Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Viiden maakuntakentän lentoliikenteen kilpailutus on alkanut

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut tarjouskilpailun reittilentoliikenteen hankkimiseksi valtion tukemana viiden maakuntalentoaseman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille ajalle 31.10.2022–30.7.2023.

Lentoliikennettä hankitaan Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväskylän, Helsingin ja Kajaanin lentoasemien välille sekä kolmioreittinä Helsingin ja Kokkola-Pietarsaaren sekä Kemi-Tornion lentoasemien välille.

”Lentoliikennettä tukemalla turvataan välttämättömät yhteydet Helsingin ja maakuntakenttien välillä. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä alueiden kanssa, jotta aikataulut palvelisivat mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan. Nyt kilpailutettava vuoroväli on vähän harvempi kuin tällä hetkellä, johtuen polttoaineen hinnan kovasta noususta, ja lisäksi olemme huomioineet matkustajilta tulleita toiveita muun muassa jatkoyhteyksien suhteen”, kertoo johtaja Pipsa Eklund.  

Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään määrärahaan lentoliikenteen ostoihin

Eduskunta hyväksyi 11.3.2022 vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa 17 miljoonan euron määrärahan, joka voidaan käyttää lentoliikenteen julkisen palveluvelvoitteen kustannusten kattamiseen. Traficom on asettanut julkisen palveluvelvoitteen reittiväleille.

Kyseessä on eduskunnan myöntämä määräaikainen tuki lentoliikenteen hitaasta elpymisestä johtuen. Se perustuu aiempaan vuonna 2020 tehtyyn väliaikaiseen ratkaisuun, jolla pyritään yhdessä kaupunkien kanssa uudelleen rakentamaan markkinaehtoinen lentoliikenne viidelle lentoasemalle koronapandemiaa edeltävää tasoa kohti.

Nyt käynnissä oleva lentoliikenne kyseisille kentille päättyy valtion hankkimana 14.8.2022. Tuettuihin lentoyhteyksiin tulee vähintään kahden kuukauden katkos hankintaprosessin kestosta johtuen, mikäli markkinaehtoista palvelua yhteysväleille ei välissä synny.

Hankintailmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä Traficomin verkkosivuilla. Tarjouskilpailun materiaali sekä tiedot julkisen palvelun velvoitteesta ovat saatavilla Traficomin verkkosivuilla. Kaikilla Euroopan unionin alueelle sijoittuneilla lentoyhtiöillä, jotka täyttävät kilpailutuksen vähimmäiskriteerit, on mahdollisuus jättää tarjouksensa viimeistään 29.8.2022 klo 13.00.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi