Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tampereen valvontaisku osoitti puutteita taksiliikenteessä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita. Lauantaina 11.12. Tampereella toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 60 taksia, joista 33:ssa oli huomautettavaa. Liikennevirhemaksuja määrättiin 25.

Eniten puutteita todettiin tietojen esittämisessä.

Valvonnassa havaittuja seuraavia rikkeitä tai puutteita sekä niiden määrät:

  • Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta 1
  • Ajoneuvovero maksamatta 1
  • Ajoneuvoa ei ollut rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 1
  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 8
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 19
  • Hintatietoja esittämisessä puutteita 13
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 6
  • Taksivalaisin ei määräyksen mukainen 3

Viikonlopun valvontaan osallistui 8 poliisia liikennevalvonnasta ja 6 poliisia talousrikostutkinnasta, neljä asiantuntijaa Traficomista sekä neljä verotarkastajaa Verohallinnosta.

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna. Muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain. Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tullut muun muassa käyttää taksivalaisinta, ja taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee liikennöitäessä olla mukana. Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.

Valvonnalle tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

− Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden. Tampereella tarkastetuista 60 taksista 25:lle määrättiin liikennevirhemaksu. Sakkomääräyksiä ei jouduttu määräämään. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitääkin olla hyvin hoidossa. On kaikkien etu, että taksiliikenne on asiallista, avointa ja selkeää asiakkaille, toteaa ylikonstaapeli Petri Tynjälä Sisä-Suomen poliisista.

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Hintatietojen tai nimi- ja yhteystietojen puuttuminen tai hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia, sillä niillä on vaikutusta asiakkaan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden johdosta ei kannattaisi ottaa seuraamuksia. Toivoisimmekin taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.
Valvonta osoitti myös, että myös hintojen esittämisessä taksimatkustajalle on vielä parannettavaa. Traficom on antanut syyskuun alussa voimaan tulleen määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee taksimatkustajalle esittää. − Tämän yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on helpottaa hintojen vertailemista, tarkentaa Ruotsalainen.

Taksinkuljettajat verottajan seurannassa

Verohallinto keräsi valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia.

– Analysoimme tietoa ja vertailemme sitä muuhun meillä käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Verohallinnossa on käynnissä parhaillaan tehostettu taksialan valvontahanke, jossa hyödynnetään valvontaiskuissa kerättyä tietoa. Valvonnassa nyt nousseita kuljettajia ja yrityksiä koskevia ilmoituksia seurataan muun muassa tulorekisteristä.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä – vero.fi (Ulkoinen linkki).

Taksiliikenteen viranomaisten yhteisvalvonta on pysyvä toimintamalli

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Alaa valvovat viranomaiset tekevät yhteistyötä, ja yksi yhteistyön muoto ovat viranomaisten yhteisvalvonnat, jossa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta. Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisi valvoo, että kuljettajalla on ajolupa, ja että ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin. Lisäksi taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon tulee olla rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

Traficom valvoo muun muassa, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä.

Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi