Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Työ- ja elinkeinoministeriöltä mittava investointituki Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hankkeelle noin 30 000 000 euron tuen uusiutuvan metaanin tuotantolaitosinvestointiin. Vantaan Energia valmistelee investointia Sähköpolttoainelaitokseen, joka tuottaa vedystä ja jätevoimalan savukaasusta talteen otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia synteettistä kaasua.

Sähköpolttoainelaitoksen tuottaman synteettisen kaasun ensisijainen käyttökohde on raskaan liikenteen toimialalla uusiutuvana liikennepolttoaineena vauhdittaen näin raskaan liikenteen vihreää siirtymää sekä Vantaan hiilineutraaliustavoitteita.

Vantaan Energia valmistelee investointia Sähköpolttoainelaitokseen, jossa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia hiilineutraalin synteettisen kaasun tuottamiseen. Toteutuessaan suunnitellusti laitos tuottaisi vuodessa 80 000 megawattituntia synteettistä kaasua liikennepolttoaineeksi ja Vantaan alueen lämmitykseen talven kylmimpinä ajankohtina.

Sähköpolttoainelaitoksen on suunniteltu sijaitsevan Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Sijainti mahdollistaa prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen lämpönä. Pääosa synteettisestä kaasusta käytetäisiin uusiutuvana liikennepolttoaineena raskaassa liikenteessä. Osa tuotetusta synteettisestä kaasusta hyödynnettäisiin lämmöntuotannossa korvaamaan maakaasua korkean lämmöntarpeen kausina. Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke on ainutlaatuinen projekti, jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikennepolttoainetuotanto sekä lämmitys-, kaasu- ja sähkömarkkinat.

– Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä investointituki on merkittävä mahdollistaja Vantaan Energialle toteuttaa suunnitelmaansa luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Investointituki kiihdyttää suomalaista vetytalouden teknologiakehitystä ja hanke tarjoaa kotimaisille teknologiayhtiöille teollisen mittakaavan kehitysalustan uusien teknologioiden kaupallistamiseksi niin Suomessa kuin globaalisti, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi