Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Automaattirekka vähensi päästöjä Stora Enson hakekuljetuksissa

Stora Enso testasi automaattisesti ajavaa kuorma-autoa havupuuhakkeen kuljetukseen Uimaharjun tehtaalla Joensuussa. Testissä selvitettiin mm. mahdollisuutta vähentää päästöjä ja parantaa turvallisuutta raaka-ainekuljetuksissa tehdasalueella.

Automaattista ajamista testattiin Uimaharjun tehdasalueella vuosina 2020–2022. Testin laajuus antoi auton ja sen laitteiden kehittäjille valtavan määrän uutta tietoa ja kokemusta.
Kuva: Harri Mäenpää / Studio Korento / Mantsinen Group

Kokeilussa ajoneuvo opetettiin kulkemaan Uimaharjun tehdasalueella mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti. Se varustettiin erilaisilla ohjausjärjestelmillä, kameroilla, tutkalla ja sensoreilla, jotka mahdollistivat auton turvallisen ajamisen tehdasalueella. Automaattisen ajamisen seurantajakso kattoi eri vuodenaikoja ja sääolosuhteita, ja se sujui ilman tapaturmia.

Testissä selvisi, että automaattisella ajamisella on mahdollisuus vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä tehdasalueen hakekuljetuksissa. Uimaharjun reitillä ne vähenivät noin viidenneksen verrattuna tavallisiin kuljetuksiin.

Automaattista ajamista testattiin Uimaharjun tehdasalueella vuosina 2020–2022. Testin laajuus antoi auton ja sen laitteiden kehittäjille valtavan määrän uutta tietoa ja kokemusta.

”Kokeilu auttoi meitä ymmärtämään laaja-alaisesti automaattisen ajamisen etuja ja haasteita tehtaiden sisäisissä raaka-ainekuljetuksissa. Automaattisesta kuorma-autosta oli tässä testissä hyötyä varsinkin polttoainetehokkuuden näkökulmasta. Samalla tuli osoitettua, että automaattinen ajaminen on mahdollista toteuttaa turvallisella tavalla, kunhan alueen tekniset perusrakenteet ovat kunnossa”, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Stora Enso hyödyntää testistä saatuja kokemuksia myöhemmissä kehityshankkeissa. Kokeilujakso Uimaharjussa päättyi, mutta Mantsinen Groupin testiajoneuvo jatkaa hakekuljetuksia Uimaharjun tehdasalueella ns. tavallisena kuorma-autona.

”Oli hienoa olla mukana kehitysprojektissa. Uimaharjun ympäristö on autonomisen ajamisen kannalta haastava, joten saimme projektista arvokasta kokemusta ja näkökulmaa teknologian mahdollisuuksiin ja haasteisiin tehdasympäristössä. On mielenkiintoista huomata, että autonominen ajaminen sopivassa ympäristössä on jo nykyisellään mahdollista. Itse asiassa olemme Mantsinen Groupissa jo käynnistäneet oman tutkimushankkeemme teknologian hyödyntämisen osalta”, sanoo kalustopäällikkö Mikko Mantsinen.

Automaattirekan testaaminen oli monen toimijan yhteistyötä

Automaattisesti ajavan auton testaus oli Stora Enson ja hakekuljetuksia operoivan Mantsinen Groupin yhteishanke. Ajoneuvon älykkään ohjausjärjestelmän ja varustelun toimitti Hiab (osa Cargotecia), joka on kehittänyt järjestelmää yhdessä VTT:n kanssa. Automaattiajamisen ydintoiminnot perustuivat VTT:n kehittämään ohjelmistoon. Turvallisuustyössä oli mukana myös InnoTrafik ja VTT. Nokian Renkaat oli mukana hankkeessa testaamassa Nokian Tyres Intuitu -älyrenkaita. Automaattisen ajamisen tueksi suunnitellun etäohjauksen edellyttämää mobiiliyhteyttä testattiin Elisan toteuttamalla ja operoimalla yksityisellä 5G-verkolla. Nopeat ja lyhyen viiveen 5G-yhteydet mahdollistavat automaatioratkaisujen hyödyntämisen tulevaisuudessa.

Stora Enson Uimaharjun tehdasalueella sahan ja sellutehtaan välillä liikennöineen automaattisen ajoneuvon suurin nopeus oli 20 kilometriä tunnissa. Auton reitti kulki muun tehdasliikenteen seassa ja muun muassa ylitti junaradan. Koekäytön aikana autossa oli kuljettaja valvomassa testin sujumista. Kuorma-auto kuljetti päivittäin noin 15 hakekuormaa sahalta sellun tuotantoon aluksi 1,4 kilometrin ja myöhemmin 2,5 kilometrin matkan. Sahauksen sivutuotteena syntyvää haketta hyödynnetään raaka-aineena sellun valmistuksessa.

Stora Enson saha ja sellutehdas

Stora Enson Uimaharjun tehdas käsittää Enocellin sellutehtaan ja Uimaharjun sahan. Sellutehdas tuottaa valkaistua havusellua kuitupohjaisiin pakkauksiin sekä paperiteollisuuteen ja saha valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa. Sellutehtaan kapasiteetti on 630 000 tonnia ja Uimaharjun sahan kapasiteetti on 240 000 m3 vuodessa. Uimaharjun tehdas työllistää noin 300 henkilöä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi