Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suomen satamaliitto: Satamilla merkittävä rooli energiamurroksessa

Euroopan talouksien ja liikenteen murros puhtaisiin ja vähähiilisiin käyttövoimiin edellyttää satamilta merkittäviä investointeja jo lähitulevaisuudessa.

”Euroopan satamat osoittivat kestävyytensä ja joustavuutensa pandemian aikana. Nyt satamat ottavat vastaan toisen, jopa vakavamman haasteen, jonka Ukrainaan kohdistunut hyökkäyssota ja sitä seuranneet EU:n talouspakotteet ovat synnyttäneet”, toteaa toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä avauspuheenvuorossaan European Sea Ports Organisation ESPO:n konferenssissa Valenciassa.

Mäkilä korostaa satamien merkitystä nykyisen kriisin edellyttämissä lyhyen aikavälin toimissa Euroopan kuljetusketjujen kriittisinä keskuksina niin humanitaarisen avun ja Ukrainan tuotteiden viennin kannalta kuin strategisina toimijoina Euroopan energiatoimituksissa. Ilman satamien merkittävää tunnistamista Euroopan energiamurrosta ei voida uskottavasti toteuttaa, lausuu Mäkilä liki 250 merisatamien edustajaa ja Euroopan instituutioiden päättäjää yhteen koonneessa konferenssissa.

Satamissa toteutettavat mittavat investoinnit tulee priorisoida EU:n yhteisissä rahoitusohjelmissa samoin kuin kansallisissa palautumisohjelmissa. Vain kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa kansalliset elpymis- ja palautumisohjelmat ovat toistaiseksi tunnistaneet merisatamien merkityksen energiamurroksen läpiviemisessä, toteaa toimitusjohtaja Mäkilä avaussanoissaan ESPO:n konferenssissa Espanjan Valenciassa.

ESPO:n konferenssi on 18. laatuaan ja tämän vuoden teemat tarkastelevat erityisesti Euroopan energiamurrosta geopolitiikan näkökulmasta ja kuljetusketjujen käynnissä olevia muutoksia. Konferenssi luo näkymää myös Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan Euroopan satamien kannalta. Satamien uusia rooleja viedä eteenpäin vähähiilistä taloutta esitellään julkaistavassa selvityksessä, josta keskustelemassa ovat sekä energiayhtiöiden että satamanpitäjien edustajat.

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitosta toimii tällä hetkellä European Sea Ports Organisation ESPO:n hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajatehtävässä hän on ensimmäinen Suomesta ja Pohjoismaista.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi