Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Linja-autoliitto: Linja-autoala tarvitsee pikaisesti tukitoimia

Linja-autoliiton uusin jäsenkysely kertoo karua kieltään toimialan vaikeasta tilanteesta. Kahden vuoden pandemiakauden jälkeen ja sen aiheuttaman matkustamisen romahduksen seurauksena linja-autoyritysten lähtötilanne uuteen kriisiin on poikkeuksellisen vaikea.

Linja-autoliikenne olisi voinut lisääntyä ja aloittaa paluun normaalimpaan liikennöintiin mm. koronarajoitusten purkamisen jälkeen, mutta uusiksi haasteiksi tulivat Ukrainan sodan kriisi ja polttoaineen nopea hinnannousu. Linja-autoala kaipaakin nyt pikaista apua, vastaantuloa valtiolta.

Kuljetusala on odottanut jo pitkään maan hallituksen päätöksiä uusista tukitoimista. Ministeri Saarikon johtama varautumisen ministerityöryhmä ei ole vieläkään löytänyt ratkaisuja ja aika käy vähiin. Linja-autoyritykset tarvitsevat välittömästi pelastuspaketin selvitäkseen eteenpäin.

Linja-autoyritysten tulevaisuus näyttää epävarmalta

Epävarmuus tulevaisuudesta on lisääntynyt. 66 % ilmoitti yrityksen selviävän tai ehkä selviävän.

Jäsenkyselyyn vastanneista 26 % uskoo yrityksen liikevaihdon vähentyvän kuluvan vuoden aikana. 34 %:lla yrityksistä kalustomäärä on pienempi kuin viime vuonna. 57 %:lla kalustoinvestoinnit ovat pienemmät tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Valtaosalla henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana kuin vuonna 2021, mutta 19 %:lla se on pienempi.

Sopimusliikenteen (kaupunkiliikenteet, ELY-liikenteet ja kuntien ostoliikenne) määrä vastanneilla yrityksillä on pienempi kuin 2021. 50 % ilmoitti markkinaehtoisen liikenteen olevan pienempi kuin vuonna 2021. 59 % uskoo markkinaehtoisen liikenteen vähentyvän seuraavan 6 kuukauden aikana.

Tilausliikenteen ja bussimatkailun osalta 43 % kertoi tilauskannan olevan suurempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. 34 % ilmoitti tilauskannan olevan yhtä suuri. Tilauskannan kasvuun seuraavan 6 kuukauden aikana uskoi 40 % vastanneista. 15 % arvioi tilauskannan pienentyvän.

Liiketoiminnan jatkuvuudelle rajoittavia tekijöitä

Liiketoimintaa rajoittaviksi tekijöiksi nousivat energian hinnan voimakas kehitys (79 %), riittämätön tilaus- ja matkailuliikenteen kysyntä (55 %), yleinen kustannuskehitys (45 %), riittämätön markkinaehtoisen liikenteen kysyntä (38 %), koronatilanne (36 %) ja työvoiman saatavuus (26 %).

Kysymykseen yritysten tukimuodoista vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa eniten vastauksia saivat ammattidiesel (40 %), suora kustannustuki kuljetusalalle (23 %), polttoaineen valmisteveron alentaminen EU-minimiin (17 %).

Avovastauksissa tulee esille huoli epävarmasta tulevaisuudesta, energian hinta, yleinen kustannuskehitys, investointikyky, käyttövoimamuutos, kustannusindeksitarkistukset, pikaiset kuljetusyritysten tukimuodot, toimialan ongelmien ymmärrys ja joukkoliikenteen rahoitus.

Jäsenkyselyn kysymykset kohdistuivat yritystoimintaan, Ukrainan sodan vaikutuksiin, pitkään jatkuneeseen koronatilanteeseen ja polttoaineen hinnan nousuun kaikissa eri liikennetyypeissä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi