Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Gasgrid Finlandin vetyhankkeet ottivat merkittävän edistysaskeleen – pääsivät EU:n yhteisen edun mukaisten hankkeiden listalle

Gasgrid Finlandin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa edistämät kansainväliset vetyinfrastruktuurin kehityshankkeet Nordic Hydrogen Route, Nordic-Baltic Hydrogen Corridor ja Baltic Sea Hydrogen Collector on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden listalle (Project of Common Interest, PCI) 28.11.2023.

Listalla mukanaolo tarkoittaa sitä, että EU näkee, että nämä kolme Itämeren alueen vetyhanketta ovat keskeisiä Euroopan energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle.

–Olemme erittäin ylpeitä siitä, että kaikki kolme kansainvälistä vetyhankettamme ovat listalla ja ne nähdään EU-tasolla merkittävinä. Komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden PCI-listalle pääseminen ei ole itsestäänselvyys. On ilahduttavaa, että erityisesti Suomi ja Itämeren alue nähdään näin keskeisenä osana eurooppalaista energiainfrastruktuuria, sanoo vetykehityksestä vastaava johtaja Sara Kärki Gasgridilta.

Gasgrid edistää Itämeren alueen vetyhankkeita sekä kansainvälisen infrastruktuuriyhteistyön kehittymistä yhdessä kahdeksan muun alueella toimivan kaasunsiirtojärjestelmän operaattorin sekä kahden teollisuusyrityksen kanssa. Lisäksi Gasgrid on saanut mandaatin Suomen valtiolta kansallisen vedyn siirtoverkon rakentamiseen ja vetytalouden kehittämiseen Suomessa.

PCI-status mahdollistaa mm. EU-rahoituksen hakemisen hankkeille ja nopeutetut luvitusprosessit.
Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat keskeisiä EU:n energiajärjestelmien sisämarkkinoille ja energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle: edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pariisin sopimuksen mukaisesti. Hankkeilla on oltava merkittävä vaikutus energiamarkkinoihin ja markkinoiden integraatioon vähintään kahdessa EU-maassa, lisättävä kilpailua energiamarkkinoilla ja parannettava EU:n energiavarmuutta mm. integroimalla uusiutuvan energian lähteitä.

Komission julkaisema PCI-lista toimitetaan seuraavaksi Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi.  Jos nyt julkaistu PCI-listaus hyväksytään, ja hankkeet saavat PCI-statuksen, niille on mahdollista hakea EU-rahoitusta Connecting Europe Facilitystä (CEF).

Merkittävä askel kohti vetytaloutta

Hankkeiden seuraavia suunnitteluvaiheita ja reitityssuunnitelmia tullaan tarkentamaan PCI-listan sisällön mukaan.Gasgrid Finland on mukana kolmessa vetyinfrastruktuurin kehityshankkeessa, joille on nyt haettu PCI-statusta.  Nordic-Baltic Hydrogen Corridor-hankkeessa tarkastellaan Suomesta Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kautta Saksaan rakennettavaa vetyinfrastruktuuria. Nordic Hydrogen Route-hankkeessa selvitetään Suomen ja Ruotsin välistä vetyinfrastruktuuria Perämeren rannikolle. Baltic Sea Hydrogen Collector-hankkeessa selvitetään merenalaista vetyinfrastruktuuria, jolla yhdistetään Suomi ja Ruotsi Keski-Eurooppaan. Hankkeiden seuraavia suunnitteluvaiheita ja reitityssuunnitelmia tullaan tarkentamaan, kun Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston PCI-listan käsittely on valmistunut.

–Tämä on merkittävä askel kohti vetytaloutta. Putki-infra mahdollistaa investointien ja uusien työpaikkojen houkuttelemisen kotimaahan. Investointien toteutuminen parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja -turvallisuutta ja luo välillistä hyvinvointia koko maahan uusien arvotuotteiden ja vientiteollisuuden kasvun mahdollistamisen kautta. Lisäksi kansainvälisten vedynsiirtoyhteyksien rakentaminen laajentaa vetymarkkinaa ja luo toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia vedyn arvoketjujen eri vaiheisiin. Näin Suomi voi saavuttaa tavoitellun Euroopan johtavan aseman vetytaloudessa, Kärki toteaa.

Suomi vetytalouden edelläkävijäksi

Suomen hallituksen viime keväänä tekemän periaatepäätöksen mukaan Suomella on hyvät edellytykset kehittyä vetytalouden edelläkävijäksi, joka valmistaa 10 % EU:n puhtaasta vedystä. Gasgrid tukee periaatepäätöksen toteutumista kansallisilla vetyhankkeillaan. Nyt julkaistu PCI-listaus tarkoittaa sitä, että Gasgridin Suomen kansalliset vetyhankkeet ja vetyverkoston kehitys etenevät Suomen valtion antaman mandaatin mukaisesti.

–Kansallisen vetyverkoston kehittämisen pohjaksi olemme käyneet laajasti sidosryhmäkeskusteluja. Olemme mm. selvittäneet teollisten toimijoiden ja hankekehittäjien halukkuutta liittyä kansalliseen ja kansainväliseen vetyverkkoon. Lisäksi olemme tutkineet maakuntien ja kuntien roolia Suomen vetytalouden mahdollistamiseksi. Näiden selvitysten ja keskustelujen pohjalta tarkennamme vetyinfrahankkeiden reitityssuunnitelmia ja jatkamme hankkeiden kehitystä, Kärki sanoo.

Nordic Hydrogen Route -hanke: Nordic Hydrogen Route
Baltic Sea Hydrogen Collector -hanke: Baltic Sea Hydrogen Collector
Nordic-Baltic Hydrogen Corridor- hanke: Nordic-Baltic Hydrogen Corridor

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi