Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Neoenin akkuvarasto toimittaa nopeaa varavoimakapasiteettia TVO:lle Olkiluoto 3 -voimalaitosyksikön käyttöönoton aikana

Neoen, yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista, tarjoaa nopeaa varavoimakapasiteettia ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) Olkiluoto 3:n käyttöönottovaiheen ajan. Olkiluoto 3 ‑ydinvoimalaitosyksikkö on kapasiteetiltaan 1,6 gigawattia ja se on Euroopan suurin ydinvoimayksikkö. Tätä palvelua tarjoaa Neoenin 30 MW/30 MWh:n akkuvarasto, Yllikkälä Power Reserve, joka sijaitsee Lappeenrannassa, Etelä-Karjalan maakunnassa.

Lappeenrannassa sijaitseva Yllikkälän Power Reserve on Neoenin omistama ja operoima 30 MW/30 MWh:n akkuvarasto

Fingrid on yhdessä TVO:n kanssa suunnitellut ja toteuttanut suojausjärjestelmän Olkiluoto 3:n suunnittelemattomien häiriötilanteiden varalta. Järjestelmä on toiminnassa käyttöönottovaiheesta lähtien. Häiriötilanteen sattuessa TVO lähettää järjestelmästä automaattisen signaalin, jolloin

  • tietyt teollisuuskuormat irrotetaan automaattisesti verkosta sähkön kysynnän vähentämiseksi
  • puuttuva teho korvataan osittain syöttämällä Yllikkälän Power Reserven koko kapasiteetti Suomen kantaverkkoon 200 millisekunnissa.

Kun Olkiluoto 3 on otettu käyttöön, se parantaa merkittävästi Suomen sähköomavaraisuutta ja tukee kansallista tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 lähtien, ja sillä on tällä hetkellä käytössä tai rakenteilla yli 550 MW:n verran akku- ja tuulivoimakapasiteettia, mm. Mutkalammen tuulivoimapuisto (404 MW), jonka kapasiteetti kattaa noin kaksi prosenttia Suomen sähköntarpeesta. Yllikkälä Power Reserve otettiin käyttöön lokakuussa 2020, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimpia akkuvarastoja. Sen nopean sähköreservin  palveluja käytetään päivittäin Suomen kantaverkossa taajuusvaihtelujen vähentämiseksi.

Neoen on johtava suurten akkuvarastojen omistaja ja operaattori, jolla on yli 640 MW:n verran toiminnassa tai rakenteilla olevia akkuvarastoja. Näitä ovat esimerkiksi kaksi maailman suurimpiin lukeutuvat akkuvarastot, joita Neoen operoi Australiassa: 300 MW/450 MWh:n Victorian Big Battery ja 150 MW/193,5 MWh:n Hornsdale Power Reserve.

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: ”Haluan kiittää TVO:ta siitä luottamuksesta, jota se on meitä kohtaan osoittanut tässä ydinvoimahankkeessa, joka on Suomen kannalta kriittinen niin energiaomavaraisuuden kuin ilmastotoimien kannalta. Suuret akkuvarastot osoittautuvat jälleen kerran olennaiseksi osaksi energiasiirtymää parantaessaan luotettavuutta ja alentaessaan sähköverkon vakauttamisen kustannuksia. Akkuvarastot ovat jo osoittaneet kykenevänsä helpottamaan uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden integrointia, ja pidämme tätä ydinvoimahankkeeseen liittyvää uutta innovatiivista käyttöä erittäin lupaavana läpimurtona.”

Petri Lavi, yksikönpäällikkö, TVO: ”Jatkaessamme Suomen ilmastopyrkimystenkin kannalta tärkeän Olkiluoto 3:n käyttöönottoa olemme erittäin tyytyväisiä, että Neoenin Yllikkälä Power Reserve tarjoaa meille joustavaa varavoimakapasiteettia, joka on tärkeä osa Olkiluoto 3:n suojausjärjetelmää. Olemme vakuuttuneita siitä, että akkuvarasto on luotettava osa järjestelmän suojausta.”

Neoenin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Xavier Barbaro: ”Haluan kiittää TVO:ta ja Neoenin tiimiä tämän merkittävän innovaation mahdollistamisesta. Olemme jälleen kerran osoittaneet kykymme laajentaa palveluvalikoimaamme ja luoda lisäarvoa olemassa oleville akkuvarastoinvestoinneille. Tämä osoittaa, että Neoenin ratkaisujen avulla on mahdollista korvata fossiiliset polttoaineet paitsi sähkön tuotannossa ja varastoinnissa myös kaikkien sähköverkon toiminnan kannalta keskeisten palvelujen tuottamisessa.”

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi