Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SKALin hallituksen terveiset Säätytalolle: Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaaminen vaatii toimia monella sektorilla

Kuljetus- ja logistiikkayritysten etujärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Rovaniemellä koolla oleva hallitus patistaa tulevaa hallitusta näkemään Suomen logistisen kilpailukyvyn kokonaisuutena, jossa pitää huolehtia toimenpiteistä monilla eri sektoreilla. Järjestön 67. liittokokous on koolla Rovaniemellä lauantaina 10.6.

Maantieliikenne on Suomen saavutettavuuden ja kuljettamisen selkäranka. Nyt siinä on haasteita jo pelkästään tiestön kunnosta ja energian hinnasta johtuen. Toimivat kuljetusjärjestelmät eivät ole yhden toimialan asia.  

Sinänsä tärkeät päästövähennystoimenpiteet kasvattavat ennestään korkeita ja kilpailukykyä heikentäviä logistiikkakustannuksia pitkien etäisyyksien maassamme Euroopan laidalla. Korkeat logistiikkakustannukset vaikuttavat kaikkiin yrityksiimme, työllisyyteemme, ulkomaankauppaamme ja koko yhteiskuntaamme muuta Eurooppaa enemmän. 

SKALin hallitus korostaa, että kysymys on myös Suomen houkuttelevuudesta investointiympäristönä. Liian usein yritykset sijoittavat ja sijoittuvat muihin maihin. Usein kuulemme, että perusteena näissä päätöksissä on painanut “etenkin kuljetuskustannusten ero”, ”Suomi lähtee tässäkin kuuluisalta 1 500 kilometrin takamatkalta” tai ”esimerkiksi päästökaupan ulottaminen merenkulkuun kuitenkin kasvattaa kuljetusten kustannuksia”.  

SKALin mielestä viestit yrityksistä ovat selkeitä. Suomeen tehtävissä investoinneissa kuljetus- ja logistiikkakustannuksilla on iso merkitys. Tämä pitää nyt laajasti ymmärtää ja suuntaa pitää kääntää.  

Pois sirpaleisesta päätöksenteosta – Valtioneuvostolta tarvitaan yhteinen näkemys 

Kilpailukykyiseen logistiikkaan vaikuttavat useat politiikan sektorit. Liikenne ja logistiikka ovat muun muassa turvallisuuspolitiikkaa, aluepolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, veropolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, EU-politiikkaa, liikennepolitiikkaa, kilpailupolitiikkaa ja teollisuuspolitiikkaa. 

Liikenteeseen vaikuttaa siis moni politikan lohko, ja sirpaleisella päätöksenteolla kokonaisuutta on vaikea hallita tai saada aidosti kilpailukykyämme vahvistavia vaikutuksia. Koko Suomen kilpailukyvyn ja elinvoiman säilyttämiseksi on kaikessa päätöksenteossa otettava huomioon yritysvaikutukset kuljetus- ja logistiikkatoimialalle aiempaa vahvemmin, koska kustannusvaikutukset kuljetusalalle kertautuvat moninkertaisina monelle muulle alalle. 

SKALin hallituksen mielestä Suomen uuden hallituksen on laadittava yhdessä elinkeinoelämän kanssa yhteinen näkemys ja toimenpideohjelma, jossa käsitellään Suomen kansainvälistä logistista kilpailukykyä, kuljetuskustannusten kehittymistä muun muassa päästövähennystoimien myötä sekä niiden vaikutusta Suomessa tehtäviin investointeihin, työpaikkoihin ja suoraan kuljetusalan yritysten toimintaan.  

SKALin hallituksen mielestä ydinkysymys ovat logistiset kustannukset verrattuna kilpailijamaihin sekä se, kuinka kilpailuasemaamme voi parantaa. Tehokkaalla logistiikalla on suuri merkitys Suomen kilpailukyvylle.  

Suomen kansainvälistä saavutettavuutta ja logistista asemaa on parannettava. Hallitus voi heti ohjelmassaan näyttää suuntaa tekemällä päätöksen esimerkiksi ammattidieselin käyttöönotosta. Ennen vaaleja kaikki eduskuntapuolueet olivat samanmielisiä, jokainen kannatti järjestelmää selkeästi. Laki on valmisteltu ja se on käyttöönotettavissa pienin muutoksin vuoden 2024 alusta.  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi