Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SKAL: Liikenteen määrärahoista leikkaaminen veisi kauas päästötavoitteista – päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi parantamalla tiestöä

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKALin mielestä hallituksen on pidettävä kiinni kehysriihessä asettamasta tavoitteesta, ettei liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettu säästö kohdistuisi perusväylänpitoon. Järjestön tilaaman WSP Finlandin tuore tutkimus todistaa, että tiestöllä on myös merkittävä päästöjä vähentävä vaikutus.

Hyväkuntoinen tiestö on tärkeä Suomen viennille ja kilpailukyvylle. Toimiva tieverkko mahdollistaa saavutettavuuden, monipaikkaisen elämän ja yrityksien sijoittumisen eri puolille maata. Hallitus hyväksyi vasta vuosi sitten huhtikuussa 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevan selonteon.

– Selonteossa käsitellään lukuisia liikenteen kysymyksiä liikenneinfran investoinneista päästövähennystavoitteisiin ja energiatehokkuuteen. Suunnitelma on perusteiltaan hyvä, luo ennustettavuutta pitkälle aikavälille, ja siitä parlamentaarisesti kaikkien puolueiden hyväksymästä olisi syytä nyt pitää kiinni, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta edellytti mietinnössään heinäkuussa 2021, että hallitus sitoutuu liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisten talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä.

– Selonteon mukaisista määrärahoista leikattiin viime vuonna 110 miljoonaa euroa. Nyt kehysriihessä kohdennettiin leikkauksia liikenne- ja viestintäministeriöön peräti 127 miljoonaa euroa. Hallitus kuitenkin linjasi, että säästöjen kohdentamista erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön osalta arvioidaan tarkemmin syksyn budjettiriiheen mennessä. Tavoitteena on, ettei säästö kohdistuisi perusväylänpitoon. Näin hallituksen pitääkin toimia, ei niukasta voi enempää leikata, Kujala toteaa.

Kujala viittaa SKALin tilaamaan WSP Finlandin tutkimukseen, jonka mukaan kaikki tieluokat huomioiden raskas liikenne operoi vuosittain 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä huonokuntoisella tieverkolla. Tien hyvä pintakunto on taloudellisen liikenteen edellytys.

– Hallituksen on varmistettava tiestön määrärahoista syksyn budjettiriihessä sillä tiet rapistuvat tavalla, joka lisää myös päästöjä ja heikentää yrityksien toimintaa, Kujala suomii.

 Tiestön kehittäminen on investointi tulevaisuuteen ja vähentää päästöjä

Tiestön kehittäminen ja kunnossapito on mitä parhain tulevaisuusinvestointi. Samalla se on toimiva päästövähennyskeino.

– Toimiva tieverkko tuo turvallisuutta ja vähentää päästöjä. Raskaan liikenteen osalta paremman tienpinnan ja hyvin hoidetun tien avulla on arvioitu saavutettavan jopa viiden prosentin päästövähennys. Kun vertailukohtana on esimerkiksi loskainen ja liukas tie ja raskas yhdistelmä, voi hyvällä tienhoidolla vähentää päästöjä jopa noin 40 prosenttia, kertoo edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Kuljetus- ja logistiikka-alaan kohdistuu merkittäviä päästövähennystavoitteita. SKAL on tuonut esiin hyväkuntoisen tiestön merkitystä päästöjen alentamisessa. SKALin tilaama ja WSP Finland Oy:n toteuttama selvitys osoittaa, että valtateilläkin ajetaan jopa 300 miljoonaa raskaan liikenteen ajoneuvokilometriä.

– Sujuva liikenne ja tasainen nopeus hyväkuntoisella tieverkolla vähentää tehokkaasti erityisesti raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä. On tärkeää turvata tiestön riittävä rahoitustaso, jotta tieverkkoa ja sen kunnossapidon laatua pystyttäisiin kehittämään ja tuottamaan yhä energiatehokkaampia kuljetuksia, Ari Herrala muistuttaa.

Selvitys:

Kuorma-autokuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidin vähentäminen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi