Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vuoden parhaat logistiikan opinnäytetyöt palkittiin – JAMKin alumneille jälleen menestystä

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsi ansiokkaita logistiikan alan opinnäytetöitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun alumnien opinnäytteet palkittiin vuoden parhaina sekä AMK- että YAMK-opinnäytetyösarjassa. 

Palkittu Jutta Nihtilä sekä JAMKin lehtorit Eero Aarresola (vas.) ja Henri Kervola
Kuvaaja: Olli Syrjäläinen, JAMK

LOGY ry palkitsee vuosittain ansioituneita logistiikka-alan opinnäytetöitä. Vuoden 2020 tapaan LOGY ry myönsi tänäkin vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneille opinnäytetöille palkinnot sekä AMK- että YAMK-opinnäytetyösarjassa. Vuoden parhaasta AMK-opinnäytetyöstä palkinnon sai Porfirio Romo Rodriguez työllään ”Innovative crowdshipping model for e-commerce deliveries”. Vuoden YAMK-opinnäytetyöstä palkinnon vastaanotti puolestaan Jutta Nihtilä työllään ”Teollisuuden hankinnan digitalisoituminen. Keinoja hankintojen digitaaliseen kehittämiseen”

Porfirio Romo Rodriguezin tavoitteena oli opinnäytetyössään luoda innovatiivinen alustavälitteinen pakettien toimitusmalli, jota hyödyntämällä voitaisiin vähentää kasvavan verkkokaupan toimituksiin liittyviä haasteita. Tutkimusmenetelminä hän käytti työssään tieteellisiin artikkeleihin pohjautuvaa kirjallisuuskatsausta ja kyselyä.  

– Porfirion työ on hyvin poikkeuksellinen insinöörityö. Se pohjautuu täysin tieteellisiin artikkeleihin ja siinä rakennetaan ennakkoluulottomasti uudenlaista toimintamallia, joka on yleistettävissä eri kaupunkeihin ja maihin. Työ sovittaa yhteen kahta isoa maailmanlaajuista trendiä: ympäristövastuullisuutta ja verkkokauppaa. Kokonaisuudessaan työ tarjoaa alalle uutta ja laajasti hyödynnettävissä olevaa tietoa, kertoo työn ohjaajana toiminut Henri Kervola. 

LOGYn palkintovaliokunta perusteli Romo Rodriguezin työlle myönnettyä palkintoa muun muassa sillä, että työ on erittäin hyvin toteutettu kokonaisuus ja siinä testattu verkkokaupan jakelumalli on herättänyt kiinnostusta myös logistiikka-alan yrityksissä. 

Jutta Nihtilä tutki YAMK-opinnäytetyössään suomalaisten teollisuusyritysten hankintaprosessien digitalisoitumista, sen mahdollistavia tekijöitä sekä digitalisaation hyödyntämistä käytännössä. Merkittävimmiksi mahdollistaviksi tekijöiksi tunnistettiin organisaatioiden kyvykkyydet, joista mainittiin muun muassa omaehtoinen tahtotila kehittämiselle sekä oman teknologiaosaamisen hyödyntäminen. Työssä luotiin myös malli hankinnan digitalisoitumisen tasoista sekä koonti käytössä olevista teknologioista. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja aineisto kerättiin haastatteluin. 

– Jutta jäsensi ja mallinsi työssään ansiokkaasti yhtä nykypäivän suurinta ilmiötä ja auttoi meitä ymmärtämään sitä paremmin. Hankintaprosessin digitalisoitumisen mahdollistavien tekijöiden, niin edistäjien kuin hidastajien, tunnistaminen auttaa organisaatioita keskittymään tulevaisuuden kehittämistyössään oleellisiin ja oikeisiin asioihin. Alan kehittämisen näkökulmasta työn hyödynnettävyys on mielestäni erittäin korkealla tasolla, Nihtilän työn ohjannut Eero Aarresola kuvaa. 

LOGYn palkintovaliokunta toteaa perusteluissaan, että Nihtilän opinnäytetyön johtopäätöksissä on runsaasti elementtejä, joita voidaan hyödyntää yrityksissä. Opinnäytetyö tarjoaa konkreettisia malleja yritysten hankintaprosessien digitalisoinnin kehittämiseksi. 

– Meillä JAMKissa pidetään LOGYn opinnäytetyökilpailuun osallistumista korkeassa arvossa, ja alumniemme opinnäytteille on vuosien varrella myönnetty myös palkintoja useita kertoja, kertoo JAMKin logistiikan ja rakentamisen tulosalueen päällikkö Sami Kantanen. 

– Uskomme myönnettyjen palkintojen olevan myös yksi konkreettinen osoitus siitä, että strategiamme mukainen ja kansainvälisestikin tunnustettu opetuksen laatu toteutuu, Kantanen jatkaa. 

Palkinnot jaettiin torstaina 25.11.2021 LOGY ry:n jäsentilaisuuden yhteydessä.

Palkittuihin opinnäytetöihin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta: 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112323854 (Romo Rodriguez) 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060213379 (Jutta Nihtilä) 

Palkinnot myönnettiin vuoden parhaalle Väitöskirjalle, pro gradu -tutkielmalle sekä YAMK- ja AMK-opinnäytetöille.

Katso LOGY:n julkaisu kaikista voittajista tästä

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi