Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Fennia: Moottoripyöräilijöiden onnettomuudet ovat viime vuosina vähentyneet

Moottoripyörä on erinomainen tapa matkustaa ja nähdä kesäistä Suomea. Moottoripyöräilyn suosio on ensirekisteröintien perusteella hieman kasvanut ja ajoturvallisuus lisääntynyt viime vuosina.

Moottoripyörien ensirekisteröinnit kasvoivat Traficomin tilastojen mukaan vuosina 2017–2020. Viime vuonna moottoripyöriä ensirekisteröitiin 3 709 kappaletta, vain 12 vähemmän kuin edellisvuonna. Autokaupan tapaan myös moottoripyörien saatavuus on kärsinyt maailmanlaajuisesta sirupulasta.

Moottoripyörien myynti oli huipussaan 2000-luvun puolivälissä, jolloin moottoripyörien ensirekisteröintimäärät ylittivät 10 000 pyörää. Vuoden 2008 finanssikriisin ja sitä seuranneen taantuman myötä moottoripyörien myynti romahti muutamassa vuodessa alle puoleen ja alimmillaan moottoripyöriä ensirekisteröitiin alle 3 000 vuonna 2017.

Moottoripyöräonnettomuudet puolestaan lisääntyivät Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuoteen 2018 asti, mutta sen jälkeen määrä on laskenut. Vuonna 2020 moottoripyöräonnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 1980 henkilöä, joista yli 95 % oli moottoripyöräilijöitä. Luvuissa ovat mukana sekä ne onnettomuudet, joissa moottoripyörä on ollut vastapuolena, että moottoripyörien aiheuttamat onnettomuudet.

Moottoripyörien liikennesuoritemääristä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa viime vuosilta, mutta suuntaa-antavia määriä on saatu VTT:n Lipasto-päästölaskentajärjestelmästä, jossa moottoripyörien liikennesuoritteita on arvioitu vuosina 2015–2020. Sen mukaan vuosittaiset liikennesuoritemäärät ovat pysyneet viimeisen muutaman vuoden aikana lähes ennallaan.

Moottoripyörien käyttöä voi päätellä myös liikennekäytössä olevien moottoripyörien määrien mukaan. Kesäisin liikennekäytössä olevien moottoripyörien määrä on hieman laskenut vuosittain. Viime kesänä moottoripyöriä oli liikennekäytössä kesäkuun lopussa n. 167 000.

Moottoripyöräonnettomuuksissa loukkaantuneet, moottoripyörien ensirekisteröinnit ja liikennekäytössä olevat moottoripyörät vuosina 2016–2020/2021

Moottoripyöräonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä kääntyi laskuun vuonna 2018, mutta vuoden 2021 tietoja ei ole vielä saatavilla. Fennian omien tilastojen mukaan moottoripyörien liikennevakuutusvahinkojen vahinkotiheys oli vuonna 2021 samalla tasolla kuin 2020. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti, Traficom

Vastuullinen moottoripyöräilijä kolaroi vain harvoin, henkilövahingot ovat vähentyneet viime vuosina

Moottoripyöräilijät eivät ole erityisen onnettomuusalttiita. Esimerkiksi Fennian tilastojen mukaan moottoripyöräilijän vahinkotiheys on huomattavasti pienempi kuin henkilöautolla.

– Moni motoristi on vihkiytynyt harrastaja, joka tuntee ajokkinsa ja nauttii ajamisestaan vastuullisesti. Silloin todennäköisyys joutua omasta syystä johtuvaan onnettomuuteen on luonnollisesti pienempi, sanoo Fennian ajoneuvovakuutus- ja vahinkopalveluista vastaava johtaja Mikko Pöyhönen.

Vuosittain moottoripyöräilijöille sattuu kuitenkin myös vakavampia onnettomuuksia. Tieliikenteessä kuolee vuosittain keskimäärin yli 20 ja loukkaantuu vakavasti yli 60 moottoripyöräilijää. Koska moottoripyörät kulkevat ja kiihtyvät nopeasti, ja painavat satoja kiloja, voivat yllättävät tilanteet aiheuttaa pahaakin jälkeä.

Moottoripyöräonnettomuudet johtavatkin hyvin usein jonkinlaiseen moottoripyöräilijän loukkaantumiseen.

Esimerkiksi vuonna 2020 moottoripyöräilijöiden aiheuttamissa onnettomuuksissa sattui yli 1 600 henkilövahinkoa, kun omaisuusvahinkoja oli vain hieman yli 300. Autoilijoilla suhde on päinvastainen eli omaisuusvahinkoja syntyy huomattavasti enemmän.

– Aina moottoripyöräilijän loukkaantuminen ei suinkaan ole vakavaa, mutta monta sataa kiloa painava pyörä voi herkästi aiheuttaa kyydissä oleville vammoja. Tilastojen mukaan moottoripyöräilijä loukkaantuu usein myös niissä onnettomuuksissa, joissa joku muu kuin motoristi aiheuttaa onnettomuuden, Pöyhönen kertoo.

Onnettomuustietoinstituutin tilastojen mukaan suurin osa vahingoista on kumoonajoja ajoradalla. Tällöin esimerkiksi moottoripyörän tasapaino pettää esimerkiksi liikennevaloissa tai hyvin hitaasti ajettaessa, ja pyöräilijä kaatuu pyörän kanssa. Vammat eivät useinkaan ole vakavia.

Sen sijaan toiseksi yleisimmät vahinkotyypit, suistumiset, ovat jo huomattavasti vaarallisempia. Kun moottoripyörä ajautuu kovassa vauhdissa ulos tieltä, on suurimpana vaarana törmäys esimerkiksi kiveen tai puuhun. Suistumisen syynä voi olla liian kova tilannenopeus, liukas tie tai äkillinen liike, vaikkapa tielle sattuneen eläimen vuoksi.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 2010-luvun lopulla vain neljännes moottoripyöräilijöistä toimi oikein tai vahinko oli aito. Lopuissa 75 %:ssa onnettomuuden taustalla oli päihteitä, poikkeavaa käytöstä tai ylinopeutta.

Onnettomuustietoinstituutin luvut moottoripyöräilijöiden henkilövahingoista perustuvat vakuutusyhtiöiden ilmoituksiin, ja lievimmillään loukkaantuneeksi tilastoidaan henkilö, jolle on korvattu vammojen tarkistuskäynnistä aiheutuneita kuluja. Tilastokeskuksen tilastoissa näkyvät puolestaan poliisin tietoon tulleet onnettomuudet, jotka ovat usein hieman vakavampia.

– Poliisin kirjaamat loukkaantumiset ovat selvästi vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun taas vakuutusyhtiöille ilmoitetut luvut lähtivät laskuun vasta 2018. Tästä voisi varovaisesti tehdä sen johtopäätöksen, että loukkaantumiset ovat lieventyneet viime vuosina, Pöyhönen sanoo.

Vuonna 2021 poliisin kirjaamat loukkaantumiset vähenivät edelleen, mutta vakuutusyhtiöiden lukuja ei ole vielä saatavilla.

Poliisin kirjaamat loukkaantumiset ja liikennevakuutuksesta korvatut loukkaantumiset vuosina 2012–2020, varsinaiset luvut ja indeksi(2012)

Poliisin kirjaamat henkilövahingot ovat vähentyneet tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun taas vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset ovat vaihdelleet vuosittain enemmän. Vasemmanpuoleisessa kuviossa näkyvät todelliset luvut, oikealla taas indeksinä (2012) vertailun helpottamiseksi. Lähde: Tilastokeskus ja Onnettomuustietoinstituutti

Moottoripyöräilijöiden aiheuttamia onnettomuuksia vahinkotyypeittäin, yhteensä 2011–2020

Onnettomuustietoinstituutin tilastojen mukaan kumoonajo on tyypillisin loukkaantumisen syy moottoripyöräilyssä. Lähde: Onnettomuustietoinstituutti, Traficom

Moottoripyörien ja henkilöautojen aiheuttamien liikennevakuutuksesta korvattavien henkilö- ja omaisuusvahinkojen suhde vuonna 2021

Moottoripyöräilijöiden onnettomuuksissa korvataan useimmiten henkilövahinkoja, kun taas henkilöautojen onnettomuuksissa korvataan autolle sattuneita omaisuusvahinkoja. Lähde: Onnettomuustieto OTI

Nauti kesästä moottoripyöräillen

Monelle moottoripyöräily on elämäntapa. Pöyhönenkin kehottaa nauttimaan itse matkanteosta, ei ainoastaan määränpäästä.

– Suomi on täynnä upeita paikkoja, joissa kannattaa matkan aikana vierailla, kuten hienoja maisemia ja persoonallisia paikkakuntia. Toreja, kahviloita, luonnonpuistoja. Ja matkalla tapaa varmasti muitakin motoristeja, joilta saa kysymällä hyviä vinkkejä, sanoo Pöyhönen.

– Aion itsekin matkustella ja moottoripyöräillä kesän aikana. Yritän tien päällä aina pitää mielessä, että ennen kaikkea matkan tekemisestä kannattaa nauttia.

Pöyhösen mukaan on tärkeää huolehtia moottoripyörän kunnosta ennen reissuun lähtöä.

– Varmista, että moottoripyörä on asianmukaisesti huollettu, ja ole tarkkana, osuuko huolto-ohjelman mukainen huolto juuri matkan kohdalle. Pidä samalla myös huolta renkaiden kunnosta tai vaihda ne tarvittaessa.

Pöyhönen muistuttaa myös vakuutusten tärkeydestä. Liikennevakuutus on kaikille liikennekäytössä olevissa moottoripyörille pakollinen, mutta kannattaa myös huolehtia, että kaskovakuutus on ajan tasalla ja että matkatavaroille on asianmukainen vakuutus.

– Meillä on Suomessa varsin ainutlaatuinen liikennevakuutusjärjestelmä, jossa huolehditaan kaikkien tieliikennematkustajien vakuutusturvasta onnettomuustilanteessa.

Maakunnissa on eroja: Kanta-Hämeessä paljon motoristeja suhteessa autoihin ja väestöön, Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa suosio kasvamassa

Määrällisesti moottoripyöriä on eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä selittyy pitkälti sillä, että kyseessä ovat myös väkirikkaimmat alueet.

Erityisesti Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjamaalla moottoripyörien ensirekisteröinnit ovat olleet hienoisessa kasvussa viimeisen muutaman vuoden aikana.

Jos katsotaan liikennekäytössä olevia moottoripyöriä suhteessa autoihin ja väkilukuun, huomataan, että eniten moottoripyöräinnostusta löytyy Kanta-Hämeestä, Kymenlaaksosta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Liikennekäytössä olevien moottoripyörien suhde autoihin ja 18-vuotta täyttäneeseen väestöön maakunnissa vuonna 2021

Moottoripyöräilyn suosio korostuu erityisesti Kanta-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa, joissa on erityisen paljon liikennekäytössä olevia moottoripyöriä suhteessa liikennekäytössä oleviin autoihin ja täysi-ikäiseen väestöön. Lähde: Tilastokeskus, Traficom

Liikennekäytössä olevat ja liikennekäytöstä poistetut moottoripyörät eri maakunnissa vuonna 2021

Eniten moottoripyöriä on rekisteröity Uusimaalle. Myös Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Suomessa on paljon moottoripyöriä. Lähde: Tilastokeskus

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi