Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Maakuntalentoja tuettiin keskimäärin 100 eurolla matkustajaa kohden vuonna 2023

Valtion tukemien maakuntalentojen tavoitteena on ollut markkinaehtoiseen reittilentoliikenteeseen paluu koronan romahdutettua kysynnän. Palautuminen on ollut melko hidasta, ja hallitus on päättänyt tukea lentoja maaliskuuhun 2026 asti. Matkustajamäärissä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana merkittävää kasvua, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista. Vuonna 2023 valtion keskimääräinen tuki matkustajaa kohden on ollut 100 euroa, kun se vuosi aiemmin oli vielä 280 euroa.

Lentojen jakautuminen täyttöasteittain merkittävän vajaisiin (alle 25 % istuimista käytössä), vajaisiin (25–49 % istuimista käytössä), täydehköihin (50–75 % istuimista käytössä) ja lähes täysiin (yli 75 % istuimista käytössä) lentovuoroihin kaudella 10/2022–7/2023 ja Savonlinnassa kaudella 3/2023-7/2023.

Valtio on tukenut väliaikaisesti reittilentoja Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lentokentille vuodesta 2021 lähtien. Viimeisin kilpailutettu kausi alkoi Finnairin kanssa lokakuun lopussa 2022 ja päättyi heinäkuussa 2023. Tämän jälkeen alkoi optiokausi, joka päättyy 28.4.2024. Traficomin julkaisemat tilastotiedot lennoista perustuvat varsinaisen kauden lukuihin.

Valtio on tukenut myös viidestä muusta maakuntakentästä poikkeavin järjestelyin lentoja Savonlinnan kentälle, ja tilastotarkastelussa mukana on myös Savonlinnan yhteys. NyxAir OÜ:n lentämät lennot päättyivät 5.10.2023, ja BASe Airlines aloittaa lennot uudelleen 13.11.2023.

Tuki matkustajaa kohden pienentynyt aiemmasta – alhaisin tuki Joensuun reitillä

Valtion tuki on ollut päättyneellä kaudella noin 11,5 miljoonaa euroa. Lentokohtaisten tukien suuruus vaihtelee reiteittäin perustuen kilpailutuksessa tarjottuihin hintoihin ja matkustajamääriin. Lentoliikenteessä polttoaineen hinnalla sekä konekustannuksilla on merkittävä rooli. Lentokohtainen valtion tuki on alentunut edelliseen kauteen verrattuna.

Lentomatkustajamäärät ovat kasvaneet viime kaudella, minkä seurauksena matkustajaa kohden laskettu tuen määrä on pienentynyt aiemmasta. Kaikkien reittien keskimääräinen tuki matkustajaa kohden laskettuna on 100 €, kun edellisellä kaudella se oli vielä 280 €. Matkustajaa kohden lasketut tuet ovat korkeimmat Savonlinnan reitillä ja alhaisimmat Joensuun reitillä johtuen pitkälti koneiden täyttöasteiden eroista sekä tarjouskilpailussa tarjotuista hinnoista.

 Lentojen hankintahinta, €Valtion tuki lentoa kohden, €Valtion tuki matkustajaa kohden, € 
 
Reitti2021202210/2022-7/20232021202210/2022-7/20232021202210/2022-7/2023 
Joensuu2 765 1343 079 6471 719 9383 6773 7242 15333227861 
Kajaani3 226 3364 224 0623 081 1434 6965 5074 186199229109 
Jyväskylä1 398 2551 446 1191 624 7562 4323 0062 907677606123 
Kemi-Kokkola-kolmiolento4 849 4065 692 5194 548 5043 4743 4294 778237274105 
Savonlinna34 0276795 200481 8221 9331 2351 882630636420 
Kaikki yht.12 579 40715 237 54711 456 1633 5083 4803 469264282100 


Taulukko 1. Lentojen hankintahintojen ja keskimääräisen tuen kehitys vuosina 2021–2023.

”Lentomatkojen kysyntä on lisääntynyt, mutta yksin markkinaehdoin näiden reittien palveluiden tuottaminen ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Täyttöasteiden tulisi olla korkeammat, jotta lippujen myyntituotot kattaisivat aiheutuvat kulut ja olisivat lentoyrityksille kannattavia. Kuluneella kaudella täyttöasteet ovat parantuneet aiempaan verrattuna”, kertoo johtaja Pipsa Eklund.

Vähiten matkustajia Savonlinna lennoilla

Erittäin vajaita, alle 25 %:n täyttöasteisia lentoja, oli tällä kaudella kuitenkin vielä viidesosa kaikista lennoista. Täyttöasteet vaihtelevat Savonlinnan yhteyden merkittävän vajaasta (12 %), Jyväskylän vajaisiin (34 %) sekä täydehköihin Kemi-Kokkolan kolmiolentojen (61 %), Kajaanin (56 %) ja Joensuun (51 %) lentoihin.

 JoensuuJyväskyläKajaaniKemiKokkolaKolmiolennot: Kemi-KokkolaSavonlinna
Matkustajia yhteensä28 117 13 20528 23227 12917 84543 3381 146
Täyttöasteen keskiarvo51 %34 %56 %41 %27 %66 %12 %
Lentojen määrä799559736963955952256
Matkustajia lennolla, keskiarvo3524382819464


Taulukko 2. Maakuntalentojen matkustajamäärät, täyttöasteen keskiarvo, lentojen määrä ja keskiarvo matkustajamäärästä kaudella 10/2022–7/2023.

Jyväskylän lennoista 46 %:lla on ollut yli puolet istuimista tyhjinä siten, että merkittävän vajaita koneita on ollut kaikkiaan 34 % lennoista. Kajaanin ja Joensuun lennoista neljännes on ollut täydehköjä ja neljännes täysiä. Kajaanilla merkittävän vajaita on ollut vain joka kymmenes lento.

Kolmiolentojen tarkastelussa Kemin ja Kokkolan yhteislukuna 46 % lennoista on ollut täysiä ja 28 % täydehköjä. Savonlinnan lennot ovat olleet 99-prosenttisesti vajaita siten, että 91 % on ollut merkittävän vajaita ja 8 % vajaita lentoja.

”Maakuntalennoilla on tyypillistä, että alkuviikosta alueelta lähdetään maailmalle ja loppuviikosta palataan takaisin, jolloin koneiden saaminen täyteen päivän edestakaisilla lennoilla on joskus haasteellista”, Eklund toteaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi