Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen rakentamisen valmistelu etenee

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen toteutuksen valmistelu etenee. Jotta yhteyden rakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä olisi mahdollista aloittaa ensi keväänä, käynnistetään vielä ennen talvea tiesuunnitelmaan perustuva maantietoimitus. Vesilupaa edellyttäviä töitä ja varsinaista rakentamista ei voida aloittaa ennen lainvoimaista vesilupaa.

Marjaniemen luotsiasema ja majakka Hailuodossa. Kuva: Teemu Vehkaoja

Allianssimallilla toteutettavassa Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa on parhaillaan käynnissä kehitysvaihe, jonka aikana laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Hankkeen rakentaminen edellyttää lainvoimaista vesilupaa. Vesiluvasta jätettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Toteutusta valmistellaan siten, että rakentaminen olisi mahdollinen aloittaa keväällä 2023, mikäli vesilupa saa lainvoiman. Tämän vuoksi käynnistetään maantietoimitus, jolla rakentamiseen tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun ennen talvea. Maantietoimitus perustuu lainvoimaisen tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen.

Tiealueen haltuunotolla mahdollistetaan myös hankkeen valmistelun edellyttämät rakentamista edeltävät työt, kuten esimerkiksi täydentävien pohjatutkimusten tekeminen jään päältä. Vesilupaa edellyttäviä rakennustöitä ei kuitenkaan voida aloittaa ennen lainvoimasta vesilupaa.

”Allianssin kehitysvaihe on edennyt suunnitellusti. Toteutukseen liittyviä vaihtoehtovertailuja tehdään ja rakentamissuunnittelu on käynnissä. Toteutuksen käynnistämistä valmistellaan, ja tiealueen haltuunotto on yksi rakentamista edeltävä vaihe”, projektipäällikkö Terhi Honkarinta tiivistää hankkeen tilannetta.

Hailuodon kiinteä maantieyhteys on tarkoitus rakentaa Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Nykyinen lauttayhteys on tarkoitus korvata noin 8,4 kilometriä pitkällä kiinteällä yhteydellä, joka koostuu pengertieosuudesta ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkistä silloista. Kiinteällä yhteydellä halutaan parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Rakentamisen arvioidaan kestävän noin kolme vuotta, joten aikaisintaan kiinteä yhteys on käytettävissä loppuvuodesta 2025.

Hailuodon kiinteä yhteys

Hailuotoon on suunniteltu nykyisen lauttayhteyden korvaavaa kiinteää maantieyhteyttä Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Noin 8,4 km pitkä kiinteä yhteys sisältäisi pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteällä yhteydellä halutaan parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaisi entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi