Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

IVECO: Biokaasulla kilpailuetua ja kustannussäästöjä – lähipäästöt lähellä nollaa

Kotimainen biokaasu on helposti saatavilla oleva polttoaine, jonka ansiosta ammattiliikenne voi olla lähes hiilineutraalia jo tänään. Biokaasun käyttö tuo myös säästöjä polttoainekustannuksiin.

Iveco Finlandin Tuomas Virén painottaa, ettei ilmastoystävällisen kuorma-auton hankkimista tule lykätä liian kauas. Tehtävät hankinnat ja valinnat tulevat vaikuttamaan pitkään ja pysymään liikenteessä ensi vuosikymmenen puolelle.

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2035. Pitkien etäisyyksien maassa vastaus raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen löytyy läheltä: kotimaisesta biokaasusta.

Biokaasu on täysin uusiutuva ja ilmastoystävällinen polttoaine, jota käyttämällä kuljetusten hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna jopa 90 prosentilla. Kuljetusalan kustannusten kasvaessa ja katteiden laskiessa biokaasu tuo tuntuvia säästöjä polttoainekustannuksiin, sillä se on hinnaltaan uusiutuvaa dieseliä edullisempi vaihtoehto.

– Biokaasuauto ei ole mikään vuosien päässä tulevaisuudessa siintävä asia. Se on täysin tätä päivää. Autoja on hyvin saatavilla, ne soveltuvat lukuisiin eri kuljetustehtäviin ja niiden hinta on hyvin lähellä dieselkäyttöisen auton hintaa. Lisäksi biokaasuautolla ajaminen on halvempaa ja samalla ympäristö kiittää, Iveco Finland Oy:n myyntijohtaja Tuomas Virén kertoo. Iveco on johtava biokaasukäyttöisen kuljetuskaluston valmistaja.

Lähipäästöt lähellä nollaa

Jokainen suomalainen on mukana aina paikallisesti tuotetun ja puhtaan biokaasun tuottamisessa. Valmistusprosessissa hyödynnetään muun muassa hävikkiruokaa, biojätteitä ja tehtaiden sivuvirtoja sekä enenevissä määrin maataloudessa syntyvää lantaa. Tuotantotapansa ansiosta biokaasu parantaa luonnonvarojen kiertoa ja vähentää paitsi liikenteen myös koko yhteiskunnan tuottamaa ympäristökuormaa.

Hinnan, kotimaisuuden ja vähäisten hiilidioksidipäästöjen ohella biokaasun etuihin lukeutuvat sen pienet lähipäästöt.

– Ajoneuvon pakoputkesta ympäristöön vapautuvilla lähipäästöillä eli hiukkaspäästöillä on suora vaikutus ympäröivään ilmanlaatuun. Biokaasulla ajettaessa nämä päästöt ovat hyvin lähellä nollaa.

Lähes päästöttömän energiamuodon valintaa helpottaa myös valtion osana kansallista biokaasuohjelmaa tarjoama hankintatuki, jonka maksimimäärä yli 16-tonniselle kaasukäyttöiselle kuorma-autolle on 14000 euroa. Lisäksi biokaasun puolesta puhuu nopea tankkaus ja maanlaajuinen tankkausverkosto, joka laajenee usean aseman vuosivauhdilla.

Kuvan IVECO S-Way kulkee biokaasulla

– Biokaasuauton tankkaus kestää saman ajan kuin dieselauton tankkaus. Nesteytetyllä kaasulla kulkevan raskaan kuorma-auton toimintasäde on jopa yli 1000 kilometriä. Tällainen toimintasäde mahdollistaa järkevän liikennöinnin jo miltei koko maassa.

Biokaasun käyttäminen tuo liikennöitsijöille kilpailuetua

Hiilineutraalius on kuljetusyrityksille merkittävä kilpailuetu, joka näkyy vahvasti esimerkiksi verkkokauppojen asiakkaiden valinnoissa. Entistä useampi kuluttaja haluaa tietää, kuinka ympäristöystävällisesti tuotteet kuljetetaan perille.

– Biokaasun käyttäminen tuo liikennöitsijälle kilpailuetua kustannuksien sekä markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta. Lähipäästöttömyys on palvelulupaus, jonka asiakas voi siirtää suoraan omaan liiketoimintaansa.

Suurien yrityksien kohdalla kestävästi toimivien alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden valinta määritellään yritysten vastuullisuusohjelmissa. Sama kehitys on nähtävissä valtion ja kuntien kilpailutuksissa: biokaasulla toimivien autojen tarjoaminen tuo tavallisesti lisäpisteitä ja on usein kilpailutukseen osallistumisen edellytys.

Suomen päästöttömyys- ja hiilineutraaliustavoitteet siintävät lähitulevaisuudessa, ja siksi ympäristöystävällisyys on entistä useammin myös välttämättömyys. Vaikka dieselautot eivät tule poistumaan käytöstä vielä hetkeen, niin hankintaa ei kannata lykätä liian pitkälle.

– Liikennekäytössä olevien kuorma-autojen keski-ikä on Suomessa verrattain korkea, 15 vuotta. Autot ovat käytössä pitkään, joten nyt tehtävät hankinnat ja valinnat tulevat vaikuttamaan pitkään.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi