Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

VR Transpoint digitalisoi maantielogistiikan toimintojaan uudella toiminnanohjausjärjestelmällä – tavoitteena vihreämmät ja nopeammat logistiikkapalvelut

VR Transpoint ottaa uuden pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän myötä kotimaan maantiekuljetusten digiloikan. Järjestelmän avulla VR Transpoint pystyy suoraviivaistamaan ja nopeuttamaan maantielogistiikan palvelujaan, tarjoamaan asiakkailleen entistä kohdennetumpaa ja monipuolisempaa ajantasaista tietoa kuljetuksista ja rahdin liikkumisesta sekä mittaamaan kuljetusten ekologisuutta. Pilvipohjaisuuden ansiosta järjestelmän kehittyminen tulee jatkumaan aktiivisena myös tulevaisuudessa.

VR Transpoint ottaa kotimaan maantielogistiikassaan käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmän tavoitteena on parantaa VR Transpointin kilpailukykyä, automatisoida, kehittää ja digitalisoida maantiekuljetusten eri vaiheita sekä panostaa yrityksen asiakaspalveluun entistä enemmän resursseja.

”Haluamme olla asiakkaillemme ketterin ja halutuin logistiikkakumppani, ja alan huipputeknologia tarjoaa meille entistä paremmat työkalut tämän toteuttamiseen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä pystymme tarjoamaan asiakas- ja kumppaniverkostollemme nopeaa, täsmällistä ja ennakoitavaa kuljetuspalvelua sekä luotettavaa ja reaaliaikaista informaatiota kuljetuksista. Vastuullisuus on keskeinen osa VR Transpointin strategiaa ja myös digitalisaation tulee edistää kestävää kehitystä. Jatkossa pystymme tarjoamaan läpinäkyvää tietoa logistiikan ilmastovaikutuksista asiakkaillemme”, VR Transpointin maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki sanoo.

Oracle Transportation Management Cloud, eli OTM-järjestelmä, otetaan VR Transpointilla käyttöön loppuvuodesta. Toiminnanohjausjärjestelmä on globaalin ohjelmistotoimittajan Oraclen ratkaisu.

Uusi järjestelmä antaa tilaa VR Transpointin vahvuuksille ja kehitykselle

OTM-toiminnanohjausjärjestelmän yksi avainominaisuuksista on sen valmius toimittaa valmiiksi analysoitua tietoa logistiikan sujuvuudesta, rahdin liikkumisesta sekä hiilidioksidipäästöistä VR Transpointin asiakkaille. Järjestelmä mahdollistaa myös logistiikan rutiininomaisten työvaiheiden automatisoinnin, mikä vapauttaa henkilöstön aikaa esimerkiksi henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.

”OTM tulee olemaan tärkeä, päivittäinen työkalu henkilöstöllemme. Sen avulla he pystyvät tekemään työssään perusteltuja päätöksiä aiempaa nopeammin ja palvelemaan asiakkaitamme entistä henkilökohtaisemmin ja täsmällisemmin. Meidät tunnetaan henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta, täsmällisestä laatutasosta ja yhdessä asiakkaan kanssa tehdystä proaktiivisesta turvallisuustyöstä. OTM:n avulla pystymme parantamaan vahvuuksiamme entisestään”, Välimäki kertoo.

Tulevaisuudessa VR Transpoint voi järjestelmän avulla myös laajentaa asiakkailleen ja edelleen heidän asiakkailleen tarjoamiaan sähköisiä palveluja esimerkiksi erilaisin toimialakohtaisin käyttäjäsovelluksin ja analytiikkapalveluin. Järjestelmä mahdollistaa myös alihankkijakumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisen esimerkiksi kaluston ja muiden liikennöintiä tukevien palvelujen suhteen.

Pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmän ajantasaiset päivitykset

OTM-toiminnanohjausjärjestelmä toimii niin sanottuna SaaS-pilvipalveluna (Software as a Service). Tämä tarkoittaa, että järjestelmään päivittyy pilven kautta Oraclelta uusia ratkaisua kehittäviä ominaisuuksia. OTM siis elää kehityksessä mukana myös tulevaisuudessa.

’’Toivotamme VR Transpointin tervetulleeksi nopeasti kasvavaan Oraclen pilvipalvelujen käyttäjäkuntaan. Oracle on ollut vuosia johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja ja ratkaisumme on saavuttanut laajan asiakaskunnan. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa asiakkaille jatkuvan innovoinnin hyödyntämällä järjestelmän uusimmat ominaisuudet ja teknologiat SaaS-mallin mukaisesti, joka puolestaan mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. Teknologiaratkaisujemme avulla voimme merkittävästi edistää myös asiakkaidemme vastuullisuutta”, sanoo Oraclen myyntijohtaja Kalle Kaartovuori.

VR Transpointin maantielogistiikan kannalta kyse on suuresta muutoksesta, kuten toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisessa yleensäkin. Tämän takia OTM:n käyttöönottoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Käyttöönottoa edeltää yhdeksän kuukautta kestävä projekti, jonka aikana henkilöstö koulutetaan uuteen järjestelmään ja järjestelmän toimivuus testataan VR Transpointin sovellusympäristössä. 

”Huolellisella käyttöönotolla varmistamme järjestelmän saumattoman toimivuuden sekä asiakkaidemme, että henkilöstömme kannalta”, Välimäki sanoo.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi