Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Rohe Solutions Oy suunnittelee merkittävää kaasujen tankkausasemaa Kouvolaan

Nesteytettyä maakaasua ja kaasupohjaisia energiaratkaisuja myyvä Rohe Solutions Oy suunnittelee merkittävää kaasujen tankkausasemaa Kouvolaan, Teholan logistiikkakeskittymään. Valmistuessaan tankkausaseman on määrä tarjota nesteytettyä sekä paineistettua kaasua raskaan ammattiliikenteen tarpeisiin, hyötyajoneuvoille sekä yksityisautoilijoille. Myös biokaasun jakelu otetaan huomioon tankkausaseman suunnittelussa.

Kouvolan Teholan logistiikka-alue kasvaa huimaa vauhtia. Kouvolan kaupunki on tehnyt Rohe Solutions Oy:lle tonttivarauksen kaasujen tankkausasemahankkeelle.

Hankkeen toteutumista edistääkseen Kouvolan kaupunki on varannut Rohe Solutionsin tankkausasemalle tontin Teholan alueelta. Vuonna 2023 samalle alueelle on valmistumassa Suomen ainoa rautatieverkoston ja maantieliikenteen Euroopan ydinverkkoon yhdistävä TEN-T-terminaali. Tankkausaseman rakennushankkeen aikataulua tullaan tarkentamaan.

Maantieteellinen sijainti logistiikan solmukohdassa

Rohe Solutions Oy:n tankkausasema tukee Kouvolan ja Kymenlaakson siirtymää uusiutuviin polttoaineisiin. Kymenlaaksossa investoidaan lähitulevaisuudessa etenkin raskaan liikenteen vihreään siirtymään. Myös syksyllä 2022 valmistuva Haminan LNG-terminaali on osa Rohe Solutionsin, Hamina LNG:n ja niiden omistajien muodostamaa yritysrypästä.

Kouvolan kaupungin projektipäällikkö, Teholan RRT-terminaalin kehittämisestä vastaava Tero Valtonen on erittäin mielissään Rohe Solutionsin hankesuunnitelmista ja näkee tankkausaseman mahdollisuutena paikallisille toimijoille:

– LNG-tankkausasema on konkreettinen esimerkki Kouvolan sekä Kymenlaakson logistiikan systemaattisesta kehityksestä. Se myös mahdollistaa paikallisille toimijoille vihreiden kuljetusmuotojen kehittämisen. Hankkeen myötä Kouvola tulee nostamaan merkittävästi asemiaan maantieliikenteen solmukohtana, Valtonen arvioi.

Toteutuessaan tankkausasema soveltuu nestemäisen maakaasun (LNG), nestemäisen biokaasun (LBG) ja synteettisen metaanin jakeluun sekä paineistetun kaasun jakeluun. Raskasliikenteen ja hyötyajoneuvojen lisäksi tankkausaseman on määrä tarjota yksityisautoilijoille uusia vaihtoehtoja perinteisten polttoaineiden rinnalle.

Rohe Solutions vihreän siirtymän etulinjassa

Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttö raskaan liikenteen polttoaineena lisääntyy Suomessa ja tankkausasemaverkosto kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Suomen tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on 100 paineistetun kaasun ja noin 40 nesteytetyn kaasun tankkausasemaa.

Euroopassa nesteytettyjä kaasuja käyttävien ajoneuvojen määrän on arvioitu kasvavan yli 280 000 ajoneuvoon vuonna 2030. Myös Suomen maanteillä kaasukäyttöisten raskasajoneuvojen, linja-autojen ja henkilöautojen määrä on jyrkästi noususuuntainen.

Vaikka tarkkaa aikataulua hankkeen etenemiselle ei ole vielä vahvistettu, Rohe Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kokkonen pitää suunnitelmaa ja tonttivarausta erittäin lupaavana edistysaskelena:

– Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja alueen elinkeinoyhtiö Kinnon kanssa on ollut hyvin aktiivista. Maantieteellisesti tankkausaseman sijainti on loistava ja uskomme Kymenlaakson LNG-yhteenliittymän tuomiin etuihin sekä vihreän siirtymän tulevaisuuteen.

Ensisijainen kohderyhmämme on raskasajoneuvot, mutta tulevaisuudessa myös yksityisautoilija voi tankata Teholan tankkausasemaltamme biokaasua, Kokkonen katsoo tulevaan.

rohe.fi

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 3 / 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi