Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Yli 3 300 liikenteestä poistettua autoa jäi kiinni rysän päältä 2021

Vuonna 2021 liikenteessä tavattiin yhteensä 3 370 liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, joista 1064 oli kokonaan ilman liikennevakuutusta. Näille ajoneuvoille määrätään vakuuttamattomuusmaksu koko siltä ajalta, kun vakuutus ei ole ollut voimassa. Maksuilla korvataan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, jotka nousevat vuosittain miljooniin euroihin.

Vakuuttamattomuusmaksuilla korvataan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, jotka nousevat vuosittain miljooniin euroihin. Kuva: Juhani Viitala, Mostphotos

Vaikka liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on käyttökiellossa, niin osa poistetuista autoista päätyy takaisin liikenteeseen luvatta, ilman ilmoitusta uudelleenkäyttöönotosta. Tyypillisesti kiinnijääneitä on ollut kuukausitasolla noin 200–300, ja viime vuosina kiinni jääneiden määrä on lisääntynyt. Kasvu selittyy osittain tehostuneella valvonnalla, mutta kaikkia tapauksia ei tavoiteta nykyisen valvonnan keinoin.

Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa metriäkään, edes omalla pihalla. Luvattomasta käytöstä seuraa takautuvia maksuja, kuten vakuuttamattomuusmaksu ja ajoneuvovero. Ne laskutetaan koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut poistettuna liikennekäytöstä, vaikka sillä olisi ajettu luvatta vain yhtenä päivänä. Vakuuttamattomuusmaksu määräytyy Liikennevakuutuskeskuksen riskilaskelmien perusteella, eikä siihen vaikuta esimerkiksi henkilön omat bonukset.

– Liikennevakuutuslaki velvoittaa meitä keräämään maksut laiminlyödystä liikennevakuutuksesta. Maksun luonne on toimia sanktiona, ja seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Takautuvat maksut voivatkin tulla erittäin kalliiksi, varsinkin jos vakuuttamattomuusaika on ollut pitkä, muistuttaa Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen.

Vakuutusten laiminlyönnit näkyvät tunnollisten vakuutuksenottajien kukkaroissa

Suurin osa vakuuttamattomuustapauksista tulee ilmi ajoneuvojen omistusoikeuden vaihtumisten yhteydessä. Vakuuttamattomuusmaksu määrättiin vuonna 2020 yli 46 000 autoilijalle. Samana vuonna vakuuttamattomilla ajoneuvoilla ajettiin yli 900 kolaria. Niistä aiheutuneita korvauksia, kuten työkyvyttömyyseläkkeitä ja kuntoutuksia, maksetaan jopa vuosikymmenien ajan, ja korvaussummat nousevat vuosittain yhteensä miljooniin euroihin. Liikennevakuutuksen puuttuessa syyttömien osapuolten henkilö- ja omaisuusvahingot korvaa Liikennevakuutuskeskus. Se rahoittaa korvausmenot niillä maksuilla, joita peritään takautuvasti kaikilta pakollisen liikennevakuutuksen laiminlyöneiltä ajoneuvojen omistajilta tai haltijoilta.

– Vakuuttamattomuusmaksuista kerätyt rahat on käytännössä korvamerkitty vahinkojen korvaamiseen. Jos ne eivät riitä kattamaan kustannuksia, kerätään loppuosa liikennevakuutuksia myöntäviltä vakuutusyhtiöiltä. Ne puolestaan rahoittavat menoerän nostamalla kaikkien ajoneuvojen liikennevakuutusmaksuja. Liikennevakuutuksen laiminlyönnit näkyvät siis tunnollisten vakuutuksenottajien kukkarossa, Jumppanen toteaa.

Pakollisen liikennevakuutuksen tarjoama turva Suomessa on yksi maailman kattavimmista. Se korvaa liikenneonnettomuudessa aiheutuneet henkilövahingot ja lisäksi syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Suomalainen erikoisuus on vakuutukseen kuuluva kuljettajapaikkasuoja, joka korvaa myös onnettomuuden aiheuttajan henkilövahingot.

Tieliikenteessä kuolee vuosittain yli 200 ihmistä ja lisäksi tuhannet vammautuvat. Liikennevakuutus tuo taloudellista turvaa liikenteessä sattuvien vakavien vammautumisten varalle, ja vakuutuksen laiminlyönnillä on vakavat seuraukset. Onnettomuustilanteessa vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt ajoneuvon omistaja ei saa lainkaan korvausta henkilövahingoistaan. Mikäli ajoneuvon kuljettajana on joku muu kuin omistaja, voi hänkin jäädä ilman korvauksia.

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi