Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Raahen satamassa palvellaan ennakoivasti

Raahen Satama on kehittyvä ja kasvava, Perämeren toiseksi suurin ja yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä satamista. Tavaraliikenteen määrä oli vuonna 2019 noin 5 milj. tonnia. Raahen satamassa on kaksi satamanosaa; Lapaluoto, joka hoitaa pääosin kaupallisia laivauksia, mm. projektikuljetukset ja sahatavaran sekä SSAB, joka hoitaa pääosin omien terästuotteiden laivaukset.

Suuret tehtaalle saapuvat raaka-aine bulk-laivaukset hoituvat pääosin syväsataman kautta. Sataman kautta kulkee erilaisia raaka-aineita ja irtolasteja sekä terästä, sahatavaraa, kontteja ja projektiluontoisia laivauksia. Yrityksille satama tarjoaa kontitus- ja varastointipalveluita ja satamassa on myös vuonna 2018 valmistunut roro-ramppi tukemassa yksikköliikennettä. Satama on helposti saavutettavissa, sen takaa sijainti valtatie kahdeksan läheisyydessä sekä sähköistetty rautatie perille satamaan saakka.

Pohjatyö pian valmis

Vuoden 2020 aikana satamaan on saapunut 60 tuulivoimalan osia, joiden jatkokuljetus tuulipuistoihin vastasi lähes 550 rekkakuormaa. Voimalakuljetukset jatkuvat lähivuosina ja ensi kesän varastointitarpeita varten satama on investoinut voimakkaasti uusiin varastokenttiin. Uutta noin neljän hehtaarin varastokenttää varten on tehty pohjatyö pian valmiiksi, kenttä asfaltoidaan heti keväällä 2021 valmiiksi kesää varten. Lisäksi pohjoiselle alueelle on valmistumassa sorapintainen kenttä, siinä varastointitilaa on noin 2 hehtaaria. Yhteensä ensi kesänä varastoalueita projektikuljetuksille on yli 20 hehtaaria ja tarpeen mukaan uusia valmistetaan. ”Nyt meillä on loistavat tilat hallita isoja tavaravirtoja molempiin suuntiin. Varastoalue laajennuksien myötä olemme varautuneet myös Hanhikiven ydinvoimalan vaativiin tavarakuljetuksiin. Ydinvoimalahan rakennetaan puolen tunnin ajomatkan päähän satamastamme” kertoo Sarpola. ”Meillä on täällä Raahessa todella hyvät mahdollisuudet laajentua ja tarjota laivauksiin liittyville yrityksille sijoittumista satama-alueelle tai sen läheisyyteen.

Raahen satama ja satamassa toimiva operaattori Hooli stevedoring ovat yhdessä panostaneet kuluneen vuoden aikana uuteen nostovoimaan hankkimalla Liebherrin LHM 420 ja LHM 400 nosturit painavampia lasteja varten. Tärkeitä arvoja Satamassa palvellaan ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja intressejä yhteen sovittaen. Riskien hallinta kuuluu jokapäiväiseen toimintaan. Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävässä riskiarviossa huomioidaan toiminnan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat sekä toiminnan kannattavuus. Raahen satama luotettavana kumppanina tarjoaa yhdessä operaattoreiden kanssa asiakkailleen parhaan asiantuntemuksen ja tiedon. Raahen satamassa toiminnan tärkeimpiä arvoja ovat turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen. Strategisesti Raahen Satama Oy haluaa olla asiakkailleen vastuullinen kumppani olemalla edelläkävijä bio- ja kierrätysmateriaalien käsittelyssä. Satama tarjoaa huippuunsa viritetyt palvelut terästeollisuuden tarpeisiin. Raahen satama on alueen johtava projektilastisatama.

Satama todella hyvässä kunnossa

Pauli Sarpola aloitti Raahen Satama Oy:n toimitusjohtajana 1.7.2020. Sarpolalla on yli 20 vuoden laaja kokemus satama-alan toiminnoista ja johtamisesta. Viimeisimpänä, vuodesta 2016 alkaen, Sarpola on toiminut Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtajana ja sitä ennen tehnyt pitkän työrupeaman SSAB Europe Oy:n satamatoiminnoissa. Raahen satamaa on kehitetty Raahen kaupungin, satamaoperaattorin ja satamayhtiön toimesta viime vuosina valtavasti. Satama on tällä hetkellä todella hyvässä kunnossa ja valmiudessa silmällä pitäen tulevaisuuden kuljetustarpeita. Kalajoella vietetyn neljän vuoden jälkeen oli mukava palata kotisatamaan ja Sarpola on asettanut muutamia päätavoitteita toimitusjohtajakaudelleen: Käynnissä olevalla investointiohjelmalla varmistetaan Raahen sataman kilpailukyky ja toimintavarmuus jatkossakin.

Yhtenä isoimpana tämän vuosikymmenen tavoitteena on saada Raaheen nykyistä syvempi meriväylä tukemaan tulevia merikuljetustarpeita. Globaalisti Satama-ala on isossa murroksessa tällä hetkellä digitaalisuuden ja ympäristöasioiden osalta. Meillä on digitalisointi hankkeita parhaillaan käynnissä ja niitä tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Digi tulee nimenomaan helpottamaan ja selkeyttämään henkilökunnan ja satamassa toimivien yritysten jokapäiväistä työskentelyä. Kasvihuonekaasujen vähentämiseksi työstämme myös isoja toimenpiteitä tällä hetkellä, ei pelkästään satamassa mutta koko Raahen seutukunnassa, josta johtuen tulevaisuudessa Raahen satama tullaan tuntemaan edelläkävijänä ympäristöasioissa. Raahen satama tulee tarjoamaan kustannustehokkuutta teollisuuteen ja liikenteeseen, mikä tulee parantamaan meidän sataman asiakkaiden liiketoimintaedellytyksiä entisestään ja vie aluetta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Raahen Satama Oy hallinnoi hiljattain päättynyttä ja julkisuudessakin esiteltyä Metallirakenteisten kohteiden purkuteknologioiden ja menetelmien kehittämis- ja innovaatioyksikön esiselvityshanketta. Hanke toteutettiin Työ- ja Elinkeinoministeriön myöntämällä avustuksella ajalla 1.10.2019 – 31.7.2020. Raahen satama-alueelle tavoitellaan modernia purkutelakkaa, jossa hyödynnettäisiin viimeisintä teknologiaa ja uusimpia menetelmiä. Vanhojen laivojen lisäksi muita mahdollisia purkukohteita voisivat olla esimerkiksi elinkaarensa päähän tulleet tuulivoimalat.

Raahe poikkeuksellisen vahva

Hiljattain esitellyssä loppuraportissa purkutelakkaa edeltävän pilotointiyksikön perustamista puoltaa Raahen poikkeuksellisen vahvan teollisuuskeskittymän lisäksi muun muassa valmiiksi kaavoitettu ja laajan toiminnan mahdollistava satama- alue ja alueen teollisuusraide, sekä kierrätysteräksen kysyntä ja pitkät perinteet yliopistoyhteistyössä alueen yrityksissä. Projektin selvitystyö jatkuu ja parhaillaan ollaan kasaamassa usean toimijan yhteenliittymää seuraavaa vaihetta varten, jonka tavoitteena on luoda Raahen talousalueen osaamista ja elinkeinoelämää tukeva kiertotalouden liiketoimintamalli.

www.raahensatama.fi

#portofraahe

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 5 / 2020, sivulla 6

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi