Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Schaeffler kehittää vetyteknologiaa hyötyajoneuvoille

Schaefflerin kiinnostus hyötyajoneuvojen voimansiirtojärjestelmiin pitää sisällään myös vetyteknologian, erityisesti pitkän matkan käyttökohteissa. Yritys kehittää uusia ja innovatiivisia komponentteja polttokennojärjestelmiin ja valmistautuu niiden teolliseen tuotantoon. ”Schaefflerin mielestä polttokennot ovat tärkeä osa hyötyajoneuvojen käyttövoiman tulevaisuutta”, toteaa Schaeffler Nordic Automotiven johtaja Mathias Lindgren.

Aiemmin tänä syksynä IAA-kuljetusmessuilla Schaeffler esitteli ajoneuvon, joka on rakennettu kokonaan sähkökäyttöisen pakettiauton pohjalta. Kuva: Schaeffler (Daniel Karmann)
  • Polttokennokäyttöinen konseptiajoneuvo esiteltiin yhteistyössä REFIREn kanssa
  • Schaeffler kehittää avainkomponentteja ja -järjestelmiä vetyliikenteeseen
  • Innoplate-yhteisyritys aloittaa bipolaaristen levyjen laajamittaisen tuotannon

Tällä sektorilla Schaeffler on tehnyt yhteistyötä REFIREn kanssa, joka on yksi maailman johtavia kaupallisten vetypolttokennoteknologioiden toimittajia. Ajoneuvon voimansiirto perustuu polttokennojärjestelmällä toimivaan 3in1 e-akseliin. Ajoneuvon sähköakseli, polttokennosto, ohjausjärjestelmä ja energianhallintajärjestelmä ovat kaikki Schaefflerin suunnittelemia ja rakentamia.

Schaeffler esitteli ajoneuvon IAA-kuljetusmessuilla aiemmin tänä syksynä esimerkkinä sähkö-, polttokenno- ja litiumioniakkuteknologian optimaalisesta yhteensovittamisesta. ”Aluksi polttokennoratkaisua tullaan käyttämään lähinnä pitkän matkan hyötyajoneuvoissa. Myös pakettiautot hyötyvät tästä tekniikasta, koska niillä ajetaan säännöllisesti myös pidempiä matkoja”, Lindgren kertoo.

Polttokennojärjestelmien komponenttien tehokas teollistaminen

Polttokennojen eri osiin ja järjestelmiin kuuluvat muun muassa bipolaariset levyt. ”Huipputarkan työstötekniikkamme ja innovatiivisten pinnoitusprosessiemme avulla pystymme valmistamaan erittäin tehokkaita ja suorituskykyisiä bipolaarilevyjä”, Lindgren jatkaa. Schaefflerille erittäin ohuiden teräsosien, kuten bipolaarilevyjen, meisto- ja pinnoitusprosessien kehittäminen on ollut suurelta osin sellaisten prosessien soveltamista, joita Schaeffler on jo vuosia käyttänyt moottori- ja voimansiirtokomponenttien valmistuksessa.

Lisäksi Schaeffler hyödyntää osaamistaan erilaisten aksiaalisten ja radiaalisten laakeriratkaisujen käyttämisessä polttokennojen ilmansyöttöön, suuttimissa vedyn kiertoon sekä tarvittavissa komponenteissa jäähdytyskierron hallitsemisessa. Yritys lisää myös jatkuvasti polttokennojärjestelmien ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvää osaamistaan.

Konseptiajoneuvo kertoo Schaefflerin järjestelmäosaamisesta

Schaeffler keskittyy kaikessa polttokennojen kehitys- ja optimointityössään tinkimättömästi sellaisten komponenttien ja osajärjestelmien tuottamiseen, jotka toimivat tehokkaasti integroituina järjestelminä. Yhtiön vetyasiantuntijat ovat rakentaneet erityisesti liikkuviin kohteisiin soveltuvan polttokennojärjestelmän ja liittäneet sen konseptiajoneuvoon. Ajoneuvo esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle IAA-kuljetusmessuilla aiemmin tänä syksynä. Se pitää sisällään 13 kWh:n akun, jonka suurin teho on 85 kW, ja polttokennojärjestelmän, jonka jatkuva teho on 50 kW. Voimanlähteenä toimii Schaefflerin 3in1 e-akseli, joka sisältää tehoelektroniikan ja jonka suurin teho on 140 kW. Schaeffler käyttää ajoneuvoa kehitysalustana, jolla testataan ja optimoidaan eri järjestelmäkomponenttien välistä yhteistoimintaa.

Bipolaariset levyt ovat polttokennostojen keskeisiä komponentteja. Schaeffler on kehittänyt metallisia bipolaarisia levyjä polttokennostoihin vuodesta 2017 lähtien ja valmistaa niitä nykyään Herzogenaurachin pilottilaitoksessa Saksassa. Kuva: Schaeffler (Jung von Matt)

Yhteisyritys bipolaaristen levyjen laajamittaiseen tuotantoon

Avain polttokennovoimansiirtojen laajamittaiseen käyttöön on komponenttien ja osajärjestelmien valmistaminen sellaisessa mittakaavassa, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaita. Tämä teollistamistavoite on keskeinen osa Schaefflerin strategiaa. Schaeffler ja Symbio, joka on Forvian ja Michelinin vetyteknologiaan keskittyvä yhteisyritys, perustivat yhdessä Innoplaten tavoitteenaan saada bipolaariset levyt teolliseen tuotantoon vuoden 2024 alussa. Innoplate-kumppanit aikovat valmistaa levyjä sekä liikkuviin että paikallaan pysyviin käyttökohteisiin. Yhteisyrityksen tuotantolaitos nousee Ranskan Haguenauhun, ja sen vuosituotannoksi on kaavailtu aluksi neljä miljoonaa levyä, joka kasvaa noin 50 miljoonaan levyyn vuoteen 2030 mennessä. ”Schaefflerin ja Symbion yhteistuotannon tavoitteena on saavuttaa merkittäviä mittakaavaetuja, jotka ovat välttämättömiä kustannustehokkaalle kennostojen valmistukselle”, toteaa Schaeffler Nordicin toimitusjohtaja Erik Askensjö.

Pohjoismaat investoivat uusiutuvaan energiaan

Energinyheter.se-sivuston(1)mukaan Pohjoismaat ovat valmiita investoimaan uusiutuvaan energiaan, jota voidaan hyödyntää vedyn tuotannossa. Pohjoismaat ovat viime vuosina luoneet vahvan tietopohjan ja yhteisen ymmärryksen tästä aiheesta. Vetyä koskevaa strategista yhteistyötä on kehitetty erityisen tutkimus- ja kehitysohjelman avulla. Tarkoituksena on lisätä vetyä ja muita vaihtoehtoisia polttoaineita koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä lähivuosina. Useat yritykset ja laitokset ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua ohjelmaan(2). ”On myönteistä, että uusiutuvan energian toimitusprosessi nopeutuu, ja Schaeffler on siihen hyvin valmistautunut. Uusiutuva energia – vety erityisesti – on monin tavoin ympäristömme eduksi, ja Schaefflerillä on kaikki edellytykset kasvaa vahvaksi toimijaksi ympäristöystävällissä vetykäyttöisissä ajoneuvoissa”, Askensjö päättää.

(1) Norden satsar på vätgas med gemensamma krafter | ENERGInyheter.se

(2)Ny nationell satsning på vätgas | (energiforsk.se)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi