Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Energiateollisuus: energiansäästön merkitys noussut uudelle tasolle

Energiakriisi ja kohonneet hinnat koettelevat poikkeuksellisesti kuluttajia ja elinkeinoelämää. Energianhintakriisin perimmäinen syy on kysyntää vähäisemmässä energian tarjonnassa, johon voidaan vaikuttaa joko tarjontaa lisäämällä tai kysyntää leikkaamalla, eli energiaa säästämällä.

– Energian säästäminen ja järkevä, oikea-aikainen energiankäyttö ovat tehokkaimpia ja nopeimpia tapoja vaikuttaa omaan sähkölaskuun, sanoo Energiateollisuus ry:n energiatehokkuudesta vastaava asiantuntija Sirpa Leino. Investoinnit päästöttömään tuotantoon taas auttavat pidemmällä aikavälillä, Leino jatkaa.

Tänään käynnistyvällä energiansäästöviikolla ja valtakunnallisella Astetta alemmas -kampanjalla kannustetaan suomalaisia tekemään pieniä arkisia tekoja energian, kuten sähkön ja polttoaineiden, säästämiseksi. Näitä tekoja ovat esimerkiksi huonelämpötilan säätäminen alemmaksi, lämpimän käyttöveden säästäminen tai matalampi ajonopeus liikenteessä.

Pienistä teoista ja yhteisistä talkoista syntyy suuri vaikutus

– Pienten tekojen vaikutusta ei kannata väheksyä. Syyskuussa Suomessa käytettiin sähköä noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, eli suomalaiset ovat jo lähteneet mukaan energiansäästötalkoisiin. Säästö on todella huomattava, meidän jokaisen teoilla on merkitystä, Leino toteaa.

Energiansäästötoimilla varmistetaan, että energiaa on saatavilla kotien lämmitykseen, sähkön kulutukseen ja liikenteeseen. Niillä myös ohjataan kotitalouksia taloudelliseen energiankulutukseen ja vaikuttamaan energialaskuun.

– Energiayhtiöt ovat mukana kampanjoimassa energiankäytön säätämiseksi astetta alemmas. Yhtiöt tarjoavat asiakkailleen tietoa asiakkaan energiankäytöstä ja konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkönkulutushuippujen leikkaamiseen kotona, töissä ja liikenteessä, Leino sanoo.

Teollisuus mukana energiansäästötalkoissa

Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuvat teollisuuden, energia-, palvelu- ja kiinteistöalan yritysten sekä kuntien sopimukset ovat tuottaneet hyviä tuloksia jo pitkään. Jo tehdyt energiatehokkuustoimet ja investoinnit energiatehokkaampaan teknologiaan vaikuttavat merkittävällä tavalla nykyiseen energiankulutukseen. 

– Energia-alan energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmiin liittyneet yritykset ovat toteuttaneet sopimuskaudella yhteensä yli 1700 toimenpidettä, joilla säästyy vuosittain energiaa yli 2,7 terawattituntia ja joiden ansiosta syntyy 700 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Energiasäästö vastaa noin 140 000 omakotitalon vuosittaista sähkönkäyttöä. Lisäksi energiayhtiöiden asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan noin yhden terawattitunnin vuotuiseen energiansäästöön, Leino selventää.  

Kokonaisuudessaan toteutetut energiansäästötoimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia arviolta yli 430 miljoonaa euroa, energia-alalla yksinään yli 70 miljoonaa euroa vuosittain.

Lue lisää: https://energia.fi/energiapolitiikka/energiansaasto

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi