Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suomen ensimmäisten akkuinsinöörien koulutus käynnistyy Centriassa torstaina

Centria-ammattikorkeakoulussa käynnistyy torstaina 1.9.2022 akkutekniikan insinöörien muuntokoulutus koulutettavien yhteisellä orientaatiojaksolla. Koulutuksessa aloittaa 25 opiskelijaa, taustoiltaan kone-, sähkö- sekä kemian- ja prosessitekniikan insinöörejä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi runsas vuosi sitten Suomen kansallisen akkustrategian 2025, joka kytkeytyy tiiviisti Euroopan unionin akkustrategiaan. EU:n tavoitteena on luoda innovatiivinen, kilpailukykyinen ja kestävä akkuteollisuus Eurooppaan ja näin osaltaan hillitä ilmastonmuutosta. Suomen akkustrategian tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä esimerkiksi materiaalien saatavuuden, optimoinnin ja kierrätyksen ratkaisuin. 

Akkuteknologia ja sähköntuotanto ovat kehittyneet niin, että liikenteessä on mahdollisuus siirtyä vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Käynnissä on merkittävä mullistus liikenteen ja koko yhteiskunnan sähköistymisessä. Kun uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta kasvaa, sähköntuotanto puhdistuu ja hajautuu, mutta samalla tuotannon ajallinen vaihtelu lisääntyy.

Kansallisessa akkustrategiassa 2025 peräänkuulutetaan toimialan osaamisen kehittämistä muun muassa käynnistämällä akkuinsinöörin koulutusohjelmia. Centrian akkutekniikan koulutusohjelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Akkutekniikan muuntokoulutus rakentuu Centrian vahvan koulutusosaamisen sekä vuosien aikana määrätietoisesti kasvaneen monipuolisen akkualan tutkimus- ja kehitysosaamisen pohjalle. Koulutusta tukevat myös akku- ja kaivosalaan liittyvät Centrian kehittämis- ja tutkimusympäristöt. Maakunnassa jo toimivien akkusektorin organisaatioiden, kuten Umicore Finland, Jervois Mining ja Keliber, lisäksi on odotettavissa, että lähivuosien aikana alalla aloittaa useita uusia yrityksiä. 

Centrian akkutekniikan muuntokoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti akkutekniikkaa sekä teoriassa että käytännön harjoitteiden muodossa. Opintojen aikana syvennytään akku- ja sähkökemiaan, akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen sekä akkujen kierrätystekniikoihin. Opintojen aikana tehdään konkreettisia harjoituksia Centrian laboratoriotiloissa: kemian koetehtaassa sekä akku- ja saostuslaboratorioissa.

Akkutekniikan muuntokoulutuksesta opiskelija valmistuu taustansa tai kiinnostuksensa perusteella joko sähkö- ja automaatiotekniikan tai kemiantekniikan insinööriksi. Opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä, ja niiden kesto on noin kaksi vuotta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi