Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Autoliitto: Riittääkö ajo-oikeutesi kevytperävaunun vetoon?

Moni nykyisin myynnissä olevista kevytperävaunuista rekisteröidään 825 kg:n kokonaismassalle. Tämä aiheuttaa tietyissä tapauksissa haasteita ajo-oikeuden riittävyydelle. Ongelman voi selättää perävaunun muutoskatsastuksella.

Suomessa on rekisterissä noin miljoona kevytperävaunua, joista isoa osaa vedetään satunnaisesti. Yhä useampi kevytperävaunu rekisteröidään 825 kg:n kokonaismassalle, minkä takia B-ajokortin ajo-oikeuden raja voi tulla yllättävästi vastaan. Harva satunnainen käyttäjä tarkastaa, mille kokonaismassalle vaunu on rekisteröity, eikä näin ollen tule ajatelleeksi, riittääkö oma ajokortti yhdistelmän kuljettamiseen.

B-kortilla saa aina ajaa B-luokan vetoautoa, johon on kytketty kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu. Mikäli perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg, riittää pelkkä B-kortti perävaunun vetämiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että vetoauton ja perävaunun kokonaismassojen summa ei ylitä 3500 kiloa.

”Esimerkiksi isompien katumaasturien ja sähköautojen kokonaismassat ovat niin suuria, että 825 kg:n perävaunun kanssa tuo 3500 kg:n raja ylittyy eikä pelkkä B-kortti näin ollen enää riitä yhdistelmän ajamiseen”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen opastaa.

Mikäli kevytperävaunua taas on tarkoitus vetää kuorma- tai linja-autolla, on se mahdollista pelkällä vetoauton ajo-oikeudella, jos perävaunun suurin sallittu kokonaismassa on enintään 750 kg.

”Painavampaa, kuten 825 kg:n kokonaismassalle rekisteröityä perävaunua, vedettäessä  kuorma- tai linja-autolla tarvitaan aina myös kyseisen vetoautoluokan yhdistelmäkortti – siis E-kirjain ajokortissa vetoautoluokan kirjaimen perässä”, Vesalainen toteaa.

Muutoskatsastus ratkaisuna

Ajokorttivaatimukset kannattaa huomioida jo perävaunua hankkiessa ja valita perävaunumalli, jonka suurin sallittu kokonaismassa on 750 kg, jos oma ajokorttiluokka ei riitä käytettävän vetoauton kanssa 825 kg:n vaunun vetämiseen.

Mikäli on jo hankkinut 825 kg:n perävaunun ja esimerkiksi vetoauton vaihtumisen myötä ajokortti käy riittämättömäksi, voi perävaunun tietyin edellytyksin muutoskatsastaa 750 kg:n kokonaismassalle.

”Muutoskatsastusta varten tarvitaan perävaunun valmistajalta todistus uusista massoista sekä uusi valmistajan kilpi muuttuneilla massatiedoilla. Nämä saa yleensä valmistajalta muutamalla kympillä. Muutoskatsastus maksaa katsastusasemasta riippuen pääsääntöisesti 50-100 euroa”, Vesalainen kertoo.

Autoliitto muutoskatsasti kokeeksi 825 kg:n perävaunun 750 kg:n kokonaismassalle. Ainoa muutos kärryyn oli uudet massatiedot sisältänyt tarra, jonka katsastusmies liimasi vanhan valmistajan kilven päälle.

”Kun kevytperävaunujen rekisteröiminen 825 kg kokonaismassalle tuli mahdolliseksi, olisi myös ajokorttilainsäädäntöä pitänyt muuttaa niin, ettei tällaista kikkailua tarvittaisi. Tarran liimaaminen perävaunun kylkeen ja muutaman kymmenen kilon ero suurimmassa sallitussa kuormassa tuskin tekevät täsmälleen saman perävaunun vetämisestä yhtään helpompaa tai vaikeampaa”, Vesalainen toteaa.  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi