Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

LeasePlan: Yritysten autopolitiikan vastuullisuus kiinnostaa sijoittajia

Autoilun sähköistyminen näkyy entistä enemmän yritysten autopolitiikassa ja sitä kautta vastuullisuusraportoinnissa. Tämä vaikuttaa sijoittajien kiinnostukseen, kun mietitään parhaita kohteita vastuulliseen salkkuun. EU:n suunnitteleman akkupassin toivotaan antavan kuluttajille konkreettista tietoa akkujen materiaaleista ja valmistuksesta sekä niiden osuudesta sähköautojen elinkaaressa.

Valmet Automotiven kestävän kehityksen johtaja Jaana Hänninen ja S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen uskovat kuluttajien painottavan jatkossa elinkaaritilastoinnin faktoja auton valinnassa. Nyt elinkaaritietoja ei edes ole tarjolla. Hänninen ja Leskinen miettivät LeasePlanin videopodcastissa sähköautojen ajonaikaisten päästöjen ja elinkaaren aikaisten päästöjen vaikutusta yritysten autopolitiikan vastuullisuuteen ja kuluttajien hankintapäätöksiin.

Jaana Hänninen on mukana Valmet Automotiven sisäisessä ja sidosryhmille suunnatussa vastuullisuusraportoinnissa. Yritys laati kaksi vuotta sitten autopolitiikan, kun Valmet Automotivessa päätettiin siirtyä työsuhdeautoissa täyssähköautoihin. Valmet Automotive valmistaa akkuja Salossa, Uudessakaupungissa ja Saksassa Kirchardtissa. Uudessakaupungissa on lisäksi sähköisten ajoneuvojen tuotantoa. Valmet Automotiven kaikkien liiketoimintalinjojen strategia perustuu liikenteen sähköistymiseen.

Mika Leskinen tarkastelee S-Pankin sijoitusjohtajana esimerkiksi sitä, miten yritysten strategioissa on otettu huomioon puhtaan teknologian ja vihreän siirtymän mahdollisuudet. Leskinen on alkuvuodesta valittu maailman 50 tärkeimmän ESG-vaikuttajan listalle.

– Yritykset eivät kerro ESG-raporteissaan vielä kovin syvällistä tietoa yrityksen autopolitiikasta tai siitä, miten työsuhde- ja tuotantoautojen lataukseen käytetty sähkö on tuotettu. Sijoittajat ovat asiasta kiinnostuneita. Sijoittavat näkevät taloudellisia mahdollisuuksia siinä, että kalustosta annetaan avoimesti tietoa, Leskinen toteaa.

LeasePlanin Head of Business Development Tiina Märijärvi toteaa, että heillä on huomattu asiakasyritysten panostavan aikaisempaa enemmän autopolitiikkaan vastuullisuusraportoinnissa.

– Yrityksillä voi olla kunnianhimoisia tavoitteita CO2-päästöjen vähentämisessä. Tavoitteen saavuttamista helpottaa esimerkiksi siirtyminen täyssähköautoihin. LeasePlanilla joka neljäs työsuhdekäyttöön rekisteröity henkilöauto oli viime vuonna täyssähköauto, Märijärvi kertoo.

Autoteollisuus voi olla vastuullista

Leskisen mielestä autoteollisuudella on mahdollisuus päästä osaksi vastuullista salkkua, sillä lähes kaikilta sektoreilta otetaan yrityksiä mukaan arvioinnin perusteella. Hänen mielestään ei voi sanoa, ettei autojen valmistus voisi olla vastuullista ja etteikö valmistajista löytyisi eroja.

– Suurin haaste autoteollisuudessa on kemikaalien käyttö ja metallien, kuten koboltin, hankinta. Nykyään yrityksissä tiedetään hyvin se, mitä pitää tietää ja mitä pitää kertoa kuluttajille. Tämä antaa mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin ja korjata asioita, Leskinen tiivistää.

Akkupassi antaa uuden suunnan

Valmet Automotive valmistaa akkuja oman tuotannon lisäksi sopimusasiakkaille. Oman tuotannon materiaalivalintoihin voidaan vaikuttaa, mutta tilaustöissä tilanne on vaikeampi. LeasePlanin keväällä tekemässä kyselyssä sähköautojen suurimmiksi ongelmiksi nousivat kuluttajien mielestä juuri akkujen valmistus ja kierrätys.

Hänninen kertoo, että alalla tehdään paljon työtä, jotta koko arvoketjulle saadaan yhteiset laskentatavat ja metodit vertailukelpoisten tulosten saamiseksi kuluttajille. Tämä vaatii koko ketjun sitoutumista. Kriittisten materiaalien kierrätys tulee saada kuntoon. Kierrätystä tarvitaan myös siksi, että materiaalien kysyntä on koko ajan kasvussa.

– Kipupisteet tulee saada esiin. Nykyinen tilanne tuottaa enemmän tuskaa kuin dataa. EU:n valmistelema akkupassi tulee muuttamaan merkittävästi tilannetta ja antamaan kuluttajille lisää tietoa. Yrityksille se antaa mahdollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen, Hänninen sanoo.

Akkupassi on EU:n akkudirektiiviin kuuluva tuotepassi, johon kerätään yksilöidysti tietoa akun valmistajasta, raaka-aineista, hiilijalanjäljestä sekä vastuullisesta hankinnasta ja kierrätyksestä. Passi tulee teollisuus- ja sähköajoneuvojen akuille, joiden teho on yli kaksi kilowattituntia.

Kuluttajat valitsevat arvojensa perusteella

Hänninen ja Leskinen uskovat, että niin sijoittajat kuin kuluttajatkin ovat jatkossa entistä valveutuneempia ja vaativat yksilöidympää tietoa ajoneuvojen elinkaaresta.

– Nyt vertailua tehdään ajonaikaisten CO2-päästöjen perusteella. Voi kysyä, kuinka relevanttia se on, koska ajonaikaiset päästöt ovat vain viisi prosenttia elinkaaren aikaista päästöistä. Elinkaariajattelusta tulee jatkossa standardi, Leskinen ennakoi.

Hännisen mielestä tulevien vuosien aikana testataan se, kuinka hyvin autonvalmistajat osaavat kuunnella kuluttajia.

– Kuluttajilla tulee olla mahdollisuus valita auto omien arvojensa mukaan, Hänninen toteaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi