Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Mikonkeitaan tuulipuiston rakennustyöt käynnistyvät

Kristiinankaupunkiin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle tulevan Mikonkeitaan tuulipuiston rakennustyöt ovat alkaneet. Kyseessä on yhteensä 16 voimalan tuulipuisto, jonka kokonaiskapasiteetti tulee olemaan yli 100 megawattia.

Mikonkeitaan tuulipuiston rakennustyöt ovat alkaneet puuston puistolla tarvittavilta osin, esimerkiksi tuulivoimaloiden nostokenttien kohdilta.


Energiequellen Mikonkeitaan tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat käynnistyneet aikataulun mukaisesti helmikuun alussa. Puisto sijaitsee Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan rajalla Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Ensimmäinen vaihe rakennustöissä on puuston poisto rakentamiseen tarvittavilta alueilta. Hankealueesta noin 2,5 % poistuu tuulipuiston myötä metsätalouskäytöstä eli suurin osa alueesta jää siis ennalleen esimerkiksi metsätalouskäyttöön. Tuulivoimayhtiö kuitenkin muistuttaa, että niin puiston poiston aikana kuin varsinkin rakennusaikana alueella tarpeetonta liikkumista tulee välttää suurten työkoneiden takia. ”Mikäli esimerkiksi maanomistajilla on asiaa alueelle, niin toivomme heidän olevan yhteydessä meihin, jotta käynti voidaan järjestää turvallisesti. Sama koskee toki luonnollisesti muitakin alueella liikkujia rakennusaikana”, Energiequellen rakennuttamispäällikkö Andreas Högnabba toteaa ja kertoo työmaan tuloreitille tulevan opasteet yhteystietoineen. Puiston valmistumisen jälkeen alue on jälleen vapaassa käytössä, ja esimerkiksi metsästys- ja marjastusmahdollisuudet alueella paranevat tieverkon parannuksen myötä.

Rakennustyöt jatkuvat vuoden 2023 aikana tuulivoimapuiston infran ja voimaloiden perustusten rakentamisella. Tuulivoimaloiden pystytys alkaa vuonna 2024 ja koko puisto on tarkoitus ottaa viimeistään vuoden 2025 alussa kaupalliseen käyttöön.

Mikonkeitaan tuulipuisto

Aikataulu: 
2020: Rakennuslupahakemukset vireille
2021-2022: Yksityiskohtaisempi infrasuunnittelu
2023: Infran ja perustuksien rakentaminen
2024: Tuulivoimaloiden pystytys
2025: Tuulivoimapuiston käyttöönotto ja avajaiset

Voimalat:
Roottorihalkaisja: 170 m

Napakorkeus: 145 m
Kokonaiskorkeus: 230 m
Nimellisteho: 6,6 MW / voimala
Yht. 16 voimalaa / 105,6 megawattia

Energiequellen Mikonkeitaan tuulipuisto on yhteensä kuudentoista tuulivoimalan kokonaisuus. Puisto sijaitsee Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan rajalla Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Tuulipuisto tuottaa jatkossa vuosittain energiaa noin 76 500 kotitaloudelle. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 105,6 MW ja voimalat ovat Siemens Gamesan SG 6.6-170 -tyypin tuulivoimaloita. Aiemmin hankkeeseen kuulunut Isojoen puolella sijaitseva osuus (viisi tuulivoimalaa) on siirtynyt Ilmatar Energy Oy:lle ja toimii nimellä Isokeidas.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi