Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Metsähallitus suunnittelee tuulivoimapuistoa Sieviin

Sievin kunta hyväksyi eilen 22.11. Metsähallituksen kaavoitusaloitteen Vääräjoen tuulivoimapuistosta. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuisi kunnan eteläosaan Vääräjoen molemmin puolin ja sisältäisi alustavasti 25–50 tuulivoimalaa.

Kuvituskuva / Adobe Stock

– Hankealueen luoteisosa on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimisen ja kaavaluonnoksessa Vääräjoen hankealue on valtaosin merkitty potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi. Suunniteltavat tuulivoimalat sijoitetaan valtion maille, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula kertoo.

– Tärkeänä asiana huomioimme myös Maasydänjärven alueen toiminnot hankealueen itäpuolella, alueen vilkkaan metsästyskäytön sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet alueen lähiseudulla, Nikula kertoo.

Kaava-alueen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

– Tuulivoimapuistot ovat monella tavalla merkittäviä kuntien taloudelle. Yhdestä tuulivoimalasta kunnalle maksettava kiinteistövero on noin 30 000 euroa vuodessa, Nikula sanoo. – Erityisesti rakentamisen aikana tuulivoimapuistot sähkölinjoineen ja tiestöineen tuovat myös työmahdollisuuksia, jotka heijastuvat muutenkin positiivisesti aluetalouksiin, Nikula jatkaa. Tuulivoimapuiston infrastruktuurin huollon ansiosta alueelle syntyy useita pysyviä työpaikkoja.

Hanketta kehitetään avoimesti keskustellen

– Periaatteenamme on Vääräjoenkin tuulivoimahankkeen kehityksessä aito vuoropuhelu osallisten kanssa ja toimiminen ihmistä sekä luontoa kunnioittaen, Nikula selvittää.

 Hankkeen edistymisestä viestitään avoimesti ja aktiivisesti paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille, ja ensimmäinen avoin yleisötilaisuus järjestetään ennen YVA- ja kaavamenettelyn aloitusta.

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä alueen muuta rinnakkaista käyttöä, kuten retkeilyä, moottorikelkkailua, marjastusta tai metsästystä. Niin ikään turvetuotanto on yhteensovitettavissa.

Aikataulu

Nikula arvioi, että tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2026–2027 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi