Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Talvikelit tulevat – tiedätkö, kuinka Fintrafficin tieliikennekeskuksessa edistetään turvallista ja sujuvaa liikennettä talvikaudella?

Yöpakkasen liukastamat tienpinnat aamulla, auton ikkunoissa kimaltava jääpeite ja taivaalta pyryttävä lumisade. Talvi tekee tuloaan, tuoden mukanaan vuodenajoista haastavimmat ajokelit. Tiesitkö, että huonon ajokelin liikennetiedottaminen on tärkeä osa Fintrafficin tieliikennekeskuksen toimintaa? Mitä muuta tieliikennekeskuksen tehtäviin kuuluu ja millaisia ovat tyypilliset talvikelien aiheuttamat haasteet liikenteessä?

– Ulosajot, tieltä suistumiset ja kolarit ovat talvikeleille tyypillisiä onnettomuuksia. Kaupunkialueella talvi lisää peräänajojen, risteysonnettomuuksien ja kylkikolareiden määrää. Onnettomuusriskiä lisäävät talven sääolosuhteet, kuten lumi- tai vesisade ja liukkaus. Yksi tärkeistä talvikauden tehtävistämme onkin aktiivinen ajokelistä tiedottaminen tienkäyttäjille, kertoo Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Marika Saarenpää.

Erittäin huonoa ajokeliä aiheuttavat mm. pitkäkestoiset ja sankat lumisateet sekä kova tuuli, joka tuiskuttaa ja kinostaa lunta. Huono ajokeli voi syntyä myös kylmille ja jäisille pinnoille satavasta vedestä, jonka vuoksi tien pinta muuttuu peilijääksi. Liukkaaksi asfaltti- ja sorateiden pinnat tekee myös lämpötilan nopea lauhtuminen, jonka seurauksena tien pinnalle voi kehittyä kuuraa tai jäätä.

– Mikäli sankka lumisade kestää useita päiviä kerrallaan, ei lunta välttämättä ehditä aurata tiestöltä ja kuljettaa pois risteysalueilta ennen kuin uutta tulee jo tilalle. Tämä voi pahentaa ajokeliä entisestään ja luoda näkemäesteitä risteysalueilla, kertoo Saarenpää.

Fintrafficin tieliikennekeskus toimii liikenteen tilannekuvan tiedonvälittäjänä 

Talvi on Fintrafficin tieliikennekeskuksessa häiriötilanteiden kannalta kiireistä aikaa. Tieliikennekeskuksen tehtäviin kuuluvat liikenteen tilannekuvan ylläpitäminen, häiriötilanteista tiedottaminen, häiriötilanteissa tiedonvaihto viranomaisten kanssa sekä tiestön kunnossapitotarpeiden välittäminen urakoitsijoille. Lisäksi tieliikennekeskuksista ohjataan vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja tiedotusopasteita.

Tieliikennekeskuksessa vastataan myös Tienkäyttäjän linjalle tuleviin puheluihin. Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat liikennettä välittömästi vaarantavat häiriöt, kuten iso vaurio päällysteessä, tielle tulvinut vesi, tielle kaatunut puu tai jokin muu este, joka estää normaalin tienkäytön. Vastaavan ilmoituksen tekeminen onnistuu myös 112-sovelluksessa. Ilmoituksen tekeminen 112-sovelluksen kautta on toivottavaa, sillä tieliikennekeskus saa sovelluksen kautta paikannettua soittajan kartalle, mikä nopeuttaa häiriön hoitamista. Ilmoitus on mahdollista tehdä omatoimisesti myös Palauteväylä-palvelusivuston kautta.

– Huonon ajokelin aikaan tulee tavallista enemmän puheluita maanteiden kunnosta ja liikenteen häiriöistä. Tyypillisiä häiriöitä ovat esimerkiksi aurauksen tarve ja näkemäesteeksi kasaantuneet lumivallit risteysalueilla. Kirjaamme tieliikennekeskuksessa puhelujen perustella ylös sijainnit ja tarpeet sekä välitämme ne tiedoksi urakoitsijalle. Tienkäyttäjän linja ja 112-sovellus toimivat 24 tuntia vuorokaudessa akuuttien liikenteen häiriöiden varalta. Ei-kiireellisissä tilanteissa tulee ottaa puolestaan yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun, kertoo Saarenpää.

Mikäli tiestöllä tapahtuu onnettomuus, tukee Fintrafficin tieliikennekeskus onnettomuuden pelastustoimia sekä onnettomuudesta aiheutuvan liikennehäiriön hallintaa ja poistoa. Tieliikennekeskus myös hoitaa liikennetiedottamisen häiriön vaikutuksista muulle liikenteelle. Tavoite on, että häiriöstä aiheutuisi liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa, toiminta häiriöpaikalla olisi turvallista ja riski seurannaisonnettomuuksille olisi mahdollisimman pieni.

– Jokaisesta onnettomuudesta teemme ensitiedotteen, ja päivitämme tiedotteita sitä mukaa, kun saamme tietoa tilanteen etenemisestä. Tilanteen päätyttyä julkaisemme vielä tilanne ohi -tiedotteen, josta käy ilmi, että liikenne on palautunut normaaliksi. Lisäksi toimimme tiedonvälittäjänä viranomaisten ja urakoitsijoiden suuntaan koko häiriötilanteen ajan, kertoo Saarenpää.

Raskaiden ajoneuvojen onnettomuudet lisääntyvät talvikeleillä

Talvikelit tuovat ajankohtaiseksi raskaiden ajoneuvojen tieltä suistumiset ja kaatumiset, joita sattuu etenkin pohjoisimmilla leveyksillä. Raskaat ajoneuvot voivat kelin vuoksi ajaa penkkaan, kaatua tai olla osana muita liikenneonnettomuuksia. Lisäksi raskaita ajoneuvoja voi jäädä jumiin risteysalueilla, nousuissa ja mäkipaikoissa, tukkien pahimmassa tapauksessa koko ajoradan.

– Raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksissa häiriö liikenteelle on usein pitkäkestoisempi. Tien raivaustyöt hoidetaan niin, että liikenne saadaan palautettua normaaliksi mahdollisimman pian, mutta nostotyöt tehdään usein yöaikaan, jotta ne häiritsevät muuta liikennettä mahdollisimman vähän. Nostotyöt sulkevat yleensä vähintään yhden kaistan kokonaan liikenteeltä, minkä lisäksi ajoneuvon kyydissä ollut lasti vaikuttaa tilanteen etenemiseen. Esimerkiksi puukuormasta on voinut levitä lastia tielle tai ojaan, ja vaaralliset aineet tulee aina käsitellä tietyin varotoimin, avaa Saarenpää.

On hyvä muistaa, että nostotöiden aloittamisen ajankohta ei ole nostoyrityksen päätettävissä, vaan tien sulkemiselle ja nostotyön aloitukselle luvan antaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Tehdessään arviota mahdollisesta nostotöiden aloittamisajasta tieliikennekeskus ottaa huomioon esimerkiksi tien luokan, liikennemäärät ja kellonajan sekä kiertotien pituuden ja alueella kulkevat erikoiskuljetukset.

Sopiva tilannenopeus ja ennakoiva ajotapa edistävät turvallisuutta

Autoilija voi omalla toiminnallaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä talviolosuhteissa. Mikäli tien päälle lähtee huonon ajokelin aikaan, on tärkeää muistaa tilannenopeuden suhteuttaminen keliin ja muuhun liikenteeseen. Myös ennakoiva ja toiset huomioon ottava ajotapa on tärkeää onnettomuustilanteiden välttämiseksi. Lisäksi oman ajoneuvon näkyvyydestä on tärkeää muistaa huolehtia.

– Kun talvikeleillä lähdetään tien päälle, tulee auto puhdistaa hyvin lumesta ja jäästä. Erityisesti lasit tulee raapata kunnolla esiin, jotta jää ja lumi eivät haittaa näkyvyyttä. Nyt on myös hyvä aika vaihtaa auton tuulilasinpesuaineeksi väkevämmät nesteet, ettei tuulilasinpesulaite ole yllättäen jäässä silloin kun sitä tarvitaan, muistuttaa Saarenpää.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi