti ja vaivattomasti.

Vahva suositus

Raahen satamayhtiön toimitusjohtaja Pauli Sarpola antaa VRT:lle kiitosta.

− He tuntevat alaa ja satamien toimintatapoja erittäin hyvin.

− Yhteistyön tuloksena meille luotu järjestelmä rakentuu edelleen. On tärkeää, että jatkossa kaikki oleellinen satamainfraan ja toimintaamme liittyvä tieto löytyy samasta paikasta helposti käytettävässä ja muokattavassa muodossa.

Sarpola korostaa, että GISGRO:sta on apua reaaliaikaisen tiedon käsittelyssä ja täydentämisessä sekä myös dokumentoinnissa.

− Osa tiedoista on vain omaan käyttöömme ja osa kaikille avointa dataa.

N2000 käyttöön

Meriväylillä siirrytään tästä vuodesta alkaen vaiheittain uuteen N2000-korkeusjärjestelmään. Kauppamerenkulun satamissa satama-altaiden syvyyslukemat ja haraussyvyydet muutetaan vastaamaan N2000-järjestelmää. Muutos yhtenäistää ja selkeyttää tilannetta merikartoilla ja väylillä. Se myös huomioi maan kohoamisen vaikutuksen.

Etenee asteittain

Uudistus alkaa Perämeren merikarttatuotteista ja väyläkorteista, ja etenee vaiheittain kohti etelää.

− Meillä N2000-korkeusjärjestelmä otetaan käyttöön heinäkuussa. Yksi sen tuoma muutos on, että kulkusyvyyden sijaan laivoille ilmoitetaan jatkossa pohjan korkeus.

Sarpola sanoo, että GISGRO:n kautta laivat saavat ajantasaista tietoa esimerkiksi laituripaikoista ja sataman olosuhteista.

− Alustieto hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa uudenlaisia visuaalisia näkymiä laivaliikenteelle.

Sarpolan mukaan ennakoivasta tiedosta on iso apu niin satamien toimijoille kuin laivojen kapteeneille.

− Uudistukset lisäävät merenkulun tehokkuutta, turvallisuutta ja alentavat kustannuksia.

Artikkeli on julkaistu myös Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 2 / 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi