Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Turun ja Helsingin satamat nopeammiksi, turvallisemmiksi ja vihreämmiksi

DIMECCin Sea for Value -ohjelman investoinnit kaksinkertaistuvat, kun yritykset ja yliopistot yhdessä luovat Suomeen kaksi digisatamaa.

DIMECCin Sea for Value -ohjelma laajenee, kun uusi SMARTER (Smart Terminals) -projekti käynnistyy maaliskuussa. Sea for Value -ohjelmassa luodaan valmiuksia älykästä ja itseohjautuvaa meriliikennettä varten.

SMARTER-projekti keskittyy digitalisoimaan sataman toimintoja ja sen on tarkoitus tuottaa helposti toistettavia ratkaisuja matkustaja- ja rahtiliikenneterminaaleille. Älykkäät satamat ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kuljetusketjuissa. Satamatoiminnot kytkevät merikuljetukset muihin kuljetusmuotoihin ja mahdollistavat tehokkaat kuljetusketut. Projektissa otetaan huomioon koko logistiikkaketju rekkaliikenteestä satama-alueelle ja lastauslaiturilta väylälle. Suomen kansainvälisestä kaupasta noin 90 prosenttia kulkee merireittejä pitkin. Koska suuret markkinat ja teollisuuden keskukset ovat kaukana, kannattaa kuljetuksissa ottaa kaikki hyöty irti digitalisaatiosta.

”SMARTER-projekti nostaa digitalisaation tasoa koko kuljetusketjussa. Eri osasten yhdistäminen ja datan jakaminen, vie eteenpäin koko ketjun automaatiota, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä”, ekosysteemijohtaja Jukka Merenluoto sanoo.

Näkymä Finnlinesin laivan kannelta Helsingin Vuosaaren satamaan. Kuva: Jukka Merenluoto

Sujuvasti satamaan ja tehokkaasti satamassa

SMARTERin yhtenä tavoitteena on, että aluksen satamassakäynti tehostuu, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Laivan kääntöaika lyhenee esimerkiksi sillä, että tarkka tieto aluksen saapumisajasta saadaan välitettyä eri toimijoille. Kun tämä tieto välittyy reaaliaikaisesti satamaan saapuville rekoille, ne voivat ajoittaa tulonsa ja reittinsä oikein. Näin lasti saadaan purettua ja lastattua mahdollisimman nopeasti.

Ohjelmassa ovat mukana sekä Turun että Helsingin satamat, joihin liikennevirrat kulkevat kaupungin läpi.

”Toiminnallemme on keskeistä, että sataman liikennevirrat saadaan ohjattua sujuvasti ja turvallisesti kaupungin muiden toimintojen ja rakenteiden keskellä. Myös sataman kenttäalueiden käytön tehostuminen digitalisaation ja automatisoinnin kautta on tärkeää”, Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm kommentoi.

Useissa Suomen satamissa liikennöivä Finnlines on kiinnostunut optimoimaan lastausta uusien alusten kapasiteettia vastaavaksi muun muassa Naantalista Kapellskäriin kulkevalla reitillä.

”Etsimme Smarterissa ratkaisuja siihen, miten voimme paremmin hyödyntää käytettävissä olevaa satama-aluetta niin, että rekkaliikenteen ja matkustajaliikenteen lastaus ja purku sujuisivat tehokkaasti. Pyrimme kehittämään moderneja, digitaalisia ratkaisuja tehokkaaseen ja joustavaan tavara- ja matkustajavirtojen ohjaamiseen. Tällä saamme parannettua asiakaskokemusta sekä omaa ja asiakkaidemme tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä”, sanoo Kimmo Kostia, Head of Group IT Hardware, Finnlines.

Ihmisten ja rahdin liikkumista pyritään ohjaamaan niin, että se toimii mahdollisimman hyvin sekä sataman että käyttäjän näkökulmasta. Kun matkustajavirtojen liikkeet tiedetään, pystytään turvallisuutta, kuten turvavälejä, parantamaan nopeasti myös poikkeusoloissa.

”Smarterissa pilotoimme tilannekuvajärjestelmä- ja videovalvontaratkaisua, joka parantaa rahti- ja matkustusliikenteen operatiivista tehokkuutta ja turvallisuutta”, kertoo Jani Väre, Director, Innovations, Teleste.

Valmiina itseohjautuvaan meriliikenteeseen

DIMECCin Sea for Value -ohjelma (S4V) ottaa askeleita kohti itseohjautuvaa meriliikennettä. Siinä keskitytään uudenlaisiin palveluihin ja tietovirtoihin sekä luodaan valmiudet edistyneiden autonomisten toimintojen ja navigoinnin käyttöön. Ohjelmassa pyritään laajaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen tuottamalla tutkimukseen perustuvia suosituksia sääntelyyn, liiketoimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä standardisointiin. Sen ensimmäinen projekti, vuonna 2020 käynnistynyt Fairway, keskittyy älyväylään ja etäluotsaukseen. Toinen projekti SMARTER linkittyy siihen jatkamalla väylän digitalisointia sataman ja logistiikkaketjun suuntaan. S4V-ohjelman rahoittajina toimivat teollisuuskumppanit ja Business Finland.

DIMECC SMARTER-projektin teollisuuskumppanit ovat Attracs, ADE, Awake.ai, Brighthouse Intelligence, Focusplan, Lingsoft, Nodeon, Teleste ja Visy. Tutkimusta toteuttavat Åbo Akademi, Novia, Jyväskylän yliopisto, Turun AMK ja Turun yliopisto. Muita kumppaneita ovat Finnlines, Fintraffic VTS ja Tallink Silja sekä Helsingin Satama, Turun Satama ja Traficom.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi