Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Energiavirastossa vireillä useita tutkintapyyntöjä sähkön toimitusvelvollisuustuotteista ja -hinnoista

Energiavirastossa on tällä hetkellä vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen toimitusvelvollisen sähkön kohtuulliseen hintaan sekä siihen, voiko pörssisähkö olla vähittäismyyjän ainoa toimitusvelvollinen tuote.

Energiavirastoon on saapunut syksyn 2022 aikana useita tiedusteluja ja tutkintapyyntöjä sähkön toimitusvelvollisen vähittäismyyjän tarjoamista sähkönmyyntituotteista. Erityisesti kysymyksiä on herättänyt toimitusvelvollisen vähittäismyyjän hinnoittelu ja tuotevalikoima. Energiavirastolta on myös usein kysytty, onko se antanut asiasta virallisia päätöksiä tai linjauksia.

Energiavirastossa on tällä hetkellä vireillä useita tutkintapyyntöjä toimitusvelvollisen sähkön myyntituotteen kohtuullisesta hinnasta sekä siitä, voiko pörssisähkö olla ainoa myyjän uusissa sopimuksissa tarjoama toimitusvelvollinen myyntituote. Lisäksi osa tutkintapyynnöistä koskee sitä, onko vähittäismyyjällä ollut julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat, ja ovatko ne määräytyneet sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla. Virasto tulee antamaan yksittäisiä vähittäismyyjiä koskevat ratkaisut ensi vuoden puolella, päätökset ovat valituskelpoisia. 

Kohtuullisesta hinnasta ei ole linjausta 

Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkkoalueen toimitusvelvollisen vähittäismyyjän on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille pienkäyttäjille. Pienkäyttäjäksi katsotaan käyttöpaikka, jonka pääsulake on enintään 3×63 ampeeria tai vuosikulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Lisäksi myyjällä on oltava julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille.

Energiavirastolla ei ole aiempia päätöksiä tai linjauksia sähkömarkkinalain tarkoittamasta toimitusvelvollisen myyntituotteen kohtuullisesta hinnasta. Energiavirasto ei ole myöskään antanut päätöksiä tai linjauksia siitä, voiko pörssisidonnainen sähkönmyyntituote olla ainoa toimitusvelvollisen vähittäismyyjän uusiin sopimuksiin tarjoama toimitusvelvollinen tuote.

Energiavirasto voi sitovasti ottaa kantaa toimitusvelvollisuustuotteisiin ja -hintoihin ainoastaan jälkikäteen annettavilla valituskelpoisilla päätöksillä. Virasto ei voi esimerkiksi etukäteen asettaa korkeinta sallittua toimitusvelvollisuustuotteen hintaa eikä määrätä, kuinka suuri toimitusvelvollisuustuotteen hinnan kertakorotus voi olla tai kuinka usein hintaa voi muuttaa.

Lue lisää toimitusvelvollisen sähkönmyyjän velvollisuuksista

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi