Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Radan kunnossapidon talvi: eri toimijoiden yhteistyö avainasemassa

Rautateiden talvikunnossapidon onnistumisessa yhteistyö Väyläviraston, kunnossapitourakoitsijoiden, liikenteenohjauksen ja rautatieliikenteen harjoittajien kanssa on suuressa roolissa. Talveen varaudutaan rataverkolla ennakoiden ja suunnitelmallisesti.

Vaihteen lumisuojien vaihto.

Muutamat viime talvet ovat olleet poikkeuksellisia lumimäärien osalta erityisesti Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa. Varsinkin pidempikestoiset lumisadejaksot kuormittavat radan talvikunnossapidon resursseja haastavassa toimintaympäristössä. Esimerkiksi asemien laiturialueiden lumen auraamisessa on usein työaikaa vain muutama yön tunti, jolloin lumisade voi vielä jatkua.

Eri rautatietoimijoiden yhteinen talvivarautumisryhmä on ollut toiminnassa vuodesta 2019 asti. Väyläviraston, Fintrafficin ja liikenteenharjoittajien yhteistyö tähtää lopulta siihen, että lumityöt päästään toteuttamaan ja siten varmistamaan mahdollisimman toimiva junaliikenne.

”Edellisten talvien kokemuksia on kerätty kyselyillä sekä palautekeskusteluilla. Näillä on ollut tärkeä rooli tulevan talvikauden suunnittelussa sekä kehittämistoimenpiteiden määrittelyssä. Varautumista jatketaan myös Ilmatieteen laitoksen kanssa muun muassa räätälöityjen ennakkohälytysten sekä pidemmän aikavälin sääennusteiden hyödyntämismahdollisuuksien suhteen”, toteaa ratojen kunnossapidon teettämisyksikön päällikkö Teemu Poussu Väylävirastosta.

Erittäin haastavien talviolosuhteiden vallitessa Väylävirasto jatkaa menettelyä, jolla voidaan tehdä nopeita päätöksiä rataverkolla tehtävien töiden aikataulumuutoksista. Lisäksi rautatietoimijoiden talvivarautumisryhmä voi jatkossakin tehdä päätöksiä junaliikenteen poikkeusjärjestelyistä. Näin varmistetaan eri toimijoiden resurssien käyttö kunnossapitoon ja pienennetään häiriöiden riskiä rataverkolla. Käytännön kunnossapidosta vastaavat kilpailutuksella valitut urakoitsijat.

Kunnossapidon työraot hyödynnetään vikojen ehkäisemiseksi

Hyvistä suunnitelmista huolimatta talvikausi voi aiheuttaa myös yllättäviä tilanteita. Siksi talvikaudellakin toimii jokaisella kunnossapitoalueella jatkuva viankorjauspäivystys. Vikoja ehkäistään hyödyntämällä vilkkaasti liikennöityjen rataosien lyhyetkin kunnossapidon työraot mahdollisimman tehokkaasti, esimerkiksi vaihteiden huoltotoimenpiteisiin.

”Liikenteen kannalta tärkeimpiin vaihteisiin on asennettu ja tarkastettu vaihdelämmitykset, jotka sulattavat niihin kertyvää lunta ja jäätä. Lisäksi vaihteisiin on toteutettu muitakin teknisiä ratkaisuja talvikauden ongelmien ehkäisemiseksi”, Poussu kertoo.

Lumen poiston kannalta erityisen haastavia ovat keskeiset ratapihat, joilla on paljon junakalustoa. Lumen poistoa toteutetaan koneellisesti lumiauroja, -harjoja sekä -linkoja hyödyntäen. Lisäksi joillakin ratapihoilla käytetään lumivaunuja, joihin lumi kerätään ja siirretään lumenläjitysalueille. Keskeisessä roolissa ovat myös lumipartiot, jotka puhdistavat vaihteita harjoilla ja lapioilla.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi