Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vihki Remeon kierrätyslaitoksen käyttöön – ”suuri harppaus suomalaiselle kiertotaloudelle”

Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy on käynnistänyt Vantaalla Euroopan moderneimman teollisen mittakaavan käsittelylaitoksen, joka nostaa kiertotalouden toteutumisen uudelle tasolle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä avasi Remeon kierrätyslaitoksen. Kuvassa vasemmalta Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti, Remeon toimitusjohtaja Johan Mild sekä elinkeinoministeri Mika Lintilä. Kuva: Neodes

Laitos muun muassa kaksinkertaistaa pääkaupunkiseudun rakennusjätteen kierrätyskapasiteetin ja toimii suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vihki Remeon kierrätyslaitoksen käyttöön 14.2. järjestetyssä avajaistilaisuudessa.

”Jätteiden kierrätykseen kohdistuu suurta mielenkiintoa globaalisti sekä kovia paineita Euroopassa. Remeo on kirkkaasti edelläkävijä kokonaisuuden hahmottamisessa ja yhtiön kierrätyslaitos merkitsee uutta askelta uusioraaka-aineiden hyödyntämisessä. Remeon laitos voi toimia myös yhteistyöalustana jätejakeiden jatkohyödyntäjille, kun he voivat luottaa materiaalin laatuun ja ennustettavaan saatavuuteen. Kehityksen soisi kulkevan kohti kansainvälisiä materiaalivirtojen arvoketjuja, joiden osana suomalaisyritykset voisivat menestyä”, Lintilä toteaa. ”Uskon, että Suomi tunnetaan tulevaisuudessa Euroopan johtavana bio- ja kiertotalouden maana. Työ tämän tavoitteen toteuttamiseksi lähtee alan yrityksistä ja pioneereista, kuten Remeo.”

Merkittävä hanke Euroopan mittakaavassa

Uusi laitos on 35 miljoonan euron investointi kotimaiseen kiertotalouteen ja se on myös Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen ja uniikki hanke. Laitoksessa yhdistyvät uusimman teknologian, muun muassa tekoälyn ja datan, hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Laitoksessa hyödynnetään vahvaa kotimaista teknologiaosaamista mm. suomalaisenZenRobotics-yhtiön lajittelurobotteja.

”Remeo on jo usean vuoden ajan ollut matkalla jätehuoltoalan yrityksestä kiertotalousyhtiöksi. Visiomme on olla johtava uusiomateriaalien tuottaja. Jotta materiaaleja voi käyttää käsittelymme jälkeen, on keskityttävä laatuun ja puhtauteen. Tähän tarvitsemme huipputeknologiaa. Tällä strategialla käynnistimme laitoksen rakentamisen vuonna 2020, juuri pandemian alla. Olen äärimmäisen ylpeä Remeon tiimistä, joka on saattanut laitoksen toimintaan alkuperäistä aikataulua nopeammin ja alle suunnitellun budjetin”, kertoon Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

Laitoksessa käsitellään rakentamisesta kertyvää rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden materiaalia, kuten muoveja, pahveja ja puuta. Lopputuotteena syntyy korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja Suomen ja Keski-Euroopan teollisuuden tarpeisiin.

Laitoksessa on 12 oppivaa robottikättä. Kuva: Neodes

Remeon kierrätyslaitoksella pystytään jatkossa käsittelemään puolet pääkaupunkiseudun jätteiden kierrätystarpeesta, mikä käytännössä kaksinkertaistaa käsittelykapasiteetin pääkaupunkiseudun alueella. Rakennusjätteen kierrätysaste nousee laitoksen myötä 70 % verrattuna alan yleiseen tasoon ja energiajätteen kierrätysaste on 30% alan yleistasoa parempi.

Uusi kierrätyslaitos myös vähentää tarvetta kuljettaa jätettä ulkomaille, sillä kotimainen jätteenkäsittelykapasiteetti kasvaa laitoksen myötä. Tähän mennessä jätealantoimijat ovat vieneet jätettä käsiteltäväksi muun muassa Viroon. Kasvaneen käsittelykapasiteetin myötä nyt tämä jäte voidaan käsitellä Vantaalla. Valtaosa kierrätyslaitoksella käsiteltävästä materiaalista on peräisin pääkaupunkiseudulta ja tehokkaiden logistiikkavirtojen myötä laitos palvelee laajasti Uudenmaan alueella. Kuljetusmatkan lyhentyessä Suomen sisäiseen logistiikkaan jätteen käsittelyyn liittyvät hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Remeon kierrätyslaitos käyttää suomalaista älyteknologiaa. Kuva: Neodes

Uutta oppivaa teknologiaa

Uusi laitos tuo mekaanisen materiaalinkäsittelyn tilalle uutta oppivaa teknologiaa, jonka ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa. Päätavoitteena on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien kierrätysasteen aito kasvattaminen ja materiaalikierto.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on oleellista, että yrityksen toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki on pienempi kuin tuotettu ilmastohyöty eli hiilikädenjälki. Vuonna 2020 Remeon hiilikädenjälki oli 58 kertaa hiilijalanjälkeä suurempi. Uuden laitoksen myötä tämä luku tulee vielä nousemaan, sillä Remeon laitoksen kohdalla hiilikädenjälki on yli 250-kertainen hiilijalanjälkeen verrattuna. Laitos toimiikin suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Remeon käsittelylaitos on huomioitu jo kansainvälisen median toimesta ja tästä ovat uutisoineet mm. BBC, Associated Press sekä SVT.

Laitos sijoittuu keskeiselle paikalle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Kuva: Neodes

Uusinta teknologiaa edustava laitos otettiin käyttöön Vantaalla.

• Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy toteutti Vantaalle kierrätyslaitoksen, joka edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Investoinnin tuoma kapasiteetin lisäys mahdollistaa kierrätysasteen nostamisen Suomessa ja käytännössä lopettaa tarpeen viedä rakennusjätettä ulkomaille.
• Pääkaupunkiseudun jätteiden kierrätystarpeesta laitos pystyy valmistuessaan käsittelemään yli 30 prosenttia.
• Rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätemateriaaleille suunniteltu laitos edustaa uusinta teknologiaa ja käyttää lajittelussa mm. tekoälyä ja oppivia robottikäsiä
• Tämän jopa Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen hankkeen kustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa.
• Kierrätyslaitoksen avasi elinkeinoministeri Mika Lintilä

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi