Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Wärtsilä ja suomalainen Hycamite kehittävät teknologiaa vedyn tuottamiseen nesteytetystä maakaasusta aluksilla

Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt yhteistyösopimuksen suomalaisen Hycamite TCD Technologies -yhtiön kanssa, joka on erikoistunut puhtaan vedyn ja kiinteän hiilen tuotantoteknologian kehittämiseen metaanista. Yritykset kehittävät yhdessä kustannustehokasta vedyn tuotantoa nesteytetystä maakaasusta (liquified natural gas, LNG) aluksilla. Konseptisuunnittelu valmistuu vuoden 2023 keskivaiheilla ja testausyksikkö vuoden 2024 toisella puoliskolla.

Vedyn tuotanto LNGstä sisältäen kiinteän hiilen talteenoton ja varastoinnin © Wärtsilä

Konseptissa voidaan hyödyntää olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria. Yhdessä Wärtsilän LNGPac-polttoainekaasun jakelujärjestelmän kanssa konsepti mahdollistaa vedyn tuotannon aluksella. Aluksella tuotetun vedyn ja LNG:n sekoituksella toimivat joustavat Wärtsilän monipolttoainemoottorit voivat vähentää aluksen hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Vaihtoehtoisesti vetyä voidaan käyttää myös laivojen polttokennoissa.

Prosessin sivutuotteena syntyy kiinteää hiiltä, joka voidaan helpommin varastoida ja käsitellä aluksella, toisin kuin hiilidioksidia sivutuotteena tuottavilla perinteisillä tekniikoilla. Tuotettu hiili koostuu korkealaatuisesta teollisesta grafiitista ja hiilinanoputkista, mikä tarjoaa mahdollisuuden lisätuloihin.

”Investoimme merenkulun polttoaineiden kehitykseen, joiden avulla voidaan nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin merenkulkuun. Yhteistyö Hycamiten kanssa on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta. Kaasumoottorimme toimivat jo nyt vedyn ja LNG:n sekoituksella. Kyky tuottaa vetyä aluksella avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Se ei ainoastaan ​​ratkaise toimitusinfrastruktuurin puutetta, vaan vähentää myös turvallisuusriskejä nestemäisen vedyn varastoinnissa ja käsittelyssä ja pienentää asteittain ympäristövaikutuksia”, sanoo Mathias Jansson, Johtaja, Fuel Gas Supply Systems, Wärtsilä.

”Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Wärtsilän kaltaisen vakiintuneen teknologiajohtajan kanssa. Wärtsilällä on paljon tietoa ja kokemusta merenkulun polttoainekaasun jakelujärjestelmistä ja yhdessä voimme tehdä vedyn saatavuudesta ja aluksella varastoinnista realistisen vaihtoehdon merenkulkualalle”, sanoo Laura Rahikka, Hycamiten perustaja ja toimitusjohtaja.

Teknologiaa voi periaatteessa soveltaa kaikilla LNG:llä toimivilla aluksilla. BioLNG:tä käytettäessä tämä ratkaisu saa aikaan negatiivisen hiilijalanjäljen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi