Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

ABB ja Hycamite yhteistyöhön vähähiilisen vedyn ja puhtaan hiilen tuottamiseksi teollisessa mittakaavassa

ABB tuo Hycamiten pilottiprojektiin vahvaa automaatio-, mittaustekniikka-, sähköistys- ja digitaalista sekä prosessiteollisuuden osaamistaan päästöttömän vedyn ja puhtaan hiilen teollisen tuotannon käynnistämiseksi. Ensimmäinen toimituskokonaisuus Hycamiten uuteen Kokkolan-tuotantolaitokseen käsittää 800xA-automaatiojärjestelmän.

Hycamiten teknologian avulla metaanimolekyylit hajotetaan päästöttömästi vedyksi ja kiinteäksi puhtaaksi hiileksi. Prosessi toteutetaan näissä laitteissa Hycamiten katalyyttien ja lämmön avulla.

”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Hycamiten kanssa uudenlaisen vedyn ja hiilen tuotannon edistämiseksi Kokkolassa. Päästöttömälle vedylle on teollisuudessa valtava kysyntä ja puhdas hiili on kiinnostava akkuteollisuudelle”, johtaja Eero Koski, Energy Industries, ABB sanoo.

”Jo pilottilaitoksen rakentamisen rinnalla kehitämme jatkoprojekteja yhdessä Hycamiten kanssa. Tähtäin on tulevaisuudessa, ja pilottilaitos mahdollistaa paitsi teollisen skaalan demonstraation myös konseptin kehityksen tulevien loppuasiakkaiden palautteen perusteella”, Koski toteaa.

”Ensimmäinen toimituksemme, ABB:n System 800xA®-automaatioalusta, integroi laitoksen järjestelmät ja sovellukset, mikä lisää Customer Sample Facilityn energiatehokkuutta ja käytettävyyttä sekä luo edellytykset laitteiston skaalaamiselle erikokoisiin järjestelmiin.”

Demonstraatiolaitos Kokkolaan

Hycamite suunnittelee aloittavansa teollisen mittakaavan demonstraatiolaitoksen rakentamisen vielä tänä vuonna.

”Suunnittelemme laitoksen rakentamista Kokkolan suurteollisuusalueelle Kokkola Industrial Parkiin, koska tuotteidemme kysyntä on kova. Olemme myös viime vuonna avatun pilottilaitoksemme myötä edenneet nopeasti prosessimme kehitystyössä”, kertoo Laura Rahikka, Hycamiten toimitusjohtaja.

ABB:n Energy Industries -johtaja Eero Koski tutustui Kokkolassa Customer Sample Facilityn rakennussuunnitelmiin Hycamiten toimitusjohtajan Laura Rahikan kanssa.

Hycamiten kehittämien katalyyttien avulla metaanista voidaan tuottaa vetyä kestävästi ilman päästöjä. Katalyytit voidaan kierrättää tai niitä voidaan valmistaa esimerkiksi muuten hyödyntämättömistä teollisuuden sivuvirroista.

”Prosessissamme vetyä voidaan tuottaa suuria määriä erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Uusi pyrolyysitekniikkamme vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan vedyn tuottamiseen elektrolyysillä”, Rahikka jatkaa.

”Päästöttömästi tuotetun vedyn kysyntä kasvaa nopeasti. Katalyyteillä päästöttömästi tuotetun vedyn valmistus täydentää elektrolyysissä valmistetun vedyn tuotantoa”, Rahikka sanoo.

Hycamiten prosessissa syntyvä puhdas, kiinteä hiili soveltuu vaativiin sovelluksiin, kuten Li-ion-akkuihin, komposiittimateriaaleihin ja superkondensaattoreihin.

”Koska Hycamiten ratkaisu on huippuluokan hiilen talteenotto-, hyödyntämis- ja varastointiteknologiaa (CCUS), sen avulla voidaan myös luoda hiilinieluja”, Rahikka sanoo.

Päästöttömästi tuotetun vedyn tarve nopeassa kasvussa

Hycamiten uuden teknologian taustalla on Oulun yliopiston pitkäaikainen soveltavan kemian tutkimus. Hycamiten teknologialla voidaan tuottaa vähähiilistä vetyä myös teollisuuden sivuvirtaprosesseista. Tämän ansiosta hiilijalanjälkeä voidaan pienentää myös sellaisessa kemianteollisuuden tuotannossa, jossa se ei muuten onnistuisi.

ABB edistää vähähiilistä yhteiskuntaa kestävän kehityksen strategiansa 2030 mukaisesti. Vedyn monet käyttömahdollisuudet suoraan hiilivapaana polttoaineena tai uusiutuvan energian varastoimiseksi ja kuljettamiseksi auttavat hiilidioksidipäästöjen huomattavassa vähentämisessä ja uusiutuvan energian integroimisessa teollisuuden arvoketjuihin kaikkialla maailmassa, niin liikenteessä kuin energia- ja rakennussektoreilla.

ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n noin 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita. www.abb.com

Hycamite TCD Technologies on suomalainen vety- ja hiiliteknologian kasvuyritys, jonka osaaminen perustuu pitkäaikaiseen soveltavan kemian tutkimukseen Oulun yliopistossa. Hycamite tuottaa päästöttömästi vetyä ja kiinteää hiiltä pilkkomalla metaanimolekyylejä kehittämiensä katalyyttien ja lämmön avulla. Hycamiten pyrolyysitekniikka vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan vedyn tuottamiseen elektrolyysillä. Katalyytit on valmistettu kestävästi. www.hycamite.com

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi