Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Henkilöjunaliikenne Naantaliin – Naantalin rautatieliikennepaikka suunnitellaan liikennettä paremmin palvelevaksi

Naantalin rautatieliikennepaikasta tehdään ratasuunnitelma. Tavoitteena on muun muassa henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen ja tavaraliikenteen turvaaminen Naantaliin.

Naantalin liikennepaikkaa käytetään tällä hetkellä ainoastaan tavaraliikenteen kuljetuksiin. Huonokuntoinen ratapiha ei enää tekniikaltaan täytä nykypäivän vaatimuksia.

Liikennepaikan parantamiseksi laaditaan ratasuunnitelma. Ratasuunnitelman tavoitteena mahdollistaa tulevaisuudessa myös henkilöjunaliikenne Naantaliin. Ratasuunnitelman tekijäksi on valittu AFRY Finland Oy. Tilaajina ovat Väylävirasto ja Naantalin kaupunki.

Ratasuunnitelman tekeminen aloitetaan syksyllä 2023. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Toimiva liikennepaikka sujuvoittaa Naantalin kulkuyhteyksiä

Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa henkilöjunaliikenne Naantaliin, parantaa liityntäpysäköintiä ja kulkuyhteyksiä.

”On tärkeää, että Naantalin rautatieyhteyksiä parannetaan, jotta liikennepaikalle voidaan tulevaisuudessa liikennöidä myös henkilöjunilla”, toteaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi Naantalin kaupungilta.

Henkilöjunaliikenteen lisäksi liikennepaikan kehittämisellä parannetaan myös teollisuuden kilpailukykyä ja rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta.

“Radan sähköistäminen vähentää kuljetuksen aiheuttamia päästöjä. Henkilöjunaliikenteen aloittaminen Naantalin puolestaan kehittää Rantaradan kaukojunaliikennettä ja vähentää yksityisautoilua”, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä sanoo.

Tavoitteena parantaa myös turvallisuutta

Naantalin ratapihan kolme raidetta ja raiteiden pystygeometria ovat huonossa kunnossa. Ratasuunnitelmassa suunnitellaan liikennepaikan kokonaisvaltainen uudistus aina turvalaitteista radan päällysrakenteisiin asti. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään tarvittavia maastomittauksia ja pohjatutkimuksia.

Naantalin liikennepaikan kehittämisen kustannusarvio on 9,7 miljoonaa euroa.

Hanke verkossa:
https://vayla.fi/turku-uusikaupunki-raisio-naantali

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi