Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset vauhdittaneet kehittyneemmän teknologian käyttöä meriliikenteessä

Pitkäaikaista työtä merenkulun kehittämiseksi arvostetaan. Yritykset ja Business Finland jatkavat investointejaan One Sea -ekosysteemiin ainakin vuoden 2023 loppuun.

Meriliikenne siirtyy lähivuosina yhä enemmän perinteisestä teknologiasta autonomisempiin teknologioihin. Kehittyneemmän teknologian käyttöönottoa on merenkulussa jarruttanut muun muassa kansainvälisen lainsäädäntöprosessin kankeus. Kasvaneet turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ovat saaneet vauhtia myös kansainvälisen lainsäädännön uudistamiseen.

One Sean ekosysteemijohtaja Marko Rahikainen

”Suomi kuuluu merenkulussa teknologisiin edelläkävijöihin, joten on ollut luontevaa, että se on myös ollut aktiivinen autonomiakeskustelun avaaja. Autonominen meriliikenne ei toteudu yhdellä rykäyksellä, vaan muutos tapahtuu yksittäisin edistysaskelin”, toteaa One Sean ekosysteemijohtaja Marko Rahikainen.

Tammikuussa One Sean toisena ekosysteemijohtajana aloittaneella Marko Rahikaisella on monipuolista kokemusta Suomen merenkulun hallintotehtävistä. Hän on virkaurallaan osallistunut yli viiteenkymmeneen Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kokoukseen sekä yhtä moneen Euroopan unionin merenkulun sääntelyyn ja valvontaan liittyvään kokoukseen.

Merikapteenin taustasta hyötyä sääntelytyössä

Keväällä One Sea osallistuu muun muassa IMO:n meriturvallisuuskomiteaan ja merenkulun automaatioon liittyvään säädöstyöhön. Säädöksiä pohjustamaan tarvitaan esimerkiksi määrittelyt yhteisestä terminologiasta sekä pohdintoja merenkulkijoiden tehtävistä ja vastuista automaatioon liittyen.

”Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n säätelytyössä kehittyneet edelläkävijämaat ovat automaation alkutaipaleella olevien maiden kanssa samassa keskustelupöydässä ja lopputuloksen pitää olla sellainen, että kaikki pysyvät jollain tasolla mukana. Siksi siellä ei aina voida edetä nopein harppauksin”, Marko Rahikainen sanoo.

Taustaltaan Rahikainen on merikapteeni. Kansipuolen tehtävät miehistössä ja päällystössä raakaöljy- ja kaasusäiliöaluksilla sekä kontti-, ro-ro- ja kuivarahtialuksissa kuten myös tehtävät uusien alusten rakentamisen valvonnassa varustamon tai viranomaisen edustajana antavat käytännön näkökulmaa sääntelytyöhön.

”Usein autonomisesta meriliikenteestä puhuttaessa pelätään, että uusi teknologia vie työt. Työ merillä on kuitenkin henkisesti raskasta. Siellä eletään useiden viikkojen ajan, joskus jopa vuosi, eristyksessä samassa aluksessa. Enemmän edistynyttä teknologiaa hyödyntävät työtehtävät tuovat uudenlaisia työmahdollisuuksia, jotka voivat olla monipuolisempia ja työolosuhteet voivat olla paremmat.”

Uutta liiketoimintaa luomassa

One Sea -ekosysteemi on luonut mahdollisuuksia autonomisen merenkulun toteutumiseen lainsäädännön ja kansainvälisen vaikuttamistyön kautta jo vuodesta 2016 alkaen. DIMECCin johtamaan ekosysteemiin kuuluvat ABB, Cargotec, Finnpilot Pilotage, Finntraffic, Haltian, Kongsberg, MTI, Napa, TietoEVRY ja Wärtsilä. Ekosysteemiä rahoittavat yritykset ja Business Finland, joka on myöntänyt lisärahoituksen jo Tekesin aikoinaan rahoittamista ekosysteemeistä pitkäikäisimmälle.

”Saamamme jatkorahoitus vuoteen 2023 asti on osoitus siitä, että pitkäjänteistä työtämme uuden liiketoiminnan luomiseksi merenkulkualan digitalisaation osalta pidetään merkittävänä”, toteaa Päivi Haikkola One Sea -ekosysteemistä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi