Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SKAL: Liikenne ja logistiikka hallitusohjelman kärkihankkeeksi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL esittää Suomen logistisen kilpailukyvyn parantamista tulevan hallitusohjelman kärkihankkeeksi: − Logistisen takamatkan kurominen Euroopan markkinoille vaatii nyt väistämättä panostuksia, toteaa puheenjohtaja Jani Ylälehto. Kuljetusyrittäjät nostavat kärkiteemoiksi tiestön kunnon parantamisen, ammattidieselin ja kohtuulliset päästövähennystoimet.


SKAL muistuttaa hallitusneuvottelijoita vaalien alla tehdyistä sitoumuksista – lupaukset on tehty, nyt pitää viedä suunnitelmat täytäntöön.

Päättyvä hallituskausi on ollut haastava Suomelle ja myös kuljetusalalle. Venäjän hyökkäyssota ja sen seurauksena energiahintojen voimakas kasvu ovat vaikuttaneet voimakkaasti kuljetusyrityksiin. Kuljetusyritykset ovat pitäneet yhteiskunnan pyörät pyörimässä niin pandemian kuin kustannuskriisinkin jyllätessä, mutta rajut muutokset toimintaympäristössä ovat jättäneet jälkensä yritysten talouteen ja investointikykyyn:

– Logistiikkatoimiala ei ole sama kuin ennen. Vaikka pientä polttoainehintojen tasaantumista on nyt nähty, on muutaman vuoden takaiseen kustannusympäristöön ja investointikykyyn erittäin pitkä matka, SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto

Ylälehdon mukaan päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää yrityksiltä investointeja uuteen teknologiaan, mutta kannattavuushaasteiden kanssa painivat yritykset eivät hankintoihin pysty.

Kriisivuoden 2022 merkittävimpiä saavutuksia toimialan näkökulmasta olivat polttoaineen jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä sekä ammattidieseljärjestelmän lainvalmistelu. Nämä ja marraskuussa 2022 jaettavaksi tullut kuljetusalan polttoainetuki olivat SKALin esittämiä keinoja logististen kustannusten alentamiseksi ja kuljetusalan kriisin helpottamiseksi.

– Nämä olivat kautensa lopettaneen hallituksen merkittävimpiä päätöksiä alamme kannalta, mutta nyt pitää estää jakeluvelvoitteen kohtuuton nousu vuoden 2024 alusta, tiivistää toimitusjohtaja Anssi Kujala.

SKAL Kuljetusbarometri -kyselyssä kuljetusyrittäjät pitävät ammattidieseliä ja maltillista jakeluvelvoitetta merkittävimpinä keinoina hillitä energiakustannuksia kuljetusalalla. Jakeluvelvoitteelle kaavaillut jättikorotukset kuljetusyrittäjät torjuivat jyrkästi.

Lisäksi yrittäjät odottavat seuraavalta hallitukselta satsauksia rapistuvaan tiestöön.  Hyväkuntoinen tieverkko parantaa kuljetusten tehokkuutta ja alentaa päästöjä pitkäjänteisesti. Nämä ovat toimia, jotka virkistäisivät myös investointeja.

Hallitusohjelmassa lunastettava lupaukset

Vaalien menestyneimmät puolueet kokoomus, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit kannattivat yksiselitteisesti ammattidieselin käyttöönottoa vuoden 2024 alusta sekä satsauksia tiestöön. Kokoomuksen ja perussuomalaisten mielestä jakeluvelvoitteen alentaminen on jatkossakin tarpeen kuljetuskustannusten hillitsemiseksi. Demarit olivat jakeluvelvoitteen jatkosta eri mieltä.

SKAL esittää hallitusohjelmaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Nimitetään erillinen liikenne- ja logistiikkaministeri varmistamaan toimialan kilpailukykyä.
  • Tuotetaan kattava arvio liikenteen merkityksestä suomalaiselle yritystoiminnalle, jonka pohjalta hallituksen voidaan tehdä toimenpideohjelma ja päätökset Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistamisesta.
  • Otetaan käyttöön ammattidiesel vuoden 2024 alusta alkaen
  • Perutaan jakeluvelvoitteen korotukset vuosille 2024–2030.
  • Päällystetään vuosittain vähintään 4 000 tiekilometriä tiestön korjausvelan kasvun taittamiseksi.
  • Turvataan Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen edellyttämä rahoitus.
  • Turvataan kuljetusalan tarvitsema työvoima, noin uutta 4 000 ammattikuljettajaa vuosittain, tehostamalla koulutusjärjestelmää ja joustavoittamalle alalle tulon väyliä.

SKAL Kuljetusbarometri 1/2023

Kuljetusbarometrikysely 1/2023 lähetettiin 4302 vastaanottajalle 19.12.2022. Vastausaikaa oli 9.1.2023 asti. Barometriin 1/2023 vastasi 641 jäsenyrittäjäämme. Kuljetusbarometrin 1/2023 ajankohtaiskysymyksillä selvitimme tiestön kuntoa ja sen vaikutusta ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen. Väylävirasto osallistui tiestöä ja talvihoitoa koskevien kysymysten laadintaan. Lisäksi kysyimme kuljetusyrittäjien painotuksia eduskuntavaaleissa. skal.fi/kuljetusbarometri

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi