Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

LiikenneSuomi: Liikenteen ja logistiikan oltava painopisteinä hallitusohjelmassa

LiikenneSuomi-ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto, muistuttavat tulevia hallitusneuvottelijoita liikenteen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Liikenne on elinvoima- ja huoltovarmuustekijä, joka on jäänyt liian vähälle käsittelylle puolueiden vaaliohjelmissa. Järjestöt esittävät viittä toimenpidettä.

Pitkien etäisyyksien Suomi elää liikenteestä. Ammattimainen, tehokas liikennejärjestelmä on keskeisessä roolissa palveluiden, huoltovarmuuden ja saavutettavuuden kannalta. Tavarat liikkuvat kumipyörillä koko Suomessa – niin vientiin kuin kotimaan omiinkin tarpeisiin. Kattavat julkisen henkilöliikenteen palvelut niin linja-autoilla kuin takseilla takaavat, että koko Suomi säilyy elinvoimaisena. Kaikkeen tähän tarvitaan ammattimaista ja luotettavaa kuljetusalaa. 

Saavutettavuus ei ole ihmisille ja yritykselle vain kunnossa oleva väyläverkko, joka kaipaa lisää panostuksia, vaan se on myös ammattimaista palvelua, jolle on oltava kannattavat toimintaedellytykset. Liikenteen merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kaikkineen tuleekin nostaa huomattavasti, korostaa kolmen järjestön yhteinen LiikenneSuomi-ryhmä.  

– Pandemia ja Venäjän hyökkäyssodan eskaloima energian hintakriisi ovat osoittaneet, kuinka merkittävässä, kriittisessä roolissa kuljetusyritykset ovat yhteiskunnan toimintojen kannalta. Suomi ei ole pysähtynyt missään vaiheessa koska eri alojen kuljetusyritykset ovat varmistaneet ammattimaisen liikenteen, sanoo SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.  

Kujalan mukaan kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii tulevalta hallitukselta kokonaisnäkemystä kaikista toimialaan vaikuttavista tekijöistä – myös päästövähennystoimista päätettäessä. Yksioikoinen kustannusten lisääminen pitää lopettaa, veronkorotusten aika on ohi, Kujala sanoo.  

– Liikkumisen palvelut on tuotava sinne, missä ihmiset ovat, ei pelkästään ruuhka-Suomeen. Kuljetusala tarvitsee vuosittain noin 5 000–6000 uutta työntekijää, jotka myös jäävät alalle. Se vaatii panostuksia ammattikoulutukseen ja alan houkuttelevuuteen. Ammattikoulutusta on kehitettävä käytännönläheisemmäksi, ja työturvallisuuden sekä saavutettavuuden parantamiseksi tiet ja levähdysalueet on saatava kuntoon, listaa Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.  

– Ammattiliikenne varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet tavaroiden ja henkilöiden liikkumiseen. Yhteiskunnan tulee panostaa liikenteen palveluihin myös syrjäseuduilla, jotta koko Suomi säilyy asuttuna. Yrityksiltä ei voi vaatia päivystystä silloin, kun se on yritykselle kannattamatonta, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen Taksiliitosta muistuttaa. 

LiikenneSuomi-ryhmässä mukana olevat järjestöt odottavat, että hallitusohjelmaa tehtäessä otetaan huomioon ammattimaisen liikenteen tärkeä rooli yhteiskunnan palvelurakenteessa ja alan yrityksiä edustavat järjestöt otetaan mukaan uuden hallituksen liikennepolitiikan muodostamiseen. 

LiikenneSuomi-ryhmä esittää viisi keinoa  

LiikenneSuomi-ryhmän esitykset sujuvan liikenteen turvaamiseksi muodostettavalle hallitukselle ovat: 

  • Verotus kohtuullistettava: Ammattiliikenteen verotusta on kohtuullistettava huomioiden myös siirtymävaihe vähäpäästöisempiin käyttövoimiin. Siirtymävaiheessa raskaan ammattiliikenteen ammattidieselratkaisu on välttämätön. Ammattiliikenteen tulee olla uusiutuvia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankintatukien piirissä. Sähköistyvälle ammattiliikenteelle tulee turvata kattava ja nopea latausverkosto.
  • Työvoiman saatavuus: Koulutus ja työllistyminen kuljetusalalle tehdään houkuttelevammaksi sujuvan ja tehokkaan, eri taustoista tulevia oppijoita tukevan koulutuksen avulla, erilaisilla koulutuspoluilla. Oppisopimus, työssäoppiminen ja maahanmuuttajien koulutus tulee saada kannustaviksi väyliksi kuljetusalan ammattilaiseksi. 
  • Tiet kuntoon: Tieliikenteen osuus Suomessa kuljetetuista tavaratonneista sekä henkilöiden liikkumisesta on noin 90 prosenttia. Kunnossa olevat tiet ovat turvallisuuskysymys. Toimiva tieverkko, jolla on asianmukaiset levähdysalueet liikenteen ammattilaisille ja kattava latausinfra, palvelee koko Suomen hyvinvointia.
  • Julkinen liikenne saavutettavaksi: Kaikkien käytettävissä oleva julkinen liikenne, taksit ja kutsuliikenne mukaan lukien, on Suomessa välttämätön. Julkista henkilöliikennettä varten on laadittava valtakunnalliset palvelutasotavoitteet ja niitä vastaava realistinen rahoitus.
  • Julkiset hankinnat: Julkisesti rahoitetussa henkilöliikenteessä tulee palvelutuotannossa käyttää vain julkisia hankintoja, myös Kuntaomisteisten in-house -yhtiöiden ja näiden tytäryritysten käyttöä markkinoilta tehtävien hankintojen ja kilpailutusten välttämiseksi tulee rajoittaa. Hankintalain henkeä tulee noudattaa ja ensisijainen hankintaväylä tulee olla kilpailutukset täysin markkinaehtoisesti toimivilta yrityksiltä.

Ammattiliikennettä edustavan LiikenneSuomi-ryhmän verkkosivuilla liikennesuomi.fi on lisätietoa ammattiliikenteen merkityksestä, kipukohdista ja ratkaisuehdotuksista. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi