Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Auton muuttaminen sähkö-, kaasu- tai etanolikäyttöiseksi helpottuu 1.3.2021 alkaen

Ajoneuvon muuttaminen sähköä, kaasua tai etanolia käyttövoimana käyttäväksi helpottuu 1.3.2021 alkaen. Helpotuksilla halutaan lisätä autoilijoiden mahdollisuuksia muuttaa jo olemassa oleva auto ympäristöystävällisemmäksi.

Uudempien ajoneuvon muuttaminen sähköautoksi helpottuu, koska uudempien ajoneuvojen osalta kevennetään sähkömagneettisten osien yhteensopivuuden osoittamistapaa. Vanhempien ajoneuvojen osalta on selkeytetty merkittävimpiä turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Muutoksesta ei tarvitse muutoskatsastuksen yhteydessä esittää selvitystä päästöistä tai melusta.

”Bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöautojen muuttaminen sähköautoksi on ollut tähän asti kallista, muun muassa siksi, että vaaditut testit ovat olleen laajoja ja hintavia. Haluamme olla edistämässä vaihtoehtoisen käyttövoiminen käyttöönottoa, joten helpotimme esimerkiksi muutosten testaus ja todistusvaatimuksia – turvallisuutta kuitenkaan unohtamatta. Muutosta tehdessä pitää kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että muutos ei lisää turvallisuusriskejä”, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkastaja Tatu Siivonen.

Ajoneuvon muuttaminen kaasu -tai etanolikäyttöiseksi on myös helpottunut. Kaasukonversiossa helpotuksia on tullut päästövaatimusten täyttymisen osoittamiseen. Turvallisuuden takaamiseksi ajoneuvon muuttaminen kaasukäyttöiseksi edellyttää muun muassa sitä, että hyväksytty kaasuasennusliike on tarkastanut mm. polttoainesäiliön asennuksen ja että polttoainesäiliöt on merkitty asianmukaisesti.

Etanolikonversioissa päästövaatimuksien täyttymisen osoitustapoja on kevennetty vanhempien autojen osalta, jotta etanolin käyttö käyttövoimana lisääntyisi. Uudempien autojen osalta vaaditaan edelleen tarkempaa selvitystä päästövaatimusten täyttämisestä. ”Etanoli on uusiutuva biopolttoaine ja haluamme edistää myös sen käyttöönottoa. Etanolikonversioiden lähipäästöjen kasvamisen estämiseksi, haluamme uudempien autojen osalta vaadittavilla selvityksillä varmistaa sen, että ajoneuvot täyttävät niiltä edellytetyt lähipäästövaatimukset myös muutosten jälkeen”, kertoo Siivonen.

Kun bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton muuttaa toimimaan kaasulla tai etanolilla viimeistään 30.11.2021, voi muutokseen saada Traficomilta rahallista tukea.

Lisätietoja:

Traficomin määräys: Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen. 

Auton muuttaminen kaasu tai etanolikäyttöiseksi

Muuntotuen hakeminen  ja sen myöntämisen edellytykset. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi