Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kreate voitti yli 10 miljoonaan euron rataurakan mittavasta Helsinki–Riihimäki-hankkeesta

Kreaten panostukset ratarakentamisen vahvistamiseen alkavat näkyä voitettujen hankkeiden koon kasvamisena ja monipuolisuutena. Väyläviraston kanssa torstaina 4.5. allekirjoitettu sopimus Helsinki–Riihimäki-hankkeen Kytömaa–Ainola-välisestä rakennusurakasta vahvistaa Kreaten tilauskantaa reilulla 10 miljoonalla eurolla.

Kreate voitti yli 10 miljoonan urakan, jossa rakennetaan Kytömaa-Ainolan uusi itäinen raide. Urakkaan kuuluu muun muassa kolme kilometriä uutta raidetta, kolme siltaa ja yhdeksän vaihdetta. Kuva on urakka-alueen eteläpäästä Kytömaalta.

Joulukuussa 2024 valmistuva rataurakka on osa mittavaa Helsinki–Riihimäki-hanketta, jossa parannetaan pääradan toimintavarmuutta, mahdollistetaan henkilöliikenteen lisääminen sekä edistetään tavaraliikenteen kilpailukykyä.

Kreaten voittamassa Helsinki–Riihimäki 2 Kytömaa–Ainola -urakassa rakennetaan Kytömaa-Ainolan uusi itäinen raide, joka valmistuessaan parantaa toimivuutta Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosalla.

– Helsinki–Riihimäki-rata on osa Suomen vanhinta rakennettua päärataa, eikä sen kapasiteetti enää riitä kasvaneille liikennemäärille. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on kaksiraiteisen rataosan välityskyvyn lisääminen ja häiriöherkkyyden pienentäminen rakentamalla rata neliraiteiseksi. Nyt alkavilla töillä on vaikutuksia liikenteeseen, mutta toimintavarmuuden parantamisen ja junavuorojen lisäämisen kannalta urakka on välttämätön, sanoo projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Kreate toteuttaa voitetun urakan tiiviissä yhteistyössä konsernin rata-, silta- ja väylärakentamisen ammattilaisten voimin. Yhtiö pääsee hyödyntämään myös uutta aluevaltaustaan sähköratapuolelta, kun urakka sisältää johto- ja kaapelireittien tekemistä sekä sähkörata- ja opastinperustuksia.

– Rakennamme yli kolme kilometriä uutta raidetta, kolme siltaa ja yhdeksän vaihdetta, joista seitsemän on lopullisia vaihteita ja kaksi tilapäistä vaihdetta. Lisäksi urakkaan kuuluu uusien radan alittavien rumpujen rakentaminen, lyönti- ja porapaalutusta sekä jonkin verran tie- ja katutöitä, kertoo hankkeen työpäällikkö Veli-Matti Aaltonen Kreatesta.

Itäinen raide suljettuna noin kuusi kuukautta

Tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö vilkkaasti liikennöidyn radan vieressä ja erittäin haastavat pohjaolosuhteet edellyttävät itäisen raiteen sulkemisen liikenteeltä 19.6.–9.12.2023. Tänä aikana junat eivät pysähdy Järvenpäässä Ainolan seisakkeella, kun nykyisen laiturin tilalle rakennetaan lisäraide. 

– Sulun aikana puramme nykyisen laiturin ja poistamme sen alla olevat rakenteet. Tämän jälkeen rakennamme laiturin kohdalle lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja lisäraiteen ratapenkereen, Aaltonen kertoo.

Alueella rakentaa samaan aikaan myös muita toimijoita, joten rakentaminen vaatii hyvää suunnittelua ja aikataulutusta.

– Tilaaja on valinnut jo valmiiksi erittäin hyviä ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja rakentamiseen. Kreaten tehtävänä on varmistaa resurssien riittävyys ja hyvä yhteishenki hankkeella, jotta tiukassa aikataulussa onnistutaan, Aaltonen kuvailee.

Siltojen reunapalkit betonimurskeeksi

Edistääkseen hankkeiden ympäristöystävällisyyttä ja kiertotaloutta infrarakentamisessa Kreate kartoittaa hankkeillaan mahdollisuuksia esimerkiksi purettavien materiaalien uudelleenkäyttöön. Omien kiertotalousalueiden tarjoamat mahdollisuudet kiertotalousmateriaalien jalostamiseen ja materiaalien uusiokäyttöön muilla hankkeilla selvitetään tapauskohtaisesti.

– Hyödynnämme Kytömaa–Ainola-hankkeessa vanhojen siltojen reunapalkkeja tekemällä niistä omilla kiertotalousalueillamme betonimursketta, jota aiomme hyödyntää muilla pääkaupunkiseudun hankkeillamme, kertoo hankkeen työmaapäällikkö Arttu Ketonen Kreatesta.

Työt alkavat hankkeella toukokuussa maansiirtotöillä. Ensin Kreate poistaa aikaisemmissa urakoissa tehdyt esikuormituspenkereet ja rakentaa lopulliset vastapenkereet. Tänä vuonna tavoitteena on rakentaa pohjat kuntoon ja ensi vuonna raiteet penkereiden päälle.

Mittava Helsinki-Riihimäki-hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024. Myös Kreate on ollut mukana ensimmäisessä vaiheessa toteuttaen kolme eri rata- ja siltaurakkaa Ainola–Purola-välillä. Vuosina 2021–2028 rakennettavan toisen vaiheen kustannusarvio on 273 miljoonaa euroa. Kreaten voittaman toiseen vaiheeseen kuuluvan yli 10 miljoonan euron rakennusurakan on määrä olla valmis joulukuussa 2024. Hankkeen tilaajana on Väylävirasto.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi