Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Metsähallitukselta viiden merituulivoimapuiston – yhteensä 6000 MW – kaavoitusaloitteet kunnille

Metsähallitus on jättänyt viiden uuden merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteet kuudelle Pohjanmaan rannikkokunnalle. Kehitettävien hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW). Valtion merialueille suunniteltujen hankkeiden kehitys etenee, kun kunnat ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet.

“Viiden merituulivoimapuiston kokonaisuus osoittaa, että Suomi on täysipainoisesti sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian kapasiteettia. Se puolestaan mahdollistaa suuren mittakaavan investoinnit vihreään siirtymään”, sanoo Juha S. Niemelä, Metsähallituksen pääjohtaja.

Merituulivoimaohjelma tukee esimerkiksi Suomen tavoitetta nousta vetytalouden johtavaksi toimijaksi Euroopassa.

“Ensimmäisen merituulivoimapuiston kilpailutus viime vuoden lopussa näytti myös, että Suomi kiinnostaa vakaana investointiympäristönä sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä”, Juha S. Niemelä jatkaa.

Kaavoitusaloitteet jätettiin Siikajoen, Hailuodon ja Pyhäjoen kunnille sekä Raahen kaupungille (alueet 1, 2 ja 3 oheisessa kartassa) samoin kuin Närpiön (alue 6) kaupungille ja Kristiinankaupungille (alue 7).

Kaikki viisi suunniteltua kohdetta on alustavasti tunnistettu merialuesuunnittelussa ja esiselvityksissä tuulivoimatuotantoon soveltuviksi alueiksi. Alueet soveltuvat merituulivoimarakentamiseen myös esim. veden syvyyden, merenpohjan geologisen rakenteen ja sähkönsiirtovaihtoehtojen sekä talvimerenkulun osalta. Alueiden käytölle on saatu myös Puolustusvoimien lupa.

Kristiinankaupunki ja Närpiö ovat ilmoittaneet ottavansa kaava-aloitteet käsittelyyn sen jälkeen, kun Pohjanmaan maakuntakaavan luonnos on julkistettu. Muiden kyseessä olevien kuntien alueet kattava Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnos on jo julkistettu.

Kuntien hyväksyttyä kaavoitusaloitteet Metsähallitus avaa kahden merituulivoimapuiston hankekumppanin valintamenettelyn syys-lokakuussa tänä vuonna ja seuraavien kahden hankkeen kilpailutuksen ensi vuonna. Tätä useamman hankkeen samanaikaista kehittämistä rajoittaa mm. työssä tarvittava mittava tutkimuskapasiteetti, jota Suomessa on rajallisesti saatavissa. Viidennen hankkeen käynnistämisestä päätetään siten myöhemmin.

Viiden suunnitellun hankkeen lisäksi Metsähallitus on tunnistanut länsirannikon aluevesiltä kaksi muuta tuulivoimatuotantoon sopivaa aluetta (kartassa kohteet 4 ja 5). Niiden jatkokehityksestä päätetään myöhemmin.

Kaikki viisi suunnitteluvaiheessa olevaa hanketta lisäisivät toteutuessaan Suomen päästötöntä sähköntuotantokapasiteettia noin 6000 megawatilla (MW) 2030-luvulla. Määrä vastaa lähes neljää Olkiluoto 3 -voimalaitosyksikköä.

Suomessa kunnilla on yksinoikeus päättää alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakentamisesta. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita. Paikallinen kuntaa saa myös alueellaan sijaitsevien merituulivoimapuistojen kiinteistöverotulot. Metsähallitus puolestaan vastaa valtion alueiden kehittämisestä ja hankkeiden esiselvityksestä aluevesirajan sisäpuolella.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimalle vuokrattava alue jää aina valtion omistukseen.

Merituulivoimapuistot voivat tuoda Suomeen investointeja sen lisäksi, että ne parantavat maamme sähköomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Päästöttömän sähköntuotannon lisääminen on myös Suomen ilmastotavoitteiden toteutumisen edellytys.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi